بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)


مشخصات فنی رولبرینگ بشکه ای ان اس کی

رولبرینگ بشکه ای NSK در انواعی با سوراخ داخلی استوانه ای و با سوراخ داخلی مخروطی وجود دارد، رولبرینگ بشکه ای ان اس کا خاصیت خود تنظیمی دارند و این نوع رولبرینگ ها توانایی تحمل نیروی بسیار زیاد را دارا است. برای نصب رولبرینگ با سوراخ مخروطی بوش های کششی نیز تولید می شود.

نوع تحمل بار: قابلیت تحمل بار محوری و تحمل بار شعاعی محوری را به طور همزمان دارا می باشند.

رولبرینگ بشکه ای کف گرد NSK مناسب برای سرعت های بالا و بارهای سنگین است.

رولبرینگ بشکه ای NSK با سوراخ داخلی مخروطی

رولبرینگ بشکه ای کف گرد NSK همیشه با انطباق تداخل داخلی بر روی شافت نصب می شوند، مقدار کاهش در لقی داخلی یا مقدار پیشروی حلقه داخلی برینگ بر روی شافت دو شیوه متداول جهت رسیدن به انطباق مورد نظر است که معمولا روش کاهش لقی داخلی به روش دوم ارجعیت دارد مگر در مواردی که رولبرینگ کوچک یا فضای اطراف آن محدود باشد.

نکات

رولبرینگ های بشکه ای کف گرد قابلیت کارکرد تا دمای ۲۰۰+ درجه سانتیگراد را دارند.
استفاده از روغن در روانکاری این رولبرینگ ها مناسب تر از گریس است.
سرعت دورانی رولبرینگ با کریس در مواردی که شافت عمودی است نصف مقداریست که می توان در مواقع افقی بودن شافت بر آن اعمال نمود.

 

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

رولبرینگ بشکه ای کف گرد NSK

رولبرینگ های بشکه ای کف گرد ان اس کی خاصیت خود تنظیم بودن را داراست که این خاصیت باعث عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به همراستایی شافت است از دیگر خاصیت این رولبرینگ ها می شود به قابل تفکیک بودن آنها اشاره کرد. این رولبرینگ ها به علت طراحی خاص قدرت بالایی در تحمل بار های محوری را دارند در حالی که از سرعت دورانی بسیار بالایی برخوردار است در نوعی از این رولبرینگ ها که قدرت تحمل بار از نوع معمولی را بیشتر دارا است با پسوند E نشان داده می شوند.

غلتک های بشکه ای در این نوع رولبرینگ ها حالت نامتقارن داشته، تعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی خاص شیار غلتک موجب قدرت فوق العاده بالای آنها در برابر بار های محوری است ضمن اینکه از سرعت دورانی نسبتا بالایی نیز برخوردارند. طراحی های خاصی نیز وجود دارند که قدرت تحمل بار آنها از نوع معمولی نیز بالاتر است. بعضی از سری های این نوع رولبرینگ ها با قفسه فولادی Window-type و اکثریت سری ها با قفسه فولادی یا برنجی ماشینکاری شده تولید می گردند که این قفسه ها با یک بوش که در سوراخ واشر شافت تعبیه شده است، جهت قرار گرفتن در وضعیت درست تنظیم می شود. همانگونه که قبلا گفته شد، رولبرینگ های بشکه ای کف گرد خاصیت خود تنظیمی دارد.

نوع تحمل بار: قابلیت تحمل بار شعاعی و محوری را دارد.

 

شماره فنی رولبرینگ بشکه ای NSK

EAKE4, CAMKE4, CDKE4, CAMK30E4، ۲۳۱۳۲, ۲۳۰۲۸, ۲۴۱۲۲, ۲۲۳۱۵, ۲۱۳۰۴، ۲۴۱۳۲, ۲۴۰۲۸, ۲۲۲۲۲, ۲۲۲۱۶, ۲۲۲۰۵، ۲۲۲۳۲, ۲۳۱۲۸, ۲۳۲۲۲, ۲۱۳۱۶, ۲۱۳۰۵، ۲۳۲۳۲, ۲۴۱۲۸, ۲۱۳۲۲, ۲۲۳۱۶, ۲۲۲۰۶، ۲۲۳۳۲, ۲۲۲۲۸, ۲۲۳۲۲, ۲۲۲۱۷, ۲۱۳۰۶، ۲۳۹۳۴, ۲۳۲۲۸, ۲۳۰۲۴, ۲۱۳۱۷, ۲۲۲۰۷، ۲۳۰۳۴, ۲۲۳۲۸, ۲۴۰۲۴, ۲۲۳۱۷, ۲۱۳۰۷، ۲۴۰۳۴, ۲۳۰۳۰, ۲۳۱۲۴, ۲۲۲۱۸, ۲۲۲۰۸، ۲۳۱۳۴, ۲۴۰۳۰, ۲۴۱۲۴, ۲۳۲۱۸, ۲۱۳۰۸، ۲۴۱۳۴, ۲۳۱۳۰, ۲۲۲۲۴, ۲۱۳۱۸, ۲۲۳۰۸، ۲۲۲۳۴, ۲۴۱۳۰, ۲۳۲۲۴, ۲۲۳۱۸, ۲۲۲۰۹، ۲۳۲۳۴, ۲۲۲۳۰, ۲۲۳۲۴, ۲۲۲۱۹, ۲۱۳۰۹، ۲۲۳۳۴, ۲۳۲۳۰, ۲۳۰۲۶, ۲۳۲۱۹, ۲۲۳۰۹، ۲۳۹۳۶, ۲۲۳۳۰, ۲۴۰۲۶, ۲۱۳۱۹, ۲۲۲۱۰، ۲۳۰۳۶, ۲۳۹۳۲, ۲۳۱۲۶, ۲۲۳۱۹, ۲۱۳۱۰، ۲۴۰۳۶, ۲۳۰۳۲, ۲۴۱۲۶, ۲۳۰۲۰, ۲۲۳۱۰، ۲۳۱۳۶, ۲۴۰۳۲, ۲۲۲۲۶, ۲۴۰۲۰, ۲۲۲۱۱، ۲۴۱۳۶, ۲۲۳۵۶, ۲۳۲۲۶, ۲۳۱۲۰, ۲۱۳۱۱، ۲۳۰۷۲, ۲۳۹۶۰, ۲۲۳۲۶, ۲۴۱۲۰, ۲۲۳۱۱، ۲۴۰۷۲, ۲۳۰۶۰, ۲۳۰۲۸, ۲۲۲۲۰, ۲۳۰۱۲، ۲۳۱۷۲, ۲۴۰۶۰, ۲۴۰۴۸, ۲۳۲۲۰, ۲۲۲۱۲، ۲۴۱۷۲, ۲۳۱۶۰, ۲۳۱۴۸, ۲۱۳۲۰, ۲۱۳۱۲، ۲۳۲۷۲, ۲۴۱۶۰, ۲۴۱۴۸, ۲۲۳۲۰, ۲۲۳۱۲، ۲۳۹۷۶, ۲۲۲۶۰, ۲۲۲۴۸, ۲۳۰۲۲, ۲۲۲۱۳، ۲۳۰۷۶, ۲۳۲۶۰, ۲۳۲۴۸, ۲۴۰۲۲, ۲۱۳۱۳، ۲۴۰۷۶, ۲۳۹۶۴, ۲۲۳۴۸, ۲۳۱۲۲, ۲۲۳۱۳، ۲۳۱۷۶, ۲۳۰۶۴, ۲۳۹۵۲, ۲۴۱۲۲, ۲۲۲۱۴، ۲۴۱۷۶, ۲۴۰۶۴, ۲۳۰۵۲, ۲۳۱۴۰, ۲۱۳۱۴، ۲۳۲۷۶, ۲۳۱۶۴, ۲۴۰۵۲, ۲۴۱۴۰, ۲۲۳۱۴، ۲۳۹۸۰, ۲۴۱۶۴, ۲۳۱۵۲, ۲۲۲۴۰, ۲۲۲۱۵، ۲۳۰۸۰, ۲۲۲۶۴, ۲۴۱۵۲, ۲۳۲۴۰, ۲۱۳۱۵، ۲۴۰۸۰, ۲۳۲۶۴, ۲۲۲۵۲, ۲۲۳۴۰, ۲۲۲۳۶، ۲۳۱۸۰, ۲۳۹۶۸, ۲۳۲۵۲, ۲۳۹۴۴, ۲۲۲۳۶، ۲۴۱۸۰, ۲۳۰۶۸, ۲۲۳۵۲, ۲۳۰۴۴, ۲۳۲۳۶، ۲۳۲۸۰, ۲۴۰۶۸, ۲۳۹۵۶, ۲۴۰۴۴, ۲۲۳۳۶، ۲۳۹۸۴, ۲۳۱۶۸, ۲۳۰۵۶, ۲۳۱۴۴, ۲۳۹۳۸، ۲۳۰۸۴, ۲۴۱۶۸, ۲۴۰۵۶, ۲۴۱۴۴, ۲۳۰۳۸، ۲۴۰۸۴, ۲۳۲۶۸, ۲۳۱۵۶, ۲۲۲۴۴, ۲۴۰۳۸، ۲۳۱۸۴, ۲۳۹۷۲, ۲۴۱۵۶, ۲۳۲۴۴, ۲۳۱۳۸، ۲۴۱۸۴, ۲۳۹/۶۷۰, ۲۲۲۵۶, ۲۲۳۴۴, ۲۴۱۳۸، ۲۳۰/۸۰۰, ۲۳۰/۶۷۰, ۲۳۲۵۶, ۲۳۹۴۸, ۲۲۲۳۸، ۲۴۰/۸۰۰, ۲۴۰/۶۷۰, ۲۳۰/۵۶۰, ۲۳۰۴۸, ۲۳۲۳۸، ۲۳۱/۸۰۰, ۲۳۱/۶۷۰, ۲۴۰/۵۶۰, ۲۴۰۴۸, ۲۲۳۳۸، ۲۳۲/۸۰۰, ۲۴۱/۶۷۰, ۲۳۱/۵۶۰, ۲۳۱۹۶, ۲۳۹۴۰، ۲۳۹/۸۵۰, ۲۳۲/۶۷۰, ۲۴۱/۵۶۰, ۲۴۱۹۶, ۲۳۰۴۰، ۲۳۰/۸۵۰, ۲۳۹/۷۱۰, ۲۳۲/۵۶۰, ۲۳۲۹۶, ۲۴۰۴۰، ۲۴۰/۸۵۰, ۲۳۰/۷۱۰, ۲۳۰/۶۰۰, ۲۳۹/۵۰۰, ۲۳۱۴۰، ۲۳۲/۸۵۰, ۲۴۰/۷۱۰, ۲۴۰/۶۰۰, ۲۳۰/۵۰۰, ۲۳۲۸۴، ۲۳۹/۹۰۰, ۲۴۱/۷۱۰, ۲۳۱/۶۰۰, ۲۴۰/۵۰۰, ۲۳۹۸۸، ۲۳۰/۹۰۰, ۲۳۲/۷۱۰, ۲۴۱/۶۰۰, ۲۳۱/۵۰۰, ۲۳۰۸۸، ۲۴۰/۹۰۰, ۲۳۹/۷۵۰, ۲۳۲/۶۰۰, ۲۴۱/۵۰۰, ۲۴۰۸۸، ۲۳۲/۹۰۰, ۲۳۰/۷۵۰, ۲۳۹/۶۳۰, ۲۳۲/۵۰۰, ۲۳۱۸۸، ۲۳۹/۹۵۰, ۲۴۰/۷۵۰, ۲۳۰/۶۳۰, ۲۳۹/۵۳۰, ۲۴۱۸۸، ۲۴۰/۹۵۰, ۲۳۲/۷۵۰, ۲۴۰/۶۳۰, ۲۳۰/۵۳۰, ۲۳۲۸۸، ۲۳۲/۹۵۰, ۲۳۹/۸۰۰, ۲۳۱/۶۳۰, ۲۴۰/۵۳۰, ۲۳۹۹۲، ۲۳۹/۱۰۰۰, ۲۴۰/۱۳۲۰, ۲۴۱/۶۳۰, ۲۳۱/۵۳۰, ۲۳۰۹۲، ۲۴۰/۱۲۵۰, ۲۴۰/۱۴۰۰, ۲۳۲/۶۳۰, ۲۴۱/۵۳۰, ۲۴۰۹۲، ۲۳۰/۱۱۲۰, ۲۳۰/۱۰۶۰, ۲۴۰/۱۱۲۰, ۲۳۲/۵۳۰, ۲۳۱۹۲، ۲۴۰/۱۰۰۰, ۲۴۰/۱۰۶۰, ۲۴۰/۱۱۸۰, ۲۳۹/۵۶۰, ۲۴۱۹۲، ۲۳۹۹۶, ۲۳۰۹۶, ۲۴۰۹۶, ۲۳۰/۱۰۰۰, ۲۳۲۹۲

کاربرد رولبرینگ بشکه ای NSK

گیر بکس های صنعتی
صنایع پتروشیمی
فولاد

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی