بلبرینگ خود تنظیم Timken

بلبرینگ تیمکن (TIMKEN)

بلبرینگ تیمکن (TIMKEN)


بلبرینگ خود تنظیم Timken

بلبرینگ صنعتی خودتنظیم دارای دو ردیف ساچمه می باشند که با یک حلقه بیرونی به یکدیگر متصل شده اند. شیارهایی که در درون این حلقه وجود دارند به صورت منحنی هستند که همین موضوع باعث می شود تا ما یک بلبرینگ خودتنظیم داشته باشیم که در زمان انحراف و یا ناهمراستایی شافت شود.

بلبرینگ های خودتنظیم تنها دارای قابلیت بار شعاعی می باشند. اگر بخواهیم انواع آنرا برایتان بگوییم:

بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد
بلبرینگ خود تنظیم باکاسه نمد در دو طرف بلبرینگ
بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض

نکات

به علت شیار هایی که داخل بلبرینگ به صورت منحنی برای وجود ساچمه ها وجود دارد این بلبرینگ ها خاصیت خود تنظیمی دارند و به صورت خود تنظیم اصلاح می شود.
ازفواید این بلبرینگ ها این است که دارای اصطکاک کمتری می باشند.
بلبرینگ دو هزاری Timken یا بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض
این بلبرینگ ها در شافت هایی به کار می رود که با دقت بالایی پرداخت شده باشند باتوجه به شکافی که بر روی حلقه داخلی وجود دارد، با استفاده از یک پیچ می توان از لغزش حلقه بر روی شافت جلوگیری کرد. در اصطلاح عامیانه این نوع از بلبرینگ ها به بلبرینگ های دو هزاری نیز معروف می باشند.

انواع بلبرینگ دو هزاری Timken یا بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض

نوع معمولی و نوعی بخصوص که دارای ساچمه هایی هستند که کمی از بلبرینگ بیرون زده که باید در مورد طراحی قطعات مجاور دقت انجام شود.

نکاتی در مورد بلبرینگ دو هزاری Timken یا بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض

جهت جلوگیری از لغزش ساچمه ها بر روی شیار و بدست آوردن یک کارکرد مطلوب، بیرینگ همیشه باید تحت یک بار قرار داشته باشد.

نکات

به علت شیار هایی که داخل بلبرینگ به صورت منحنی برای وجود ساچمه ها وجود دارد بلبرینگ های خود تنظیم خاصیت خود تنظیمی دارند و به صورت خود تنظیم اصلاح می شود.
از فواید این بلبرینگ ها این است که دارای اصطکاک کمتری می باشند.

مشخصات فنی بلبرینگ خود تنظیم Timken

این بلبرینگ ها دارای دو ردیفه ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک می باشند، شیارهایی که در آن برای ساچمه وجود دارد به صورت منحنی می باشد که این موضوع باعث خود تنظیم بودن بلبرینگ در مواقع انحراف و ناهمراستایی شافت می شود.

نوع تحمل بار: قابلیت تحمل بار شعاعی را دارند.

بلبرینگ تیمکن (TIMKEN)

بلبرینگ تیمکن (TIMKEN)بلبرینگ تیمکن (TIMKEN)

بلبرینگ دو هزاری Timken یا بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض

این بلبرینگ ها در شافت هایی به کار می رود که با دقت بالایی پرداخت شده باشند باتوجه به شکافی که بر روی حلقه داخلی وجود دارد، با استفاده از یک پیچ می توان از لغزش حلقه بر روی شافت جلوگیری کرد. در اصطلاح عامیانه این نوع از بلبرینگ ها به بلبرینگ های دو هزاری نیز معروف می باشند.

انواع بلبرینگ دو هزاری ای یا خود تنظیم با حلقه داخلی عریض تیمکن

نوع معمولی و نوعی بخصوص که دارای ساچمه هایی هستند که کمی از بلبرینگ بیرون زده که باید در مورد طراحی قطعات مجاور دقت انجام شود.

نکات بلبرینگ دو هزاری تیمکن

جهت جلوگیری از لغزش ساچمه ها بر روی شیار و بدست آوردن یک کارکرد مطلوب، بیرینگ همیشه باید تحت یک بار قرار داشته باشد.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی