بلبرینگ اس کا اف (SKF)

بلبرینگ اس کا اف (SKF)


رولبرینگ بشکه ای SKF

مشخصات فنی رولبرینگ بشکه ای اس کا اف

رولبرینگ بشکه ای کف گرد SKF

این نوع رولبرینگ SKF حالت زاویه دار بودن شیار غلتک نسبت به محور، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر آنها قابلیت خودتنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به نا همراستایی شافت است. این رولبرینگ ها تفکیک شدنی بوده، واشر شافت (Shaft Washer) به همراه قفسه و غلتک ها یک قسمت و واشر محفظه Housing Washer قسمت دیگر را تشکیل می دهد. غلتک های بشکه ای در این نوع رولبرینگ ها حالت نامتقارن داشته، تعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی خاص شیار غلتک موجب قدرت فوق العاده بالای آنها در برابر بارهای محوری است ضمن اینکه از سرعت دورانی نسبتا بالایی نیز برخوردارند. طراحی های خاصی نیز وجود دارند که قدرت تحمل بار آنها از نوع معمولی نیز بالاتر است. بعضی از سری های این نوع رولبرینگ ها با قفسه فولادی Window-Type و اکثریت سری ها با قفسه فولادی یا برنجی ماشینکاری شده تولید می گردند که این قفسه ها با یک بوش که در سوراخ واشر شافت تعبیه شده است، جهت قرار گرفتن در وضعیت درست تنظیم می شود. همانگونه که قبلاً گفته شد، رولبرینگ های بشکه ای کف گرد خاصیت خود تنظیمی دارد.

رولبرینگ های بشکه ای SKF برای کاربرد سرعت بالا

دارای محدودیت سرعت ۵۰ درصد نسبت به بقیه رولبرینگ های استاندارد است. در سری های ۲۲۳، ۲۳۲، ۲۴۰، ۲۴۱ برای کاربردهای خاص است. با پسوند VA991 نشان داده می شود. بیشتر در گیربکس های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دمای کاری رولبرینگ بشکه ای اس کا اف آب بند شده

NBR: –۴۰ to +90 °C (–۴۰ to +195 °F)
Temperatures up to 120 °C (250 °F) can be tolerated for brief period
HNBR: –۴۰ to +150 °C (–۴۰ to +300 °F)
FKM: –۳۰ to +200 °C (–۲۰ to +390 °F)

شماره فنی رولبرینگ بشکه ای یک ردیفه اس کا اف

قطر داخلی ۲۰ میلیمتر: ۲۲۲۰۵/۲۰ E
قطر داخلی ۲۵ میلیمتر: ۲۲۲۰۵ E و ۲۱۳۰۵ CC
قطر داخلی ۳۰ میلیمتر: ۲۲۲۰۶ E و ۲۱۳۰۶ CC
قطر داخلی ۳۵ میلیمتر: ۲۲۲۰۷ E و ۲۱۳۰۷ CC
قطر داخلی ۴۰ میلیمتر: ۲۲۲۰۸ E و ۲۱۳۰۸ E و ۲۲۳۰۸ E
قطر داخلی ۴۵ میلیمتر: ۲۲۲۰۹ E و E2.22209 و ۲۱۳۰۹ E
قطر داخلی ۵۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۰ E و E2.22210 و ۲۱۳۱۰ E
قطر داخلی ۵۵ میلیمتر: ۲۲۲۱۱ E و E2.22211 و ۲۱۳۱۱ E
قطر داخلی ۶۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۲ E و E2.22212 و ۲۲۳۱۲ E
قطر داخلی ۶۵ میلیمتر: ۲۴۰۱۳ CC/W33 و ۲۲۲۱۳ E و E2.22213
قطر داخلی ۷۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۴ E و ۲۱۳۱۴ E و ۲۲۳۱۴ E
قطر داخلی ۷۵ میلیمتر: ۲۴۰۱۵ CC/W33 و ۲۲۲۱۵ E و ۲۲۳۱۵ E
قطر داخلی ۸۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۶ E و ۲۲۳۱۶ E
قطر داخلی ۸۵ میلیمتر: ۲۲۲۱۷ E و ۲۲۳۱۷ E
قطر داخلی ۹۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۸ E و ۲۳۲۱۸ CC/W33 و ۲۲۳۱۸ E
قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر: ۲۴۰۲۰ CC/W33 و ۲۲۲۲۰ E و ۲۲۳۲۰ E

کد فنی رولبرینگ بشکه ای تک ردیفه مخصوص اس کا اف

قطر داخلی ۹۰ میلیمتر: C 4918 V و C 5918 MB و C 5918 V و BSC-2039 V
قطر داخلی ۵۳۰ میلیمتر: C 39/530 M و C 30/530 M و C 31/530 M
قطر داخلی ۵۶۰ میلیمتر: C 39/560 M و C 30/560 M و C 31/560 MB و C 41/560 MB
قطر داخلی ۶۰۰ میلیمتر: C 39/600 M و C 30/600 M و C 31/600 MB و C 41/600 MB
قطر داخلی ۶۳۰ میلیمتر: C 39/630 M و C 30/630 M و C 31/630 MB
قطر داخلی ۶۷۰ میلیمتر: C 39/670 M و C 30/670 M و C 31/670 MB
قطر داخلی ۷۱۰ میلیمتر: C 39/710 M و C 30/710 M و C 40/710 M و C 31/710 MB
قطر داخلی ۷۵۰ میلیمتر: C 39/750 M و C 49/750 MB1 و C 30/750 MB و C 31/750 MB
قطر داخلی ۸۰۰ میلیمتر: C 39/800 M و C 30/800 MB و C 31/800 MB
قطر داخلی ۸۵۰ میلیمتر: C 39/850 M و C 30/850 MB و C 31/850 MB
قطر داخلی ۹۰۰ میلیمتر: C 39/900 MB و C 30/900 MB
قطر داخلی ۹۵۰ میلیمتر: C 39/950 MB و C 30/950 MB
قطر داخلی ۱۰۰۰ میلیمتر: C 30/1000 MB و C 31/1000 MB
قطر داخلی ۱۰۶۰ میلیمتر: C 39/1060 MB
قطر داخلی ۱۱۸۰ میلیمتر: C 39/1180 MB
قطر داخلی ۱۲۵۰ میلیمتر: C 30/1250 MB
قطر داخلی ۱۳۲۰ میلیمتر: C 48/1320 MB
قطر داخلی ۱۵۰۰ میلیمتر: C 39/1500 MB

کد فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه کاسه نمد دار اس کا اف

قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر: ۲۴۰۲۰-۲CS2/VT143 و ۲۳۱۲۰-۲CS5/VT143 و BS2-2220-2CS5/VT143
قطر داخلی ۱۱۰ میلیمتر: ۲۳۰۲۲-۲CS/VT143 و ۲۳۱۲۲-۲CS5/VT143 و BS2-2222-2CS5/VT143
قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر: ۲۳۰۲۴-۲CS5/VT143 و ۲۴۰۲۴-۲CS5/VT143 و BS2-2224-2CS5/VT143
قطر داخلی ۱۳۰ میلیمتر: ۲۳۰۲۶-۲CS5/VT143 و ۲۴۱۲۶-۲CS5/VT143 و BS2-2226-2CS5/VT143
قطر داخلی ۱۴۰ میلیمتر: ۲۳۰۲۸-۲CS5/VT143 و ۲۴۱۲۸-۲CS5/VT143 و ۲۳۲۲۸-۲CS5/VT143
قطر داخلی ۱۵۰ میلیمتر: ۲۳۰۳۰-۲CS5/VT143 و ۲۳۱۳۰-۲CS5/VT143 و ۲۲۲۳۰-۲CS5/VT143
قطر داخلی ۱۶۰ میلیمتر: ۲۳۰۳۲-۲CS5/VT143 و ۲۴۱۳۲-۲CS5/VT143 و ۲۲۳۳۲-۲CS5/VT143
قطر داخلی ۱۷۰ میلیمتر: ۲۴۰۳۴-۲CS5/VT143 و ۲۳۱۳۴-۲CS5/VT143 و ۲۲۲۳۴-۲CS5/VT143
قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر: ۲۳۰۳۶-۲CS5/VT143 و ۲۳۱۳۶-۲CS5/VT143 و ۲۲۲۳۶-۲CS5/VT143
قطر داخلی ۱۹۰ میلیمتر: ۲۳۱۳۸-۲CS5/VT143 و ۲۴۱۳۸-۲CS5/VT143 و ۲۲۲۳۸-۲CS5/VT143
قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: ۲۳۰۴۰-۲CS5/VT143 و ۲۴۱۴۰-۲CS5/VT143 و ۲۳۲۴۰-۲CS5/VT143

بلبرینگ اس کا اف (SKF)

بلبرینگ اس کا اف (SKF)

کد فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه کاسه نمد دار با رینگ داخلی عریض اس کا اف

قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: ۲۳۰۴۴-۲CS5K/VT143 و ۲۲۲۴۴-۲CS5K/VT143 و ۲۲۳۴۴-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۲۲۰ میلیمتر: ۲۳۰۴۸-۲CS5K/VT143 و ۲۳۱۴۸-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۲۴۰ میلیمتر: ۲۳۰۵۲-۲CS5K/VT143 و ۲۳۱۵۲-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۲۶۰ میلیمتر: ۲۳۱۵۶-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۲۸۰ میلیمتر: ۲۳۱۶۰-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۳۰۰ میلیمتر: ۲۳۱۶۴-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۳۲۰ میلیمتر: ۲۳۱۶۸-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۳۴۰ میلیمتر: ۲۳۱۷۲-۲CS5K/VT143
قطر داخلی ۳۸۰ میلیمتر: ۲۳۱۸۰-۲CS5K/VT143

شماره فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه با چاکنت جدا اس کا اف

قطر داخلی ۳۵ میلیمتر: ۲۲۲۰۸ EK / AH 308 و ۲۱۳۰۸ EK / AH 308 و ۲۲۳۰۸ EK / AH 2308
قطر داخلی ۴۰ میلیمتر: ۲۲۲۰۹ EK / AH 309 و ۲۱۳۰۹ EK / AH 309 و ۲۲۳۰۹ EK / AH 2309
قطر داخلی ۴۵ میلیمتر: ۲۲۲۱۰ EK / AHX 310 و ۲۱۳۱۰ EK / AHX 310 و ۲۲۳۱۰ EK / AHX 2310
قطر داخلی ۵۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۱ EK / AHX 311 و ۲۱۳۱۱ EK / AHX 311 و ۲۲۳۱۱ EK / AHX 2311
قطر داخلی ۵۵ میلیمتر: ۲۲۲۱۲ EK / AHX 312 و ۲۱۳۱۲ EK / AHX 312 و ۲۲۳۱۲ EK / AHX 2312
قطر داخلی ۶۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۳ EK / AH 313 G و ۲۱۳۱۳ EK / AH 313 G و ۲۲۳۱۳ EK / AH 2313 G
قطر داخلی ۶۵ میلیمتر: ۲۲۲۱۴ EK / AH 314 G و ۲۱۳۱۴ EK / AH 314 G و ۲۲۳۱۴ EK / AHX 2314 G
قطر داخلی ۷۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۵ EK / AH 315 G و ۲۱۳۱۵ EK / AH 315 G و ۲۲۳۱۵ EK / AHX 2315 G
قطر داخلی ۸۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۷ EK / AHX 317 و ۲۱۳۱۷ EK/AHX 317 و ۲۲۳۱۷ EK /AHX 2317
قطر داخلی ۸۵ میلیمتر: ۲۲۲۱۸ EK/ AHX 318 و ۲۳۲۱۸ CCK/W33/ AHX 3218 و ۲۲۳۱۸ EK/ AHX 2318
قطر داخلی ۹۰ میلیمتر: ۲۲۲۱۹ EK /AHX 319 و ۲۱۳۱۹ EK/ AHX 319 و ۲۲۳۱۹ EK/ AHX 2319
قطر داخلی ۱۱۵ میلیمتر: ۲۳۰۲۴ CCK/W33 /AHX 3024 و ۲۴۰۲۴ CCK30/W33 /AH 24024 و ۲۴۱۲۴ CCK30/W33/ AH 24124
قطر داخلی ۱۲۵ میلیمتر: ۲۳۰۲۶ CCK/W33/ AHX 3026 و ۲۳۱۲۶ CCK/W33/ AHX 3126 و ۲۴۱۲۶ CCK30/W33/ AH 24126
قطر داخلی ۱۴۵ میلیمتر: ۲۳۰۳۰ CCK/W33/ AHX 3030 و ۲۴۰۳۰ CCK30/W33/ AH 24030 و ۲۴۱۳۰ CCK30/W33/ AH 24130

شماره فنی رولبرینگ بشکه ای باز دو ردیفه اس کا اف

قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: ۲۳۹۴۴ CCK/W33/ OH 3944 H و ۲۳۱۴۴ CCK/W33/ OH 3144 H و ۲۲۳۴۴ CCK/W33/ OH 2344 H
قطر داخلی ۲۶۰ میلیمتر: ۲۳۹۵۶ CCK/W33/ OH 3956 H و ۲۳۱۵۶ CCK/W33 /OH 3156 H و ۲۲۳۵۶ CCK/W33/ OH 2356 H
قطر داخلی ۳۰۰ میلیمتر: ۲۳۹۶۴ CCK/W33 /OH 3964 H و ۲۳۱۶۴ CCK/W33/ OH 3164 H و ۲۳۲۶۴ CCK/W33/ OH 3264 H
قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر: ۲۳۹۸۴ CCK/W33/ OH 3984 H و ۲۳۱۸۴ CKJ/W33/ OH 3184 H و ۲۳۲۸۴ CAK/W33/ OH 3284 H
قطر داخلی ۴۵۰ میلیمتر: ۲۳۹۹۶ CAK/W33/ OH 3996 H و ۲۳۰۹۶ CAK/W33/ OH 3096 H و ۲۳۲۹۶ CAK/W33/ OH 3296 H
قطر داخلی ۵۰۰ میلیمتر: ۲۳۹/۵۳۰ CAK/W33/ OH 39/530 H و ۲۳۱/۵۳۰ CAK/W33 /OH 31/530 H و ۲۳۲/۵۳۰ CAK/W33 OH 32/530 H
قطر داخلی ۶۰۰ میلیمتر: ۲۳۹/۶۳۰ CAK/W33/ OH 39/630 H و ۲۳۰/۶۳۰ CAK/W33/ OH 30/630 H و ۲۳۱/۶۳۰ CAK/W33/ OH 31/630 H
قطر داخلی ۶۳۰ میلیمتر: ۲۳۹/۶۷۰ CAK/W33 /OH 39/670 H و ۲۳۱/۶۷۰ CAK/W33/ OH 31/670 H و ۲۳۲/۶۷۰ CAK/W33/ OH 32/670 H
قطر داخلی ۷۵۰ میلیمتر: ۲۳۹/۸۰۰ CAK/W33/ OH 39/800 H و ۲۳۰/۸۰۰ CAK/W33/ OH 30/800 H و ۲۳۱/۸۰۰ CAK/W33/ OH 31/800 H
قطر داخلی ۸۵۰ میلیمتر: ۲۳۹/۹۰۰ CAK/W33/ OH 39/900 H و ۲۳۰/۹۰۰ CAK/W33/ OH 30/900 H
قطر داخلی ۹۵۰ میلیمتر: ۲۳۰/۱۰۰۰ CAKF/W33 OH 30/1000 H و ۲۳۱/۱۰۰۰ CAKF/W33/ OH 31/1000 H
قطر داخلی ۱۰۰۰ میلیمتر: ۲۳۹/۱۰۶۰ CAK/W33 OH 39/1060 H و ۲۳۰/۱۰۶۰ CAKF/W33 OH 30/1060 H

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی