بلبرینگ تماس زاویه ای NSK

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)


بلبرینگ تماس زاویه ای NSK

بلبرینگ هفت هزاری ان اس کی در انواع زیر ارائه می شود:

بلبرینگ های تماس زاویه ای NSK (یک ردیفه)
بلبرینگ های تماس زاویه ای NSK (دو ردیفه)
بلبرینگ های تماس زاویه ای NSK (با چهار نقطه تماس)

مشخصات فنی بلبرینگ تماس زاویه ای ان اس کی

حلقه های داخلی و بیرونی نسبت به یکدیگر زاویه می سازند که امکان تحمل بار های شعاعی و محوری را توسط آن فراهم می کند هر مقدار زاویه تماس بلبرینگ بزرگتر باشد قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود، این نوع بلبرینگ ها در طرح ها و ابعاد مختلفی تولید می شوند در اصطلاح عامیانه به بلبرینگ های هفت هزاری نیز معروف می باشند.

بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NSK

این نوع بلبرینگ های بار های شعتعی و همچنین بار های محوری را در یک جهت تحمل می کنند و معمولا به صورت دوتایی نصب می شوند.

نوع تحمل بار: علاوه بر تحمل بار شعاعی بار محوری را نیز در یک جهت تحمل می کند.

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NSK

گروه اول که در مواقعی استفاده می شوند که بلبرینگ به صورت تکی نصب می شود.
گروه دوم در مواقعی استفاده می شود که بلبرینگ به صورت دوتایی نصب می شود.

ترتیب قرار گرفتن بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NSK

به صورت پشت سرهم جهت تحمل بار در یک سمت توسط هردو بلبرینگ
به صورت رو به رو هم جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ
به صورت پشت به پشت جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ که استحکام بیشتری دارد و برای تحمل بار های ممان مناسب تر است.

نکاتی در مورد بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NSK

اعمال بار شعاعی بر بلبرینگ باعث ایجاد یک نیروی محوری می شود.
تنظیم دقیق و انتخاب بار اولیه مناسب یا لقی صحیح در نحوه کارکرد بلبرینگ تاثیر بسیار دارد.
استفاده ازبار اولیه زیاد موجب بالا رفتن اصطکاک و گرما می شود.
طراحی داخلی این بلبرینگ ها به نحوه ای است که معمولا این بلبرینگ ها به صورت دوتایی استفاده می شود در مواقعی که یک بلبرینگ مورد استفاده نباشدوهمچنین بخاطر موقعیت دهی محور شفتت از دو سمت.
بلبرینگ هایی که به صورت دوتایی رو به رو یا پشت به پشت هم قرار می گیرند باید توجه داشت که عدم وارد شدن نیرو به یک بلبرینگ موجب بروز صدا و گسیختگی در لایه روان کار و ایجاد تنش بیشتر می شود.

بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه (دوبل – کنی کاپ) NSK

شکل طراحی این بلبرینگ ها همانند نوع بلبرینگ های یک ردیفه به صورت پشت به پشت می باشد فقط از نظر پهنا کمتر است، در اصطلاح عامیانه ان بلبرینگ ها به کنی کاپ – دوبل – کنس وکاپ معروف هستند.

نوع تحمل بار: این نوع بلبرینگ ها قدرت تحمل بار های شعاعی وبار های محوری از دو جهت را دارند

انواع بلبرینگ دوبل – کنی کاپ NSK

این دسته به علت عدم داشتن شیار ساچمه خور قادر به تحمل بار محوری از دو طرف است و پنجره ساچمه آن ها از جنس پلی آمید می باشد.
این دسته به علت داشتن شیار ساچمه خور و ساچمه بیشتر دارای قدرت تحمل بار بالاتری است.
این نوع بلبرینگ ها با کاسه نمد فلزی
این نوع بلبرینگ ها باکاسه نمد پلاستیکی

بلبرینگ تماس زاویه ای با چهار نقطه تماس (چهار ردیفه) NSK

شیار این نوع بلبرینگ ها همانند بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای می باشد و فضای محوری کمتری برای نصب را نیاز دارند و حلقه داخلی آن دو تیکه می باشد که امکان استفاده بیشتر را به وجود می آورد که می تواند بار بیشتری را تحمل کند این نوع بلبرینگ ها برای تحمل بار های خالص محوری یا بار های محوری غالب بر بار های شعاعی در هر دو جهت مناسب می باشند. کاربرد اصلی آنها در زمینه تجهیزات انتقال قدرت می باشد، جایی که بار محوری در دو جهت اعمال می شود و باید حرکت محوری کاملا مهار شود و همچنین باید از بیرینگ با پهنای کم استفاده کرد. بیرینگ های با تماس چهار نقطه ای به هیچ وجه برای تحمل بار های شعاعی غالب بر بار های محوری مناسب نیستند زیرا تحت بار شعاعی نقاط تماس به چهار نقطه افزایش و در نتیجه میزان اصطکاک افزایش می یابد.

نوع تحمل بار: بارمحوری را از دو طرف تحمل می کنند.

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

نکاتی در مورد بلبرینگ دوبل – کنی کاپ NSK

در موقع نصب این نوع از بلبرینگ ها که دارای شیار ساچمه خور هستند باید بلبرینگ طوری نصب شود که بار محوری سنگین تر متوجه طرفی شود که شیار مزبور وجود ندارد.

 

نکاتی در مورد بلبرینگ تماس زاویه ای با چهار نقطه تماس (چهار ردیفه) NSK

هرگونه ناهمراستایی منجر به افزایش صدای بلبرینگ می شود.
جهت جلوگیری از سرخورده شدن ساچمه روی شیار خود بلبرینگ باید تحت یک بار حداقل باشد.
برای عدم چرخش حلقه بیرونی داخل محفظه در اندازه های بزرگ این بلبرینگ ها با دو جای خار ساخته می شود.

کدهای بلبرینگ تماس زاویه ای NSK

برخی از کد های بلبرینگ تماس زاویه ای NSK قابل ارائه در زیر آمده است، لطفا جهت دسترسی به دیگر کد ها به کاتالوگ مراجعه نمایید.

QJ 232، ۵۳۰۷، ۷۰۱۷ A، ۷۹۰۰ A5، QJ 332، ۵۲۰۸، ۷۲۱۷ B، ۷۹۰۰ C، QJ 1034، ۵۳۰۸، ۷۳۱۷ B، ۷۰۰۰ A، QJ 234، ۵۲۰۹، ۷۹۱۸ A5، ۷۰۰۰ TYN، QJ 334، ۵۳۰۹، ۷۰۱۸ A، ۷۲۰۰ B، QJ 1036، ۵۲۱۰، ۷۲۱۸ A، ۷۳۰۰ A، QJ 236، ۵۳۱۰، ۷۳۱۸ A، ۷۹۰۱ A5، QJ 336، ۵۲۱۱، ۷۹۱۹ A5، ۷۰۰۱ A، QJ 1038، ۵۳۱۱، ۷۰۱۹ A، ۷۲۰۱ A، QJ 238، ۵۲۱۲، ۷۲۱۹ B، ۷۲۰۱ BEA، QJ 338، ۵۳۱۲، ۷۳۱۹ B، ۷۳۰۱ A، QJ 338، ۵۲۱۳، ۷۹۲۰ A5، ۷۹۰۲ A5، QJ 240، ۵۳۱۳، ۷۰۲۰ A، ۷۰۰۲ A، QJ 340، ۵۲۱۴، ۷۲۲۰ B، ۷۲۰۲ B، QJ 206، ۵۳۱۴، ۷۳۲۰ A، ۷۳۰۲ A، QJ 306، ۵۲۱۵، ۷۹۲۱ A5، ۷۹۰۳ A5، QJ 207، ۵۲۱۶، ۷۰۲۱ A، ۷۰۰۳ A، QJ 307، ۵۲۱۷، ۷۲۲۱ B، ۷۲۰۳، QJ 208، ۵۲۰۰، ۷۳۲۱ A، ۷۳۰۳ A، QJ 308، ۵۲۰۱، ۷۹۲۲ A5، ۷۹۰۴ A5، QJ 209، ۵۲۰۲، ۷۰۲۲ A، ۷۰۰۴ A، QJ 309، ۵۳۰۲، ۷۲۲۲ A، ۷۲۰۴ A، QJ 210، ۵۲۰۳، ۷۳۲۲ BEA، ۷۳۰۴ A، QJ 310، ۵۳۰۳، ۷۹۲۴ A5، ۷۹۰۵ A5، QJ 211، ۵۲۰۴، ۷۰۲۴ A، ۷۰۰۵ A، QJ 311، ۵۳۰۴، ۷۲۲۴ B، ۷۲۰۵ A، QJ 212، ۵۲۰۵، ۷۳۲۴ B، ۷۳۰۵ A، QJ 312، ۵۳۰۵، ۷۹۲۶ A5، ۷۹۰۶ A5، QJ 213، ۵۲۰۶، ۷۰۲۶ A، ۷۰۰۶، QJ 313، ۵۳۰۶، ۷۲۲۶ B، ۷۲۰۶ A، QJ 214، ۵۲۰۷، ۷۳۲۶ B، ۷۳۰۶ A، QJ 314، ۷۹۱۴ A5، ۷۹۲۸ C، ۷۹۰۷ A5، QJ 215، ۷۰۱۴ A، ۷۰۲۸ A، ۷۰۰۷ A، QJ 315، ۷۲۱۴ B، ۷۲۲۸ A، ۷۲۰۷ A، QJ 1016، ۷۳۱۴ A، ۷۳۲۸ A، ۷۳۰۷ A، QJ 216، ۷۹۱۵ A5، ۷۹۳۰ A5، ۷۹۰۸ A5، QJ 316، ۷۰۱۵ A، ۷۰۳۰ A، ۷۰۰۸ A، QJ 1017، ۷۲۱۵ B، ۷۲۳۰ B، ۷۲۰۸ A، QJ 217، ۷۳۱۵ A، ۷۳۳۰ B، ۷۳۰۸ A، QJ 317، ۷۹۱۶ A5، ۷۹۳۲ C، ۷۹۰۹ A5، QJ 1018، ۷۰۱۶ A، ۷۰۳۲ A، ۷۰۰۹ A، QJ 218، ۷۲۱۶ A، ۷۲۳۲ A، ۷۲۰۹ A، QJ 318، ۷۳۱۶ A، ۷۳۳۲ A، ۷۳۰۹ A، QJ 1019، ۷۹۱۷ A5، ۷۹۳۴ C، ۷۹۱۰ A5، QJ 219، QJ 226، ۷۰۳۴ A، ۷۰۱۰ A، QJ 319، QJ 326، ۷۲۳۴ A، ۷۲۱۰ B، QJ 1020، QJ 1028، ۷۳۳۴ A، ۷۳۱۰ A، QJ 220، QJ 228، ۷۹۳۶ C، ۷۹۱۱ A5، QJ 320، QJ 328، ۷۰۳۶ A، ۷۰۱۱ A، QJ 1021، QJ 1030، ۷۲۳۶ A، ۷۲۱۱ A، QJ 221، QJ 230، ۷۳۳۶ A، ۷۳۱۱ A، QJ 321، QJ 330، ۷۹۳۸ C، ۷۹۱۲ A5، QJ 1022، QJ 1032، ۷۰۳۸ A، ۷۰۱۲ A، QJ 222، QJ 324، ۷۲۳۸ A، ۷۲۱۲ A، QJ 322، QJ 1026، ۷۳۳۸ A، ۷۳۱۲ A، QJ 1024، ۷۲۴۰ A، ۷۹۴۰ C، ۷۹۱۳ A5، QJ 224، ۷۳۴۰ A، ۷۰۴۰ A، ۷۰۱۳ A، ۴۵BER29XV1V، ۹۰BER10XV1V، ۷۳۱۳ A، ۷۲۱۳ B، ۵۰BER29XV1V، ۸۵BER10XV1V، ۶۰BER19XV1V، ۳۰BNR19SV1V، ۸۵BER29XV1V، ۹۵BER10XV1V، ۶۵BER19XV1V، ۳۵BNR19XV1V، ۹۰BER29XV1V، ۱۰۰BER10XV1V، ۴۵BER10XV1V، ۴۰BNR19SV1V، ۱۰۰BER29XV1V، ۳۰BER29XV1V، ۵۰BER10XV1V، ۴۵BER19XV1V، ۵۵BER20XV1V، ۳۵BER29XV1V، ۵۵BER10XV1V، ۵۰BER19XV1V

کاربرد بلبرینگ تماس زاویه ای NSK

از این بلبرینگ های تماس زاویه ای در دستگاه های تراش، CNC، فرز های دور بالا، ماشین آلات صنعتی که نیاز به دور و قدرت بالا به صورت همزمان دارند و اکثر کارخانه جات مورد استفاده قرار می گیرند.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی