بلبرینگ تماس زاویه ای کویو

بلبرینگ کویو (KOYO)

بلبرینگ کویو (KOYO)


بلبرینگ تماس زاویه ای کویو

بلبرینگ های تماس زاویه ای کویو در انواع زیر به فروش می رسد:

بلبرینگ تماس زاویه ای کویو (یک ردیفه)
بلبرینگ تماس زاویه ای کویو (دو ردیفه)
بلبرینگ تماس زاویه ای کویو (با چهار نقطه تماس)

بلبرینگ هفت هزاری Koyo

حلقه های داخلی و بیرونی نسبت به یکدیگر زاویه می سازند که امکان تحمل بار های شعاعی و محوری را توسط آن فراهم می کند هر مقدار زاویه تماس بلبرینگ بزرگتر باشد قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود، این نوع بلبرینگ ها در طرح ها و ابعاد مختلفی تولید می شوند در اصطلاح عامیانه به بلبرینگ های هفت هزاری نیز معروف می باشند.
از این بلبرینگ ها در دستگاه های تراش، CNC، فرز های دور بالا، ماشین آلات صنعتی که نیاز به دور و قدرت بالا به صورت همزمان دارند و اکثر کارخانه جات مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع تحمل بار: این نوع بلبرینگ ها امکان تحمل بار های شعاعی و بارمحوری را همزمان دارند.

بلبرینگ هفت هزاری یا تماس زاویه ای یک ردیفه Koyo

این نوع بلبرینگ ها، بار های شعتعی و همچنین بار های محوری را در یک جهت تحمل می کنند و معمولا به صورت دوتایی نصب می شوند.

نوع تحمل بار: علاوه بر تحمل بار شعاعی بار محوری را نیز در یک جهت تحمل می کند.

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای Koyo

گروه اول که در مواقعی استفاده می شوند که بلبرینگ به صورت تکی نصب می شود.
گروه دوم در مواقعی استفاده می شود که بلبرینگ به صورت دوتایی نصب می شود.

ترتیب قرار گرفتن بلبرینگ تماس زاویه ای Koyo

به صورت پشت سرهم جهت تحمل بار در یک سمت توسط هردو بلبرینگ
به صورت رو به رو هم جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ
به صورت پشت به پشت جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ که استحکام بیشتری دارد و برای تحمل بار های ممان مناسب تر است.

نکاتی در مورد بلبرینگ تماس زاویه ای Koyo – بلبرینگ هفت هزاری Koyo

اعمال بار شعاعی بر بلبرینگ باعث ایجاد یک نیروی محوری می شود.
تنظیم دقیق و انتخاب بار اولیه مناسب یا لقی صحیح در نحوه کارکرد بلبرینگ تاثیر بسیار دارد.
استفاده ازبار اولیه زیاد موجب بالا رفتن اصطکاک و گرما می شود.
طراحی داخلی این بلبرینگ ها به نحوه ای است که معمولا این بلبرینگ ها به صورت دوتایی استفاده می شود در مواقعی که یک بلبرینگ مورد استفاده نباشدوهمچنین بخاطر موقعیت دهی محور شفتت از دو سمت.
بلبرینگ هایی که به صورت دوتایی رو به رو یا پشت به پشت هم قرار می گیرندباید توجه داشت که عدم وارد شدن نیرو به یک بلبرینگ موجب بروز صدا و گسیختگی در لایه روان کار و ایجاد تنش بیشتر می شود.

بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه یا بلبرینگ دوبل یا بلبرینگ کنی کاپ Koyo

شکل طراحی این بلبرینگ ها همانند نوع بلبرینگ های یک ردیفه به صورت پشت به پشت می باشد فقط از نظر پهنا کمتر است، در اصطلاح عامیانه آن بلبرینگ ها به کنی کاپ – دوبل – کنس و کاپ معروف هستند.

نوع تحمل بار: این نوع بلبرینگ ها قدرت تحمل بار های شعاعی و بار های محوری از دو جهت را دارند.

انواع بلبرینگ دوبل یا بلبرینگ کنی کاپ Koyo

به علت عدم داشتن شیار ساچمه خور قادر به تحمل بار محوری از دو طرف است و پنجره ساچمه آن ها از جنس پلی آمید می باشد.
به علت داشتن شیار ساچمه خور و ساچمه بیشتر دارای قدرت تحمل بار بالاتری است.
این نوع بلبرینگ ها با کاسه نمد فلزی
این نوع بلبرینگ ها باکاسه نمد پلاستیکی

بلبرینگ کویو (KOYO)

بلبرینگ کویو (KOYO)

نکاتی در مورد دوبل یا بلبرینگ کنی کاپ Koyo

در موقع نصب این نوع از بلبرینگ ها که دارای شیار ساچمه خور هستند باید بلبرینگ طوری نصب شود که بار محوری سنگین تر متوجه طرفی شود که شیار مزبور وجود ندارد.

بلبرینگ تماس زاویه ای با چهار نقطه تماس یا بلبرینگ تماس زاویه ای چهار ردیفه Koyo

شیار این نوع بلبرینگ ها همانند بلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای می باشد و فضای محوری کمتری برای نصب را نیاز دارند و حلقه داخلی آن دو تیکه می باشد که امکان استفاده بیشتر را به وجود می آورد که می تواند بار بیشتری را تحمل کند این نوع بلبرینگ ها برای تحمل بار های خالص محوری یا بار های محوری غالب بر بار های شعاعی در هر دو جهت مناسب می باشند. کاربرد اصلی آنها در زمینه تجهیزات انتقال قدرت می باشد، جایی که بار محوری در دو جهت اعمال می شود و باید حرکت محوری کاملا مهار شود و همچنین باید از بیرینگ با پهنای کم استفاده کرد. بیرینگ های با تماس چهار نقطه ای به هیچ وجه برای تحمل بار های شعاعی غالب بر بار های محوری مناسب نیستند زیرا تحت بار شعاعی نقاط تماس به چهار نقطه افزایش و در نتیجه میزان اصطکاک افزایش می یابد.
نوع تحمل بار: بارمحوری را از دو طرف تحمل می کنند.

نکاتی در مورد بلبرینگ تماس زاویه ای با چهار نقطه تماس یا بلبرینگ تماس زاویه ای چهار ردیفه Koyo

هرگونه ناهمراستایی منجر به افزایش صدای بلبرینگ می شود.
جهت جلوگیری از سرخورده شدن ساچمه روی شیار خود بلبرینگ باید تحت یک بار حداقل باشد.
برای عدم چرخش حلقه بیرونی داخل محفظه در اندازه های بزرگ این بلبرینگ ها با دو جای خار ساخته می شود.

لیست کد های بلبرینگ تماس زاویه ای Koyo

۵۲۱۰، ۵۳۰۷، ۳۳۰۶، ۵۲۰۵، ۳۲۰۴، ۳۲۰۲، ۳۳۱۰، ۳۲۰۸، ۵۳۰۶، ۳۳۰۵، ۵۲۰۴، ۳۳۰۲، ۵۳۱۰، ۵۲۰۸، ۳۲۰۷، ۵۳۰۵، ۳۳۰۴، ۳۲۰۳، ۳۳۱۱، ۳۳۰۸، ۵۲۰۷، ۳۲۰۶، ۵۳۰۴، ۵۲۰۳، ۳۲۰۹، ۵۳۰۸، ۳۳۰۷، ۵۲۰۶، ۳۲۰۵، ۳۳۰۳، ۵۲۰۹، ۳۲۱۱، ۳۲۱۹، ۳۲۱۶، ۵۲۱۴، ۵۳۱۲، ۳۳۰۹، ۵۲۱۱، ۳۳۱۹، ۳۳۱۶، ۳۳۱۴، ۳۲۱۳، ۳۲۱۲، ۵۳۰۹، ۳۲۲۰، ۳۲۱۷، ۵۳۱۴، ۵۲۱۳، ۳۳۱۲، ۳۲۱۰، ۳۳۲۰، ۳۳۱۷، ۳۲۱۵، ۳۳۱۳، ۳۳۱۸، ۵۳۱۱، ۵۲۱۲، ۳۲۱۸، ۳۳۱۵، ۵۳۱۳، ۵۳۱۵، ۳۲۱۴

لیست کد های بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه Koyo

۷۲۲۱B ،۷۳۲۲ ،۷۰۱۴ ،۷۲۰۶ ،۷۰۰۰ ،۷۳۲۱ ،۷۰۲۴ ،۷۲۱۴ ،۷۲۰۶B ،۷۲۰۰B ،۷۰۲۲ ،۷۲۲۴B ،۷۲۱۴C ،۷۳۰۶ ،۷۰۰۱ ،۷۲۲۲B 7324B ،۷۳۱۴B ،۷۴۰۶ ،۷۲۰۱ ،۷۰۱۳C ،۷۰۲۶B ،۷۲۱۵B ،۷۰۰۷C ،۷۲۰۱B ،۷۲۱۳C ،۷۲۲۶ ،۷۲۱۵C ،۷۲۰۷B ،۷۲۰۱C 7313B ،۷۳۲۶B ،۷۳۱۵B ،۷۳۰۷B ،۷۳۰۱ ،۷۴۱۳B ،۷۰۲۸B ،۷۴۱۵B ،۷۴۰۷B ،۷۰۰۲ ،۷۳۰۵ ،۷۲۲۸B ،۷۰۱۶ ،۷۰۰۸C 7202 ،۷۳۰۵C ،۷۳۲۸B ،۷۲۱۶B ،۷۲۰۸B ،۷۲۰۲B ،۷۴۰۵B ،۷۰۳۰B ،۷۳۱۶ ،۷۳۰۸B ،۷۲۰۲C ،۷۰۰۶ ،۷۲۳۰B ،۷۴۱۶B 7408B ،۷۳۰۲ ،۷۳۳۸B، ۷۳۳۰B ،۷۰۱۷C ،۷۰۰۹C ،۷۰۰۳ ،۷۲۴۰B ،۷۰۳۲B ،۷۲۱۷B ،۷۲۰۹B ،۷۲۰۳ ،۷۳۴۰B ،۷۲۳۲ ۷۳۱۷B ،۷۳۰۹B ،۷۲۰۳B ،۷۲۲۰B ،۷۳۳۲B ،۷۴۱۷B ،۷۴۰۹B ،۷۲۰۳C ،۷۳۲۰B ،۷۰۳۴B ،۷۰۱۸C ،۷۰۱۰C ،۷۳۰۳ ،۷۰۲۱ ۷۲۳۴B ،۷۲۱۸B ،۷۲۱۰B ،۷۳۰۳B ،۷۲۱۲B ،۷۳۳۴B ،۷۳۱۸B ،۷۳۱۰B ،۷۰۰۴ ،۷۳۱۲B ،۷۰۳۶B ،۷۴۱۸B ،۷۴۱۰B ،۷۲۰۴B 7412B ،۷۲۳۶B ،۷۰۱۹C ،۷۰۱۱C ،۷۲۰۴C ،۷۰۰۵C ،۷۳۳۶B ،۷۲۱۹C ،۷۲۱۱B ،۷۳۰۴B ،۷۲۰۵ ،۷۰۳۸ ،۷۳۱۹B ،۷۳۱۱B 7304C ،۷۲۰۵C ،۷۲۳۸B ،۷۰۲۰C ،۷۰۱۲ ،۷۴۰۴B

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی