بلبرینگ تماس زاویه ای NTN

بلبرینگ ان تی ان (NTN)

بلبرینگ ان تی ان (NTN)


بلبرینگ تماس زاویه ای NTN

بلبرینگ تماس زاویه ای NTN امکان تحمل بار های شعاعی و بارمحوری را بصورت همزمان دارد. این بلبرینگ در دو مدل زیر ارائه می گردد:

بلبرینگ تماس زاویه ای NTN (یک ردیفه)
بلبرینگ تماس زاویه ای NTN (دو ردیفه)

مشخصات فنی بلبرینگ تماس زاویه ای تی ان تی

حلقه های داخلی و بیرونی نسبت به یکدیگر زاویه می سازند که امکان تحمل بار های شعاعی و محوری را توسط آن فراهم می کند هر مقدار زاویه تماس بلبرینگ بزرگتر باشد قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود، این نوع بلبرینگ ها در طرح ها و ابعاد مختلفی تولید می شوند در اصطلاح عامیانه به بلبرینگ های هفت هزاری نیز معروف می باشند.

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای (هفت هزاری) NTN

یک ردیفه و دو ردیفه و با چهار نقطه تماس
بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NTN

این نوع بلبرینگ های بار های شعاعی و همچنین بار های محوری را در یک جهت تحمل می کنند و معمولا به صورت دوتایی نصب می شوند.

انواع بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NTN

گروه اول که در مواقعی استفاده می شوند که بلبرینگ به صورت تکی نصب می شود.
گروه دوم در مواقعی استفاده می شود که بلبرینگ به صورت دوتایی نصب می شود.

ترتیب قرار گرفتن بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NTN

به صورت پشت سرهم جهت تحمل بار در یک سمت توسط هردو بلبرینگ
به صورت رو به رو هم جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ
به صورت پشت به پشت جهت تحمل بار از دو طرف توسط یک بلبرینگ که استحکام بیشتری دارد و برای تحمل بار های ممان مناسب تر است.

نکات بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه NTN

اعمال بار شعاعی بر بلبرینگ باعث ایجاد یک نیروی محوری می شود.
تنظیم دقیق و انتخاب بار اولیه مناسب یا لقی صحیح در نحوه کارکرد بلبرینگ تاثیر بسیار دارد.
استفاده ازبار اولیه زیاد موجب بالا رفتن اصطکاک و گرما می شود.
طراحی داخلی این بلبرینگ ها به نحوه ای است که معمولا این بلبرینگ ها به صورت دوتایی استفاده می شود در مواقعی که یک بلبرینگ مورد استفاده نباشدوهمچنین بخاطر موقعیت دهی محور شفتت از دو سمت.
بلبرینگ هایی که به صورت دوتایی رو به رو یا پشت به پشت هم قرار می گیرندباید توجه داشت که عدم وارد شدن نیرو به یک بلبرینگ موجب بروز صدا و گسیختگی در لایه روان کار و ایجاد تنش بیشتر می شود.

بلبرینگ ان تی ان (NTN)

بلبرینگ ان تی ان (NTN)

بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه (دوبل – کنی کاپ) NTN

شکل طراحی این بلبرینگ ها همانند نوع بلبرینگ های یک ردیفه به صورت پشت به پشت می باشد فقط از نظر پهنا کمتر است، در اصطلاح عامیانه ان بلبرینگ ها به کنی کاپ – دوبل – کنس وکاپ معروف هستند.

نوع تحمل بار: این نوع بلبرینگ ها قدرت تحمل بار های شعاعی و بار های محوری از دو جهت را دارند.

انواع بلبرینگ دوبل کنی کاپ NTN

این دسته به علت عدم داشتن شیار ساچمه خور قادر به تحمل بار محوری از دو طرف است و پنجره ساچمه آن ها از جنس پلی آمید می باشد.
این دسته به علت داشتن شیار ساچمه خور و ساچمه بیشتر دارای قدرت تحمل بار بالاتری است.
این نوع بلبرینگ ها با کاسه نمد فلزی
این نوع بلبرینگ ها باکاسه نمد پلاستیکی

نکات بلبرینگ دوبل کنی کاپ NTN

در موقع نصب این نوع از بلبرینگ ها که دارای شیار ساچمه خور هستند باید بلبرینگ طوری نصب شود که بار محوری سنگین تر متوجه طرفی شود که شیار مزبور وجود ندارد.

کد فنی بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه NTN

۵۲۰۰S ،۵۲۰۵S ،۵۲۰۹S ،۵۲۱۳S ،۵۲۰۱S ،۵۳۰۵S ،۵۳۰۹S ،۵۳۱۳S ،۵۲۰۲S ،۵۲۰۶S ،۵۲۱۰S ،۵۲۱۴S ،۵۳۰۲S ،۵۳۰۶S ،۵۳۱۰S ،۵۳۱۴S ،۵۲۰۳S ،۵۲۰۷S ،۵۲۱۱S ،۵۲۱۵S ،۵۳۰۳S ،۵۳۰۷S ،۵۳۱۱S ،۵۲۱۶S ،۵۲۰۴S ،۵۳۱۲S، ۵۳۰۸S، ۵۳۰۴S ،۵۲۰۸S ،۵۲۱۷S ،۵۲۱۲S

شماره فنی بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه NTN

۵۲۰۰SCZZ ،۵۲۰۱SCZZ ،۵۲۰۲SCZZ ،۵۲۰۳SCZZ ،۵۳۰۳SCZZ ،۵۲۰۴SCZZ ،۵۲۰۵SCZZ ،۵۳۰۵SCZZ 5206SCZZ ،۵۳۰۶SCZZ ،۵۲۰۷SCZZ ،۵۳۰۷SCZZ

شماره فنی بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه NTN

۷۰۰۰، ۷۰۰۱، ۷۰۰۲، ۷۰۰۳، ۷۰۰۴، ۷۹۰۵، ۷۲۰۰، ۷۲۰۱، ۷۲۰۲، ۷۲۰۳، ۷۲۰۴، ۷۰۰۵، ۷۲۰۰B، ۷۲۰۱B، ۷۲۰۲B، ۷۲۰۳B، ۷۲۰۴B ،۷۲۰۵، ۷۳۰۰ ،۷۳۰۱، ۷۳۰۲ ،۷۳۰۳، ۷۳۰۴، ۷۲۰۵B، ۷۳۰۰B ،۷۳۰۱B ،۷۳۰۲B ،۷۳۰۳B ،۷۳۰۴B ،۷۳۰۵ ،۷۹۰۶ ۷۹۰۷ ،۷۹۰۸ ،۷۹۰۹ ،۷۹۱۰ ،۷۳۰۵B ،۷۰۰۶ ،۷۰۰۷ ،۷۰۰۸ ،۷۰۰۹ ،۷۰۱۰ ،۷۹۱۱ ،۷۲۰۶، ۷۲۰۷، ۷۲۰۸، ۷۲۰۹، ۷۲۱۰، ۷۰۱۱ ۷۲۰۶B ،۷۲۰۷B ،۷۲۰۸B ،۷۲۰۹B ،۷۲۱۰B ،۷۲۱۱ ،۷۳۰۶ ،۷۳۰۷ ،۷۳۰۸ ،۷۳۰۹ ،۷۳۱۰ ،۷۲۱۱B ،۷۳۰۶B ،۷۳۰۷B ،۷۳۰۸B 7309B ،۷۳۱۰B ،۷۳۱۱ ،۷۹۱۲ ،۷۹۱۳ ،۷۹۱۴ ،۷۹۱۵ ،۷۹۱۶ ،۷۳۱۱B ،۷۰۱۲ ،۷۰۱۳ ،۷۰۱۴ ،۷۰۱۵ ،۷۰۱۶ ،۷۹۲۲ ،۷۲۱۲ ،۷۲۱۳ ۷۲۱۴ ،۷۲۱۵ ،۷۲۱۶ ،۷۰۲۲ ،۷۲۱۲B ،۷۲۱۳B ،۷۲۱۴B ،۷۲۱۵B ،۷۲۱۶B ،۷۲۲۲ ،۷۳۱۲ ،۷۳۱۳ ،۷۳۱۴ ،۷۳۱۵ ،۷۳۱۶ ،۷۲۲۲B 7312B ،۷۳۱۳B ،۷۳۱۴B ،۷۳۱۵B ،۷۳۱۶B ،۷۳۲۲ ،۷۹۱۷ ،۷۹۱۸ ،۷۹۱۹ ،۷۹۲۰ ،۷۹۲۱ ،۷۳۲۲B ،۷۰۱۷ ،۷۰۱۸ ،۷۰۱۹ ،۷۰۲۰ ۷۰۲۱، ۷۹۲۴، ۷۲۱۷، ۷۲۱۸، ۷۲۱۹، ۷۲۲۰، ۷۲۲۱، ۷۰۲۴، ۷۲۱۷B، ۷۲۱۸B، ۷۲۱۹B، ۷۲۲۰B، ۷۲۲۱B ،۷۲۲۴ ،۷۳۱۷ ،۷۳۱۸ ۷۳۱۹، ۷۳۲۰، ۷۳۲۱، ۷۲۲۴B، ۷۳۱۷B، ۷۳۱۸B، ۷۳۱۹B، ۷۳۲۰B، ۷۳۲۱B، ۷۳۲۴، ۷۹۲۶، ۷۹۲۸، ۷۹۳۰، ۷۹۳۲، ۷۹۳۴ ۷۳۲۴B، ۷۰۲۶، ۷۰۲۸، ۷۰۳۰، ۷۰۳۲، ۷۰۳۴، ۷۹۳۶، ۷۲۲۶، ۷۲۲۸، ۷۲۳۰، ۷۲۳۲، ۷۲۳۴، ۷۰۳۶، ۷۲۲۶B، ۷۲۲۸B 7230B، ۷۲۳۲B، ۷۲۳۴B، ۷۲۳۶، ۷۳۲۶، ۷۳۲۸، ۷۳۳۰، ۷۳۳۲، ۷۳۳۴، ۷۲۳۶B، ۷۳۲۶B، ۷۳۲۸B ،۷۳۳۰B ،۷۳۳۲B، ۷۳۳۴B، ۷۳۳۶، ۷۹۳۸، ۷۹۴۰، ۷۹۴۴، ۷۹۵۶، ۷۳۴۰، ۷۳۳۶B، ۷۰۳۸، ۷۰۴۰، ۷۹۴۸، ۷۹۶۰، ۷۳۴۰B، ۷۲۴۰B، ۷۲۳۸، ۷۲۴۰، ۷۹۵۲، ۷۳۳۸B، ۷۳۳۸، ۷۲۳۸B

کد های بلبرینگ تماس زاویه ای چهار نقطه تماس NTN

QJ306 ،QJ309 ،QJ212 ،QJ314 ،QJ219 ،QJ222 ،QJ307 ،QJ210 ،QJ312 ،QJ215 ،QJ319 ،QJ322 ،QJ208 QJ310 ،QJ213 ،QJ315 ،QJ220 ،QJ224 ،QJ308 ،QJ211 ،QJ313 ،QJ216 ،QJ320 ،QJ324 ،QJ209 ،QJ311 QJ214، QJ316 ،QJ221 ،QJ318 ،QJ218 ،QJ317 ،QJ217 ،QJ321

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی