رولبرینگ استوانه ای SKF

بلبرینگ اس کا اف (SKF)

بلبرینگ اس کا اف (SKF)


رولبرینگ استوانه ای SKF

مشخصات فنی رولبرینگ استوانه ای اس کا اف

رولبرینگ استوانه ای اس کی اف در انواع مختلف در سری ها و سایز های مختلف در دسترس هستند و شامل رولبرینگ تک ردیفه و چند ردیفه عادی و پر غلتک، با قفسه بدون قفسه می شود. البته اکثر بیرینگ ها تک ردیفه، با قفسه است. بیرینگ ها با قفسه توانایی تحمل بار های سنگین شعاعی در شتاب و سرعت های بالا را دارند. بیرینگ پر غلتک به علت تراکم غلتک برای تحمل بارهای محوری خیلی سنگین برای سرعت های متوسط بسیار مناسب اند.

تفاوت اصلی طراحی بین رولبرینگ های استوانه ای SKF ارائه شده در این بخش عبارتند از:

تعداد ردیف های غلتکی (یک، دو یا چهار) (the Number of Roller Rows (one، two or four))
نوع قفسه (با یا بدون، طرح های ویژه) (the Type of Cage (with or without Special Designs))
رولبرینگ با قفسه بار های سنگین، شتاب سریع، سرعت بالا را در بر می گیرد. (Bearings with a Cage can Accommodate heavy Radial Loads، Rapid Accelerations and high Speeds.)
رولبرینگ های کامل (بدون قفسه) دارای حداکثر تعداد غلطک می باشند، بنابراین برای بار های شعاعی بسیار سنگین با سرعت متوسط مناسب است. (Full complement Bearings (without a cage) incorporate a maximum Number of Rollers and are therefore suitable for very heavy Radial Loads at Moderate Speeds.)
پیکربندی رینگ های داخلی و خارجی (موقعیت و تعداد فلنج های راهنما) (The Configuration of the Inner and outer Ring Flanges (position and Number of guide Flanges))
ظرفیت تحمل بار بالا (High load carrying capacity)
قابلیت جا به جایی محوری (Accommodate axial Displacement)
اصطکاک کم (Low friction)
عمر طولانی (Long service life)
افزایش قابلیت اطمینان عملیاتی (Enhanced operational reliability)
قابل جدا شدن و تعویض (Separable and interchangeable)
سختی بالا (High stiffness)

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به کاتالوگ رولبرینگ های استوانه ای مراجعه گردد.

انواع رولبرینگ های استوانه ای SKF (اس کی اف)

رولبرینگ های استوانه ای تک ردیفه SKF Single row cylindrical roller bearings
رولبرینگ های استوانه ای ظرفیت بالا SKF High-capacity cylindrical roller bearings
رولبرینگ های استوانه ای دو ردیفه SKF Double row cylindrical roller bearings
رولبرینگ های استوانه ای چهار ردیفه SKF Four-row cylindrical roller bearings
رولبرینگ های استوانه ای تک ردیفه پر غلتک SKF Single row full complement cylindrical roller bearings
رولبرینگ های استوانه ای دو ردیفه پر غلتک SKF Double row full complement cylindrical roller bearings
رولبرینگ های استوانه ای چند تیکه SKF Split cylindrical roller bearings

رولبرینگ استوانه ای SKF تک ردیفه (Single row cylindrical roller bearings)

رولبرینگ تک ردیفه استوانه ای همیشه بین فلنچ یکپارچه ی باز هدایت می شوند. این نوع فلنچ های ترکیبی باز داری طراحی خاصی هستند و سطح آن طوری طراحی شده است که عملیات روغن کاری را آسان می کند و همچنین اصطکاک را کاهش می دهد که در نتیجه دما در عملیات کاهش می یابد.

رینگ با فلنچ یکپارچه با غلتک ها و قفسه مونتاژ شده می تواند از بقیه رینگ ها جدا شود. بلبرینگ تک ردیفه استوانه ای بسته به طرز قرار گیری لبه ها روی رینگ ها از هم متمایز می شوند. NU ،N ،NJ ،NUP تولید شده اند و در طرح های رینگ داخلی دو لبه دارد و رینگ خارجی بدون لبه است. N در طرح دارای دو لبه و رینگ داخلی آن بدون لبه است. NU رینگ خارجی طرح طرح های (N&NU) جز بیرینگ های شناور محسوب می شوند زیرا غلتک ها می توانند روی رینگ بدون لبه، در راستای محوری به راحتی جابجا می شوند. رولبرینگ های طرح (NJ) دو لبه روی رینگ خارجی و یک لبه روی رینگ داخلی دارند و آنها می توانند بار محوری را در یک جهت تحمل کنند. طرح (NUP) یک بیرنگ موقعیت دهنده جهت تحمل بار های محوری با تغییر جهت تناوبی می باشد. رینگ خارجی آن دو لبه و رینگ داخلی آن یک لبه ثابت و یک لبه قابل تفکیک دارد.

محدوده دمایی رولبرینگ های تک ردیفه SKF به عوامل زیر بستگی دارد:

ثبات ابعادی رینگ و ساچمه ها
قفسه ها
روانکاری
دمای مجاز کاری رولبرینگ های استوانه ای SKF برابر ۱۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. دمای مجاز کاری برای قفسه ها از جنس آلیاژ استیل، برنج، آلیاژ سبک یکسان بوده و برای قفسه ها از جنس پلیمر لطفا به کاتالوگ بلبرینگ استوانه ای SKF مراجعه شود. محدوده دمای کاری مجاز روانکار ها نسبت به هم متفاوت بوده و باید به کاتالوگ گریس یا روغن مربوطه مراجعه گردد.

سرعت مجاز بلبرینگ های استوانه ای SKF

برای بلبرینگ های استوانه ای با قفسه LA ،LB ،LL ،MA ،MB ،ML ،MP سرعت مجاز برابر ndm ≤ ۲۵۰ ۰۰۰ mm/min →
و برای رولبرینگ استوانه ای با قفسه PA ،PHA برابر ndm ≤ ۴۵۰ ۰۰۰ mm/min → می باشد. در این فرمول:

dm: Bearing mean diameter [mm] = 0,5 (d + D)

n: Rotational speed [r/min]

رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه ظرفیت بالا اس کا اف

قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر: NUH 2220 ECMH و NUH 2320 ECMH
قطر داخلی ۱۱۰ میلیمتر: NUH 2222 ECMH و NUH 2322 ECMH
قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر: NUH 2224 ECMH و NUH 2324 ECMH
قطر داخلی ۱۳۰ میلیمتر: NUH 2226 ECMH و NCF 2326 ECJB و NUH 2326 ECMH
قطر داخلی ۱۴۰ میلیمتر: NCF 2228 ECJB و NUH 2228 ECMH و NCF 2328 ECJB و NUH 2328 ECMH
قطر داخلی ۱۵۰ میلیمتر: NCF 2230 ECJB و NUH 2230 ECMH و NCF 2330 ECJB و NUH 2330 ECMH
قطر داخلی ۱۶۰ میلیمتر: NCF 2232 ECJB و NUH 2232 ECMH و NCF 2332 ECJB و NCF 2332 ECJB/PEX و NUH 2332 ECMH و NUH 2332 ECMH/PEX
قطر داخلی ۱۷۰ میلیمتر: NCF 2234 ECJB و NUH 2234 ECMH و NCF 2334 ECJB و NCF 2334 ECJB/PEX و NUH 2334 ECMH و NUH 2334 ECMH/PEx
قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر: NCF 2236 ECJB و NUH 2236 ECMH و NCF 2336 ECJB و NCF 2336 ECJB/PEX و NUH 2336 ECMH و NUH 2336 ECMH/PEX
قطر داخلی ۱۹۰ میلیمتر: NCF 2238 ECJB و NUH 2238 ECMH و NCF 2338 ECJB و NCF 2338 ECJB/PEX و NUH 2338 ECMH و NUH 2338 ECMH/PEX
قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: NCF 2240 ECJB و NUH 2240 ECMH و NCF 2340 ECJB و NCF 2340 ECJB/PEX و NUH 2340 ECMH و NUH 2340 ECMH/PEX
قطر داخلی ۲۲۰ میلیمتر: NCF 2244 ECJB و NCF 2244 ECJB/PEX و NUH 2244 ECMH و NUH 2244 ECMH/PEX و NUH 2344 ECMH و NUH 2344 ECMH/PEX
قطر داخلی ۲۴۰ میلیمتر: NUH 2248 ECMH و NUH 2248 CMH/PEX و NUH 2348 ECMH و NUH 2348 ECMH/PEX

رولبرینگ استوانه ای SKF دو ردیفه (Double row cylindrical roller bearings)

سطح مقطع کمی است، همچنین دارای ظرفیت تحمل بار و سختی بالا است. رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه دارای بنابراین آنها عمدتا در ماشین های ابزار، تجهیزات انتقال نیرو، کارخانه های سنگ زنی و همچنین گیربکس های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. SKF اکثرا رولربیرینگ های خود را در طرح های NNU و NN تولید می کند.

رولبرینگ دو ردیفه استوانه ای با سوراخ استوانه ای و سوراخ مخروطی ساخته می شود. بیرینگ طرح NN عموما با سوراخ مخروطی ساخته می شود. در هنگام سوار کردن بیرینگ با سوراخ مخروطی امکان بدست آمدن لقی داخلی شعاعی می آید.

طراحی اساسی رولبرینگ های استوانه ای دو ردیفه SKF در طرح های مختلف در دسترس است. تفاوت های عمده طراحی بین رولبرینگ های استوانه ای SKF عبارتند از تنظیم اتصالات فلنج حلقه درونی و بیرونی و طراحی قفس و مواد.

رولبرینگ استوانه ای SKF پر غلتک تک ردیفه
(Single row full complement cylindrical roller bearings)

رولبرینگ استوانه ای پر غلتک تک ردیفه برای بار های خیلی سنگین شعاعی بسیار مناسب هستند. به هر حال آنها مانند رولبرینگ های استوانه ای قفسه دار طراحی مناسبی برای سرعت های بالا ندارند. طبق استاندارد SKF رولبرینگ استوانه ای پرغلتک در طرح های NCF و NJG موجود است.

طرح NCF

رولبرینگ های با طراحی NCF دارای دو لبه داخلی بر روی رینگ داخلی و رینگ خارجی آن دارای یک لبه داخلی است و بدین گونه می تواند بار های محوری را تحمل کند. لبه جانبی رینگ باعث نگه داری مجموعه بیرینگ با هم می شود.

طرح NJG

طرح NJG برای بار های خیلی سنگین و سرعت های پایین طراحی شده اند. این نوع بیرینگ در روی رینگ خارجی دو لبه داخلی و در روی رینگ داخلی آن یک لبه داخلی وجود دارد که توانایی تحمل بار محوری را در یک جهت را دارد.

بلبرینگ اس کا اف (SKF)

بلبرینگ اس کا اف (SKF)

رولبرینگ استوانه ای پر غلتک یک ردیفه اس کا اف

قطر داخلی ۲۰ میلیمتر: NCF 3004 CV
قطر داخلی ۲۵ میلیمتر: NCF 3005 CV و NJG 2305 VH
قطر داخلی ۳۰ میلیمتر: NCF 3006 CV و NJG 2306 VH
قطر داخلی ۳۵ میلیمتر: NCF 3007 CV و NJG 2307 VH
قطر داخلی ۴۰ میلیمتر: NCF 3008 CV و NJG 2308 VH
قطر داخلی ۴۵ میلیمتر: NCF 3009 CV و NJG 2309 VH
قطر داخلی ۵۰ میلیمتر: NCF 3010 CV
قطر داخلی ۵۵ میلیمتر: NCF 3011 CV و NJG 2311 VH
قطر داخلی ۶۰ میلیمتر: NCF 2912 CV و NCF 3012 CV
قطر داخلی ۶۵ میلیمتر: NCF 2913 CV و NCF 3013 CV و NJG 2313 VH
قطر داخلی ۷۰ میلیمتر: NCF 2914 CV و NCF 3014 CV و NJG 2314 VH
قطر داخلی ۷۵ میلیمتر: NCF 2915 CV و NCF 3015 CV و NJG 2315 VH
قطر داخلی ۸۰ میلیمتر: NCF 2916 CV و NCF 3016 CV و NJG 2316 VH
قطر داخلی ۸۵ میلیمتر: NCF 2917 CV و NCF 3017 CV و NJG 2317 VH
قطر داخلی ۹۰ میلیمتر: NCF 2918 CV و NCF 3018 CV و NJG 2318 VH
قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر: NCF 2920 CV و NCF 3020 CV و NJG 2320 VH
قطر داخلی ۱۱۰ میلیمتر: NCF 2922 CV و NCF 3022 CV و NJG 2322 VH
قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر: NCF 2924 CV و NCF 3024 CV و NCF 2224 V و NJG 2324 VH
قطر داخلی ۱۳۰ میلیمتر: NCF 2926 CV و NCF 3026 CV و NJG 2326 VH
قطر داخلی ۱۴۰ میلیمتر: NCF 2928 CV و NCF 3028 CV و NCF 2228 V و NJG 2328 VH
قطر داخلی ۱۵۰ میلیمتر: NCF 2930 CV و NCF 3030 CV و NCF 2230 V و NJG 2330 VH
قطر داخلی ۱۶۰ میلیمتر: NCF 2932 CV و NCF 3032 CV و NCF 2232 V
قطر داخلی ۱۷۰ میلیمتر: NCF 2934 CV و NCF 3034 CV و NCF 2234 V و NJG 2334 VH
قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر: NCF 2936 CV و NCF 3036 CV و NJG 2336 VH
قطر داخلی ۱۹۰ میلیمتر: NCF 2938 CV و NCF 3038 CV و NJG 2338 VH
قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: NCF 1840 V و NCF 2940 CV و NCF 3040 CV و NJG 2340 VH
قطر داخلی ۲۲۰ میلیمتر: NCF 1844 V و NCF 2944 CV و NCF 3044 CV و NCF 2244 V
قطر داخلی ۲۴۰ میلیمتر: NCF 1848 V و NCF 2948 CV و NCF 3048 CV و NJG 2348 VH
قطر داخلی ۲۶۰ میلیمتر: NCF 1852 V و NCF 2952 CV و NCF 3052 CV و NJG 2352 VH
قطر داخلی ۲۸۰ میلیمتر: NCF 1856 V و NCF 2956 CV و NCF 3056 CV
قطر داخلی ۳۰۰ میلیمتر: NCF 1860 V و NCF 2960 CV و NCF 3060 CV
قطر داخلی ۳۲۰ میلیمتر: NCF 1864 V و NCF 2964 V و NCF 3064 CV
قطر داخلی ۳۴۰ میلیمتر: NCF 1868 V و NCF 2968 V و NCF 3068 CV
قطر داخلی ۳۶۰ میلیمتر: NCF 1872 V و NCF 2972 CV و NCF 3072 CV
قطر داخلی ۳۸۰ میلیمتر: NCF 1876 V و NCF 2976 V و NCF 3076 V
قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر: NCF 1880 V و NCF 2980 CV و NCF 3080 CV
قطر داخلی ۴۲۰ میلیمتر: NCF 1884 V و NCF 2984 V و NCF 3084 CV
قطر داخلی ۴۴۰ میلیمتر: NCF 1888 V و NCF 2888 V و NCF 2988 V
قطر داخلی ۴۶۰ میلیمتر: NCF 2892 V/HB1 و NCF 2992 V و NCF 3092 CV
قطر داخلی ۴۸۰ میلیمتر: NCF 1896 V و NCF 2896 V و NCF 2996 V و NCF 3096 CV
قطر داخلی ۵۰۰ میلیمتر: NCF 18/500 V و NCF 28/500 V و NCF 29/500 V و NCF 30/500 CV
قطر داخلی ۵۳۰ میلیمتر: NCF 18/530 V و NCF 28/530 V و NCF 29/530 V و NCF 30/530 V
قطر داخلی ۵۶۰ میلیمتر: NCF 18/560 V/HB1 و NCF 28/560 V و NCF 29/560 V/HB1 و NCF 30/560 V
قطر داخلی ۶۰۰ میلیمتر: NCF 18/600 V و NCF 28/600 V/HB1 و NCF 29/600 V
قطر داخلی ۶۳۰ میلیمتر: NCF 18/630 V و NCF 28/630 V و NCF 29/630 V
قطر داخلی ۶۷۰ میلیمتر: NCF 18/670 V و NCF 28/670 V و NCF 29/670 V
قطر داخلی ۷۱۰ میلیمتر: NCF 18/710 V و NCF 28/710 V و NCF 29/710 V
قطر داخلی ۷۵۰ میلیمتر: NCF 18/750 V و NCF 28/750 V و NCF 29/750 V
قطر داخلی ۸۰۰ میلیمتر: NCF 18/800 V و NCF 28/800 V و NCF 29/800 V
قطر داخلی ۸۵۰ میلیمتر: NCF 18/850 V و NCF 28/850 V و NCF 29/850 V
قطر داخلی ۹۰۰ میلیمتر: NCF 18/900 V/HB1 و NCF 28/900 V و NCF 29/900 V
قطر داخلی ۹۵۰ میلیمتر: NCF 18/950 V و NCF 28/950 V و NCF 29/950 V
قطر داخلی ۱۰۰۰ میلیمتر: NCF 18/1000 V و NCF 28/1000 V و NCF 29/1000 V
قطر داخلی ۱۱۲۰ میلیمتر: NCF 18/1120 V و NCF 2972 CV

رولبرینگ پر غلتک استوانه ای SKF دو ردیفه
(Double row full complement cylindrical roller bearings)

رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه پر غلتک برای بارهای شعاعی خیلی سنگین مناسب هستند. به هر حال این نوع رولبرینگ ها نمی توانند مانند رولبرینگ های با قفسه در سرعت های بالا کار کنند. رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه پر غلتک SKF در چهار طرح ساخته می شوند.

طرح NNCF

بیرینگ طرح NNCF در روی رینگ داخلی دارای سه لبه داخلی و در روی رینگ خارجی یک لبه داخلی که بیرینگ را قار می سازد بارهای محوری بر روی شفت را تحمل کند.

طرح NNCL

بیرینگ طرح NNCL یک رینگ داخلی با سه لبه داخلی ورینگ خارجی با لبه است. واشر نگه دارنده داخل رینگ خارجی بین غلتک ها تمام اجزای بیرینگ با هم نگه می دارند.

 

طرح NNC

بیرینگ طرح NNC مجهز به رینگ داخلی مانند طرح NNCF است. دو قسمت رینگ خارجی یکسان هستند و یک لبه داخلی را حمل می کنند که بیرینگ را قادر می سازد شفت محوری را در دو جهت قرار دهد.

طرح NNB

این بیرینگ دارای ۳ لبه داخلی بر روی رینگ داخلی است و لبه عریض بر روی رینگ خارجی است.

رولبرینگ استوانه ای پر غلتک دو ردیفه اس کا اف

قطر داخلی ۲۰ میلیمتر: NNCF 5004 CV
قطر داخلی ۲۵ میلیمتر: NNCF 5005 CV
قطر داخلی ۳۰ میلیمتر: NNCF 5006 CV
قطر داخلی ۳۵ میلیمتر: NNCF 5007 CV
قطر داخلی ۴۰ میلیمتر: NNCF 5008 CV
قطر داخلی ۴۵ میلیمتر: NNCF 5009 CV
قطر داخلی ۵۰ میلیمتر: NNCF 5010 CV
قطر داخلی ۵۵ میلیمتر: NNCF 5011 CV
قطر داخلی ۶۰ میلیمتر: NNCF 4912 CV و NNC 4912 CV و NNCL 4912 CV و NNCF 5012 CV
قطر داخلی ۶۵ میلیمتر: NNCF 5013 CV
قطر داخلی ۷۰ میلیمتر: NNCF 4914 CV و NNC 4914 CV و NNCL 4914 CV و NNCF 5014 CV
قطر داخلی ۷۵ میلیمتر: NNCF 5015 CV
قطر داخلی ۸۰ میلیمتر: NNCF 4916 CV و NNC 4916 CV و NNCL 4916 CV و NNCF 5016 CV
قطر داخلی ۸۵ میلیمتر: NNCF 5017 CV
قطر داخلی ۹۰ میلیمتر: NNCF 4918 CV و NNC 4918 CV و NNCL 4918 CV و NNCF 5018 CV
قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر: NNCF 4920 CV و NNC 4920 CV و NNCL 4920 CV و NNCF 5020 CV
قطر داخلی ۱۱۰ میلیمتر: NNCF 4922 CV و NNC 4922 CV و NNCL 4922 CV و NNCF 5022 CV
قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر: NNCF 4924 CV و NNC 4924 CV و NNCL 4924 CV و NNCF 5024 CV
قطر داخلی ۱۳۰ میلیمتر: NNCF 4926 CV و NNC 4926 CV و NNCL 4926 CV و NNCF 5026 CV
قطر داخلی ۱۴۰ میلیمتر: NNCF 4928 CV و NNC 4928 CV و NNCL 4928 CV و NNCF 5028 CV
قطر داخلی ۱۵۰ میلیمتر: NNCF 4830 CV و NNC 4830 CV و NNCL 4830 CV و NNCF 4930 CV و NNC 4930 CV و NNCL 4930 CV و NNCF 5030 CV
قطر داخلی ۱۶۰ میلیمتر: NNCF 4832 CV و NNC 4832 CV و NNCL 4832 CV و NNCF 4932 CV و NNC 4932 CV و NNCL 4932 CV و NNCF 5032 CV
قطر داخلی ۱۷۰ میلیمتر: NNCF 4834 CV و NNC 4834 CV و NNCL 4834 CV و NNCF 4934 CV و NNC 4934 CV و NNCL 4934 CV و NNCF 5034 CV
قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر: NNCF 4836 CV و NNC 4836 CV و NNCL 4836 CV و NNCF 4936 CV و NNC 4936 CV و NNCL 4936 CV و NNCF 5036 CV
قطر داخلی ۱۹۰ میلیمتر: NNCF 4838 CV و NNC 4838 CV و NNCL 4838 CV و NNCF 4938 CV و NNC 4938 CV و NNCL 4938 CV و NNCF 5038 CV
قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: NNCF 4840 CV و NNC 4840 CV و NNCL 4840 CV و NNCF 4940 CV و NNC 4940 CV و NNCL 4940 CV و NNCF 5040 CV
قطر داخلی ۲۲۰ میلیمتر: NNCF 4844 CV و NNC 4844 CV و NNCL 4844 CV و NNCF 4944 CV و NNC 4944 CV و NNCL 4944 CV و NNCF 5044 CV
قطر داخلی ۲۴۰ میلیمتر: NNCF 4848 CV و NNC 4848 CV و NNCL 4848 CV و NNCF 4948 CV و NNC 4948 CV و NNCL 4948 CV و NNCF 5048 CV
قطر داخلی ۲۶۰ میلیمتر: NNCF 4852 CV و NNC 4852 CV و NNCL 4852 CV و NNCF 4952 CV و NNC 4952 CV و NNCL 4952 CV و NNCF 5052 CV
قطر داخلی ۲۸۰ میلیمتر: NNCF 4856 CV و NNC 4856 CV و NNCL 4856 CV و NNCF 4956 CV و NNC 4956 CV و NNCL 4956 CV و NNCF 5056 CV
قطر داخلی ۳۰۰ میلیمتر: NNCF 4860 CV و NNC 4860 CV و NNCL 4860 CV و NNCF 4960 CV و NNC 4960 CV و NNCL 4960 CV و NNCF 5060 CV
قطر داخلی ۳۲۰ میلیمتر: NNCF 4864 CV و NNC 4864 CV و NNCL 4864 CV و NNCF 4964 CV و NNC 4964 CV و NNCL 4964 CV و NNCF 5064 CV
قطر داخلی ۳۴۰ میلیمتر: NNCF 4868 CV و NNC 4868 CV و NNCL 4868 CV و NNCF 4968 CV و NNC 4968 CV و NNCL 4968 CV و NNCF 5068 CV
قطر داخلی ۳۶۰ میلیمتر: NNCF 4872 CV و NNC 4872 CV و NNCL 4872 CV و NNCF 4972 CV و NNC 4972 CV و NNCL 4972 CV و NNCF 5072 CV
قطر داخلی ۳۸۰ میلیمتر: NNCF 4876 CV و NNC 4876 CV و NNCL 4876 CV و NNCF 4976 CV و NNC 4976 CV و NNCL 4976 CV و NNCF 5076 CV
قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر: NNCF 4880 CV و NNC 4880 CV و NNCL 4880 CV و NNCF 4980 CV و NNC 4980 CV و NNCL 4980 CV

رولبرینگ استوانه ای پر غلتک دو ردیفه کاسه نمد دار اس کا اف

قطر داخلی ۲۰ میلیمتر: رولبرنگ NNF 5004 ADB-2LSV
قطر داخلی ۲۵ میلیمتر: NNF 5005 ADB-2LSV
قطر داخلی ۳۰ میلیمتر: NNF 5006 ADB-2LSV
قطر داخلی ۳۵ میلیمتر: NNF 5007 ADB-2LSV
قطر داخلی ۴۰ میلیمتر: NNF 5008 ADB-2LSV
قطر داخلی ۴۵ میلیمتر: NNF 5009 ADB-2LSV
قطر داخلی ۵۰ میلیمتر: NNF 5010 ADB-2LSV
قطر داخلی ۵۵ میلیمتر: NNF 5011 ADB-2LSV
قطر داخلی ۶۰ میلیمتر: NNF 5012 ADB-2LSV
قطر داخلی ۶۵ میلیمتر: NNF 5013 ADB-2LSV
قطر داخلی ۷۰ میلیمتر: NNF 5014 ADB-2LSV
قطر داخلی ۷۵ میلیمتر: NNF 5015 ADB-2LSV
قطر داخلی ۸۰ میلیمتر: NNF 5016 ADA-2LSV
قطر داخلی ۸۵ میلیمتر: NNF 5017 ADA-2LSV
قطر داخلی ۹۰ میلیمتر: NNF 5018 ADA-2LSV
قطر داخلی ۹۵ میلیمتر: NNF 5019 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر: NNF 5020 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۱۰ میلیمتر: NNF 5022 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر: NNF 5024 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۳۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۲۶ DA-2LS و NNF 5026 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۴۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۲۸ DA-2LS و NNF 5028 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۵۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۳۰ DA-2LS و NNF 5030 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۶۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۳۲ DA-2LS و NNF 5032 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۷۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۳۴ DA-2LS و NNF 5034 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۳۶ DA-2LS و NNF 5036 ADA-2LSV
قطر داخلی ۱۹۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۳۸ DA-2LS و NNF 5038 ADA-2LSV
قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: ۳۱۹۴۴۰ DA-2LS و NNF 5040 ADA-2LSV
قطر داخلی ۲۲۰ میلیمتر: NNF 5044 ADA-2LSV
قطر داخلی ۲۴۰ میلیمتر: NNF 5048 ADA-2LSV

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی