بلبرینگ تماس زاویه ای Timken

خرابی های بلبرینگ

خرابی های بلبرینگ


بلبرینگ تماس زاویه ای Timken

بلبرینگ تماس زاویه ای تیمکن در سه نوع زیر به به مشتریان ارائه می گردد.

بلبرینگ تماس زاویه ای تیمکن (یک ردیفه)
بلبرینگ تماس زاویه ای تیمکن (دو ردیفه)
بلبرینگ تماس زاویه ای تیمکن (چهار ردیفه)

بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه Timken

این نوع بلبرینگ های بار های شعاعی و همچنین بار های محوری را در یک جهت تحمل می کنند و معمولا به صورت دوتایی نصب می شوند.

نوع تحمل بار: علاوه بر تحمل بار شعاعی بار محوری را نیز در یک جهت تحمل می کند.

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای تیمکن

گروه اول که در مواقعی استفاده می شوند که بلبرینگ به صورت تکی نصب می شود.
گروه دوم در مواقعی استفاده می شود که بلبرینگ به صورت دوتایی نصب می شود.

ترتیب قرار گرفتن

به صورت پشت سرهم جهت تحمل بار در یک سمت توسط هر دو بلبرینگ
به صورت رو به رو هم جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ
به صورت پشت به پشت جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ که استحکام بیشتری دارد و برای تحمل بار های ممان مناسب تر است.

 

بلبرینگ ( دوبل – کنی کاپ ) تماس زاویه ای دو ردیفه Timken

شکل طراحی این بلبرینگ ها همانند نوع بلبرینگ های یک ردیفه به صورت پشت به پشت می باشد فقط از نظر پهنا کمتر است، در اصطلاح عامیانه ان بلبرینگ ها به کنی کاپ – دوبل – کنس وکاپ معروف هستند.

نوع تحمل بار: این نوع بلبرینگ ها قدرت تحمل بار های شعاعی وبار های محوری از دو جهت را دارند.

نکات

اعمال بار شعاعی بر بلبرینگ باعث ایجاد یک نیروی محوری می شود.
تنظیم دقیق و انتخاب بار اولیه مناسب یا لقی صحیح در نحوه کارکرد بلبرینگ تاثیر بسیار دارد.
استفاده ازبار اولیه زیاد موجب بالا رفتن اصطکاک و گرما می شود.
طراحی داخلی این بلبرینگ ها به نحوه ای است که معمولا این بلبرینگ ها به صورت دوتایی استفاده می شود در مواقعی که یک بلبرینگ مورد استفاده نباشد و همچنین بخاطر موقعیت دهی محور شافت از دو سمت.
بلبرینگ هایی که به صورت دوتایی رو به رو یا پشت به پشت هم قرار می گیرندباید توجه داشت که عدم وارد شدن نیرو به یک بلبرینگ موجب بروز صدا و گسیختگی در لایه روان کار و ایجاد تنش بیشتر می شود.

 

بلبرینگ تیمکن (TIMKEN)

بلبرینگ تیمکن (TIMKEN)

انواع بلبرینگ دوبل – کنی کاپ Timken

به علت عدم داشتن شیار ساچمه خور قادر به تحمل بار محوری از دو طرف است و پنجره ساچمه آن ها از جنس پلی آمید می باشد.
به علت داشتن شیار ساچمه خور و ساچمه بیشتر دارای قدرت تحمل بار بالاتری است.
این نوع بلبرینگ ها با کاسه نمد فلزی
این نوع بلبرینگ ها باکاسه نمد پلاستیکی

نکات

در موقع نصب این نوع از بلبرینگ ها که دارای شیار ساچمه خور هستند باید بلبرینگ طوری نصب شود که بار محوری سنگین تر متوجه طرفی شود که شیار مزبور وجود ندارد.

بلبرینگ تماس زاویه ای با چهار نقطه تماس Timken

شیار این نوع بلبرینگ ها همانند بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای می باشد و فضای محوری کمتری برای نصب را نیاز دارند و حلقه داخلی آن دو تیکه می باشد که امکان استفاده بیشتر را به وجود می آورد که می تواند بار بیشتری را تحمل کند این نوع بلبرینگ ها برای تحمل بار های خالص محوری یا بار های محوری غالب بر بار های شعاعی در هر دو جهت مناسب می باشند. کاربرد اصلی آنها در زمینه تجهیزات انتقال قدرت می باشد، جایی که بار محوری در دو جهت اعمال می شود و باید حرکت محوری کاملا مهار شود و همچنین باید از بیرینگ با پهنای کم استفاده کرد. بیرینگهای با تماس چهار نقطه ای به هیچ وجه برای تحمل بار های شعاعی غالب بر بار های محوری مناسب نیستند زیرا تحت بار شعاعی نقاط تماس به چهار نقطه افزایش و در نتیجه میزان اصطکاک افزایش می یابد.

نوع تحمل بار: بارمحوری را از دو طرف تحمل می کنند.

نکات

هرگونه ناهمراستایی منجر به افزایش صدای بلبرینگ می شود.
جهت جلوگیری از سرخورده شدن ساچمه روی شیار خود بلبرینگ باید تحت یک بار حداقل باشد.
برای عدم چرخش حلقه بیرونی داخل محفظه در اندازه های بزرگ این بلبرینگ ها با دو جای خار ساخته می شود.

کد های بلبرینگ تماس زاویه ای تیمکن (ANGULAR CONTACT TIMKEN)

۹۱۶۰K، ۹۱۱۲K، ۹۳۱۱K، ۹۳۰۲K، S3PPB5 ST، F33KDD3، ۹۱۶۴K، ۹۱۱۴K، ۹۳۱۳K، ۹۳۰۳K، S5PPB2 ST، F33KDD5، ۹۱۸۰K، ۹۱۱۶K، ۹۳۱۶K، ۹۳۰۵K، S1PP73RTF، FS3K، ۹۱۰۰KD، ۹۱۱۷K، ۹۱۰۰K، ۹۳۰۶K، S3PP16RTF، F3DD، ۹۱۰۱KD، ۹۱۲۱K، ۹۱۰۱K، ۹۳۰۷K، S3PP4RTF، F4DD، ۹۱۰۳KD، ۹۱۲۲K، ۹۱۰۱K، ۹۳۰۸K، S5PP2RTF، S1PPB7-3 ST، ۹۱۰۴KD، ۹۱۴۰K، ۹۱۱۱K، ۹۳۱۰K، ۹۳۰۱K، S3PPB15 ST، ۲۰۸W، ۲۰۴PP، ۲۰۰PP، ۲۰۰KD، ۲۰۰K، ۹۱۰۶KD، ۲۰۹W، ۲۰۵PP، ۲۰۱PP، ۲۰۱KD، ۲۰۱K، ۹۱۰۷KD، ۲۱۰W، ۲۰۶PP، ۲۰۲PP، ۲۰۲KD، ۲۰۲K، ۹۱۰۹KD، ۲۱۱W، ۲۰۷PP، ۲۰۳PP، ۲۰۳KD، ۲۰۳K، ۹۱۰۵KDD، ۳۰۰K، W200PP، ۲۰۰KTT، ۲۰۱KT، ۲۰۰KLL2، ۲۰۴WD، ۳۰۱K، W201PP، ۲۰۱KTT، ۲۰۳KT، ۲۰۶KLL، ۲۰۵WD، ۳۰۲K، W202PP، ۲۰۳KTT، ۲۰۴KT، ۲۰۷KLL، ۲۰۶WD، ۳۰۳K، W203PP، ۲۰۴KTT، ۲۰۵KT، ۲۰۸KLL، ۲۰۷WD، ۳۰۴K، W204PP، ۲۰۵KTT، ۲۰۶KT، ۲۰۹KLL، ۲۰۸WD

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی