بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)


رولبرینگ های مخروطی ان اس کی در انواع زیر ارائه می گردد:

رولبرینگ های مخروطی NSK (چهار ردیفه)
رولبرینگ های مخروطی NSK (دو ردیفه)
رولبرینگ های مخروطی NSK (یک ردیفه)

مشخصات فنی رولبرینگ مخروطی یک ردیفه ان اس کی

رولبرینگ مخروطی NSK در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شود در اندازه های اینچی حلقه داخلی به همراه قفسه غلتک ها یک شماره و حلقه بیرونی یک شماره دیگر است که یک رولبرینگ مخروطی کامل شامل هر دوی این شماره ها می شود.
نوع تحمل بار: تحمل بار محوری از یک جهت، تحت بار شعاعی یک بار محوری در بیرینگ تولید می شود.

نکات

پسوند K علامت رو لبرینگ مخروطی با ابعاد اینچی است.
برای اینکه سرخوردگی غلتک ها بر روی شیار به وجود نیاید رولبرینگ باید همیشه تحت حداقل بار قرار داشته باشد.
بار اولیه خیلی بزرگ باعث افزایش اصطکاک و گرما می شود.
رولبرینگ مخروطی به علت نوع طراحی خاص در بعضی شرایط باید به صورت دو تایی نصب شود تا به لقی یا بار اولیه یکسان برسد.
رولبرینگ مخروطی تک ردیفه مخصوص نصب دوتایی
در شراطی که استفاده از یک رولبرینگ مخروطی جهت تحمل مقدار بار مورد نظر کافی نباشد و یا مجبور به موقعیت دهی شافت از دو طرف باشیم از دو رولبرینگ مخروطی استفاده می شود.
از مزایا آن می توان به نصب ساده، هدایت محوری دقیق شافت، تعیین لقی محوری شافت، قدرت تحمل بار محوری، قدرت تحمل بار شعاعی بالا، نگهداری و روانکاری ساده تر نام برد.

ترتیب قرار گیری این بیرینگ

رو به رو و پشت به پشت حلقه بیرونی (بار محوری از هر دو طرف کنترل می شود)

نکات

قفسه فولادی این رو لبرینگ ها فولادی می باشد.
لقی محوری داخل رولبرینگ ها توسط حلقه فاصله گذار تعیین می شود.
هر مقدار نا همراستایی شافت در این رولبرینگ ها دو تایی موجب کوتاه شدن طول عمر بیرینگ می شود.

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه NSK

این رولبرینگ ها در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شود در اندازه های اینچی حلقه داخلی به همراه قفسه غلتک ها یک شماره و حلقه بیرونی یک شماره دیگر است که یک رولبرینگ مخروطی کامل شامل هر دوی این شماره ها می شود.

نوع تحمل بار: تحمل بار محوری از یک جهت – تحت بار شعاعی یک بار محوری در بیرینگ تولید می شود.

نکات

پسوند K علامت رو لبرینگ مخروطی با ابعاد اینچی است.
برای اینکه سرخوردگی غلتک ها بر روی شیار به وجود نیاید رولبرینگ باید همیشه تحت حداقل بار قرار داشته باشد.
بار اولیه خیلی بزرگ باعث افزایش اصطکاک و گرما می شود.
رولبرینگ مخروطی به علت نوع طراحی خاص در بعضی شرایط باید به صورت دو تایی نصب شود تا به لقی یا بار اولیه یکسان برسد.
رولبرینگ مخروطی تک ردیفه مخصوص نصب دوتایی
در شراطی که استفاده از یک رولبرینگ مخروطی جهت تحمل مقدار بار مورد نظر کافی نباشد و یا مجبور به موقعیت دهی شافت از دو طرف باشیم از دو رولبرینگ مخروطی استفاده می شود.
از مزایا آن می توان به نصب ساده، هدایت محوری دقیق شافت، تعیین لقی محوری شافت، قدرت تحمل بار محوری، قدرت تحمل بار شعاعی بالا، نگهداری و روانکاری ساده تر نام برد.

ترتیب قرار گیری این بیرینگ ها

رو به رو و پشت به پشت حلقه بیرونی (بار محوری از هر دو طرف کنترل می شود)
نکات

قفسه فولادی این رو لبرینگ ها فولادی می باشد.
لقی محوری داخل رولبرینگ ها توسط حلقه فاصله گذار تعیین می شود.
هر مقدار نا همراستایی شافت در این رولبرینگ ها دو تایی موجب کوتاه شدن طول عمر بیرینگ می شود.

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه NSK

رولبرینگ دو ردیفه مخروطی توانایی تحمل بارهای سنگین را دارد. آن ها برای تحمل بارهای ترکیبی (محوری و شعاعی) مناسب اند. استفاده عمده این نوع رولبرینگ در گیربکس ها، لوازم و تجهیزات جرثقیل، دستگاه های نورد کاری و ماشین های مورد استفاده در صنایع معدن کاری است.

رولبرینگ دو ردیفه مخروطی در دو شکل و طرح های مختلف ساخته می شود

دارای یک، دو ردیف رینگ خارجی و دو رینگ داخلی با غلتک و قفسه نگه دارنده است.
شامل یک، دو ردیف رینگ داخلی به همراه دو غلتک و قفسه نگه دارنده و دو رینگ خارجی است .
هر دو بیرینگ در طرح های مختلف تولید می شوند.

رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه NSK

رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به صورت موفقیت آمیزی در سراسر جهان در کارخانه های نورد و لوله در سرعت های کم تا متوسط استفاده شده است. رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به خاطر طراحی آن باید داخل محفظه قرار گیرد. غلتک های این رولبرینگ دارای تلرانس تطابق گشادی است. این تطابق گشادی دارای مضراتی است که باعث می شود رینگ داخلی آن زیر بار بر روی تکیه گاه آن منحرف می شود و باعث سایش می شود، به خاطر این که تکیه گاه در حالت نرمال دارای سختی کمتری نسبت به رینگ داخلی است. برای حل این مشکل و کاهش اصطکاک بیرینگ های با شیار حلزونی و شیار روغن کاری روی لبه رینگ داخلی تعبیه کرده اند. این شیارها توانایی ایجاد لایه روغن بین نقاط تماس رینگ داخلی و نشیمنگاه را دارند. به علاوه این شیارهای پر شده با گریس توانایی جذب اصطکاک را دارند. رولبرینگ های مخروطی چهار ردیفه را نه فقط با طراحی عادی با رینگ واسطه بین رینگ خارجی و داخلی بلکه با طراحی اصلاح شده جدید که رینگ واسطه به صورت یکپارچه تعبیه شده است در رنج وسیعی تولید می کند.

مزایای رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه توسعه یافته NSK

نصب ساده تر به دلیل آنکه اجزای کمتر آن
بهبود پخش فشار روی چهار غلتک که منجر به سایش کمتر و طولانی شدن سیکل های سرویس آن

شماره فنی رولبرینگ مخروطی NSK متریک

۳۲۹۱۵ J، HR 32012 XJ، ۳۲۲۰۹ J، HR 33206 J، ۳۰۳۰۲ J، ۳۲۰۱۵ XJ، HR 33012 J، ۳۳۲۰۹ J، HR 30306 J، ۳۰۲۰۳ J، ۳۳۱۱۵J، HR 33112 J، T 7 FC045، HR 31306 J، ۳۲۲۰۳ J، ۳۰۲۱۵ J، HR 30212 J، T 2 ED045، HR 32306 J، ۳۰۳۰۳ J، ۳۲۲۱۵ J، HR 32212 J، ۳۰۳۰۹ DJ، ۳۲۰/۳۲ XJ، ۳۲۳۰۳ J، ۳۳۲۱۵ J، HR 33212 J، ۳۱۳۰۹ J، HR 302/32 C، ۳۲۰۰۴ XJ، ۳۰۳۱۵ J، T 7 FC060، ۳۲۳۰۹ J، ۳۲۲/۳۲ C، ۳۰۲۰۴ J، ۳۱۳۱۵ J، HR 30312 J، T 2 ED050، ۳۰۳/۳۲، ۳۲۲۰۴ J، ۳۲۳۱۵ J، HR 31312 J، ۳۲۹۱۰ J، HR 32907 J، ۳۰۳۰۴ J، ۳۲۳۱۵ CA، HR 32312 J، ۳۲۰۱۰ XJ، HR 32007 XJ، ۳۲۳۰۴ J، ۳۲۹۱۶ J، HR 32913 J، ۳۳۰۱۰ J، ۳۳۰۰۷ J، ۳۲۰/۲۲ XJ، ۳۲۰۱۶ XJ، HR 32013 XJ، ۳۳۱۱۰ J، HR 30207 C، ۳۰۲/۲۲ C، ۳۳۰۱۶ J، HR 33013 J، ۳۰۲۱۰ J، ۳۲۲۰۷ C، ۳۲۲/۲۲ C، ۳۳۱۱۶ J، HR 33113 J، ۳۲۲۱۰ J، HR 33207 J، ۳۰۳/۲۲ C، ۳۰۲۱۶ J، HR 30213 J، ۳۳۲۱۰ J، HR 30307 J، ۳۲۰۰۵ XJ، ۳۲۲۱۶ J، HR 32213 J، T 7 FC050، HR 31307 J، ۳۳۰۰۵ J، ۳۳۲۱۶ J، HR 33213 J، ۳۰۳۱۰ DJ، HR 32307 J، ۳۰۲۰۵ J، ۳۰۳۱۶ J، HR 30313، ۳۱۳۱۰ J، HR 32908 J، ۳۲۲۰۵ J، ۳۱۳۱۶ J، HR 31313 J، ۳۲۳۱۰ J، HR 33008 J، ۳۳۲۰۵ J، ۳۲۳۱۶ J، HR 32313 J، ۳۲۹۱۱ J، HR 33108 J، ۳۰۳۰۵ C، ۳۲۹۱۷ J، HR 32914 J، ۳۲۰۱۱ XJ، HR 30208 J، ۳۱۳۰۵ J، ۳۲۰۱۷ XJ، HR 32014 XJ، ۳۳۰۱۱ J، HR 32208 J، ۳۲۳۰۵ J، ۳۳۰۱۷ J، HR 33014 J، ۳۳۱۱۱ J، HR 33208 J، ۳۲۰/۲۸ XJ، ۳۳۱۱۷ J، HR 33114 J، ۳۰۲۱۱ J، HR 30308 J، ۳۰۲/۲۸ C، CA 30217، HR 30214 J، ۳۲۲۱۱ J، HR 31308 J، ۳۲۲/۲۸ CJ، ۳۲۲۱۷ J، HR 32214 J، ۳۳۲۱۱ J، HR 32308 J، ۳۰۳/۲۸ C، ۳۲۲۱۷ J، HR 33214 J، T 7 FC055، HR 32909 J، ۳۲۹۰۶ J، ۳۰۳۱۷ J، T 7 FC070، ۳۰۳۱۱ J، HR 32009 XJ، ۳۲۰۰۶ XJ، ۳۱۳۱۷ J، HR 30314 J، ۳۱۳۱۱ J، HR 33009 J، ۳۳۰۰۶ J، ۳۲۳۱۷ J، HR 31314 J، ۳۲۳۱۱ J، HR 33109 J، ۳۰۲۰۶ J، ۳۲۹۱۸ J، HR 32314 J، ۳۲۹۱۲ J، HR 30209 J، ۳۲۲۰۶ J، ۳۰۲۲۰ J، ۳۲۰۶۸، ۳۲۹۴۰ J، HR 30228 J، ۳۲۹۲۱ J، ۳۲۲۲۰ J، ۳۲۹۷۲، ۳۲۰۴۰ XJ، HR 32228 J، ۳۲۰۲۱ XJ، ۳۳۲۲۰ J، ۳۲۰۷۲، ۳۰۲۴۰ J، HR 30328 J، ۳۳۰۲۱ J، ۳۰۳۲۰ J، ۳۲۹۷۶، ۳۲۲۴۰ J، ۳۱۳۲۸ J، ۳۰۲۲۱ J، ۳۱۳۲۰ J، ۳۲۹۸۰، ۳۰۳۴۰، ۳۲۳۲۸، ۳۲۲۲۱ J، ۳۲۳۲۰ J، ۳۲۰۸۰، ۳۲۳۴۰، HR 32930 J، ۳۰۳۲۱ J، ۳۲۹۶۴، ۳۲۹۸۴، ۳۲۹۴۴ J، HR 32030 XJ، ۳۱۳۲۱ J، ۳۲۹۶۴، ۳۲۰۸۴، ۳۲۰۴۴ XJ، HR 30230 J، ۳۲۳۲۱ J، ۳۲۲۶۴، ۳۲۰۸۸، ۳۲۲۴۴، HR 32230 J، ۳۲۹۲۲ J، ۳۲۳۶۴، HR 32018 XJ، ۳۰۳۴۴، HR 30330 J، ۳۲۰۲۲ XJ، ۳۲۹۶۸، HR 33018 J، ۳۲۳۴۴، HR 31330 J، ۳۲۰۲۲ XJ، ۳۲۰۳۸ XJ، HR 33118 J، ۳۲۹۴۸ J، ۳۲۳۳۰، ۳۳۱۲۲ J، ۳۰۲۳۸ J، HR 30218 J، ۳۲۰۴۸ XJ، HR 32932 J، ۳۳۱۲۲ J، ۳۲۲۳۸ J، HR 32218 J، ۳۰۲۴۸، HR 32032 XJ، ۳۲۲۲۲ J، ۳۰۳۳۸، HR 30318 J، ۳۲۲۴۸، HR 30232 J، ۳۰۳۲۲ J، ۳۲۳۳۸، HR 30318 DJ، ۳۰۳۴۸، HR 32232 J، ۳۱۳۲۲ J، ۳۰۳۲۶ J، HR 31318 J، ۳۲۳۴۸، ۳۰۳۳۲، ۳۲۳۲۲ J، ۳۱۳۲۶ J، HR 32318 J، ۳۲۹۵۲ J، HR 30332 J، ۳۲۹۲۴ J، ۳۲۹۲۸ J، HR 32919 J، ۳۲۰۵۲ XJ، ۳۲۳۳۲، T 4 CB120، ۳۲۰۲۸ XJ، HR 32019 XJ، ۳۰۲۵۲، ۳۲۹۳۴، ۳۲۰۲۴ XJ، ۳۳۰۲۸ J، HR 33019J، ۳۲۲۵۲، HR 32034 XJ، ۳۳۰۲۴ J، T 4 CB100، T 2 ED095، ۳۲۳۵۲، HR 30234 J، ۳۳۱۲۴ J، ۳۲۰۲۰ XJ، HR 30219 J، ۳۲۹۵۶ J، HR 32234 J، ۳۰۲۲۴ J، ۳۳۰۲۰ J، HR 32219 J، ۳۲۰۵۶ XJ، HR 30334 J، ۳۲۲۲۴ J، ۳۳۱۲۰ J، HR 30319 J، ۳۰۲۵۶، ۳۰۲۲۶ J، ۳۰۳۲۴ J، ۳۰۲۶۰، ۳۰۳۱۹ CA، ۳۲۲۵۶، ۳۲۳۳۴، ۳۱۳۲۴ J، ۳۲۲۶۰، HR 31319 J، ۳۲۳۵۶، HR 32936 J، ۳۲۳۲۴ J، ۳۲۹۶۴، HR 32319 J، ۳۲۹۶۰، HR 32036 XJ، ۳۲۹۲۶ J، ۳۲۹۳۸ J، HR 32920 J، ۳۲۹۶۰ J، HR 30236 J، T 4 CB130، ۳۲۳۳۶، ۳۰۳۳۶ D، ۳۲۰۶۰ XJ، HR 32236 J، ۳۲۰۲۶ XJ، HR 32226 J، ۳۳۰۲۶ J

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

کد فنی رولبرینگ مخروطی NSK اینچی

CONE

۲۵۸۷۸، ۱۹۸۸، ۲۰۴۷، HM 89446A، LM 67043، ۴۰۵۰، HM 89446، ۱۵۱۱۲، ۴۰۵۹، HM 89446، ۱۵۱۱۳، L 21549، ۳۱۵۹۴، M 86647، A 6062، ۳۴۷۸، ۰۲۴۷۴، ۰۳۰۶۲، ۱۹۱۳۸، ۴۱۱۲۵، ۱۱۵۹۰، ۱۴۱۳۹، ۴۱۱۲۶، ۱۷۵۸۰، ۲۸۱۳۸، ۰۲۸۷۲، ۰۵۰۶۲، L 68149، L 45449، ۰۹۰۶۲، L 68149، ۲۶۹۰، HM 81649، LM 78349، ۱۷۱۱۸، A 6067، LM 78349، ۱۵۱۱۷، A 5069، M 38547، ۱۵۱۱۷، LM 11749، ۲۳۶۹۱، ۲۶۱۱۸، ۰۵۰۶۸، HM 88648، ۱۵۱۱۶، A 6075، ۲۵۸۸۰، ۰۸۱۱۸، LM 11949، HM 89449، M 86649، ۰۵۰۷۵، ۳۴۷۹، M 88043، ۰۹۰۶۷، ۴۴۱۴۳، ۲۵۵۸، ۰۹۰۷۸، ۴۶۱۴۳، ۲۵۵۹، ۰۹۰۶۷، JL 69349، ۴۳۱۱۸، ۰۹۰۷۴، LM 29749، ۱۵۱۱۸، ۲۱۰۷۵، HM 801346، ۱۵۱۲۰، ۰۵۰۷۹، M 201047، ۱۵۱۱۹، ۰۷۰۷۹، LM 300849، M 86648A، ۰۹۰۸۱، LM 501349، ۰۸۱۲۵، ۱۲۵۸۰، LM 501349، LM 67048، M 12649، M 802048، ۱۵۱۲۳، LM 12749، HM 803146، ۱۵۱۲۶، LM 12749، HM 804840، ۱۵۱۲۵، ۰۷۰۸۷، ۱۶۹۸۶، ۱۵۱۲۶، M 12648، HM 803149، ۰۲۴۷۵، ۱۳۸۰، HM 804843، M 88046، ۱۳۸۰، HM 903247، ۱۴۱۲۵ A، ۱۷۵۵، HM 807040، ۱۴۱۲۳ A، ۱۲۸۰، LM 102949، ۲۵۸۰، LM 72849، LM 603049، ۲۵۸۲، L 44640، LM 603049، ۳۱۸۸، ۱۷۷۹، LM 503349، HM 88542، JHM 33449، M 804049، ۳۴۶، ۰۷۰۹۸، HM 804846، HM 88638، ۰۷۰۹۸، HM 804849، ۱۶۸۰، ۱۷۰۹۸، HM 807044، M 88048، ۰۷۰۹۷، HH 506348، ۱۴۱۳۰، ۰۷۰۹۷، JLM 104948، ۱۴۱۳۱، ۰۷۱۰۰SA، LM 104947 A، ۲۵۸۵، ۰۷۱۰۰، JM 205149، ۲۶۱۳۱، L 44643، JHM 807045، ۳۱۹۷، ۱۵۵۷۸، L 305649، HM 88547، M 84548، LM 104949، HM 89444، M 84249، LM 104949، HM 89443، ۱۵۱۰۱، HM 807046، ۴۳۱۳۱، ۱۵۱۰۰، ۷۲۲۱۲C، LM 48548، M 86643، HM911242، LM 48548، ۲۳۱۰۰، JLM506849، M 38549، ۰۲۴۷۳، JM207049، ۱۴۱۳۸ A، HM 88630، JH307749، ۱۴۱۳۷ A، ۴۱۱۰۰، ۷۲۲۱۸ C، HM 88649، L 44649، ۳۸۷A، ۰۲۸۷۸، ۱۹۹۷، JLM 508748، ۲۸۷۷، ۱۵۵۸۰، HM 212044، ۲۵۸۷۷، ۱۵۱۰۶، JH 415647، HM 212049، H 715334، JM 515649، H 715341، H 913842، HM 516448، H 414245، L 610549، ۲۷۶۹۰، H 715343، HM 212047، ۲۷۶۸۹، LM 613449، HM 212046، JM 716649، ۲۹۶۷۵، JLM 710949، JHM 516849، H 913849، JM 511946، HM 617049، ۷۴۵ A، JH 211749، HH 221432، JLM 813049، H 715340، HM 518445، JM 612949، ۳۹۵ A، HH 221434، H 414249، ۳۳۲۶۲، JM 718149، JLM 714149، HM 212049

CUP

۲۵۸۲۰، ۱۹۲۲، ۲۱۲۶، HM 89411، LM 67010، ۴۱۳۸، HM 89411، ۱۵۲۴۵، ۴۱۳۸، HM 89410، ۱۵۲۴۵، L 21511، ۳۱۵۲۰، M 86610، A 6157، ۳۴۲۰، ۰۲۴۲۰، ۰۳۱۶۲، ۱۹۲۶۸، ۴۱۲۸۶، ۱۱۵۲۰، ۱۴۲۸۳، ۴۱۲۸۶، ۱۷۵۲۰، ۲۸۳۱۵، ۰۲۸۲۰، ۰۵۱۷۵، L 68110، L 45410، ۰۹۱۹۵، L 68111، ۲۶۳۱، HM 81610، LM 78310، ۱۷۲۴۴، A 6157، LM 78310A، ۱۵۲۴۵، A 5144، M 38511، ۱۵۲۵۰، LM 11710، ۲۳۶۲۱، ۲۶۲۸۳، ۰۵۱۸۵، HM 88610، ۱۵۲۴۵، A 6157، ۲۵۸۲۱، ۰۸۲۳۱، LM 11910، HM 89410، M 86610، ۰۵۱۸۵، ۳۴۲۰، M 88010، ۰۹۱۹۵، ۴۴۳۴۸، ۲۵۲۳، ۰۹۱۹۵، ۴۶۳۶۸، ۲۵۲۳، ۰۹۱۹۶، JL 69310، ۴۳۳۰۰، ۰۹۱۹۴، LM 29710، ۱۵۲۴۵، ۲۱۲۱۲، HM 801310، ۱۵۲۴۵، ۰۵۱۸۵، M 201011، ۱۵۲۴۵، ۰۷۲۰۴، LM 300811، M 86610، ۰۹۱۹۶، LM 501310، ۰۸۲۳۱، ۱۲۵۲۰، LM 501314، LM 67010، M 12610، M 802011، ۱۵۲۴۵، LM 12710، HM 803110، ۱۵۲۴۵، LM 12711، HM 804810، ۱۵۲۴۵، ۰۷۱۹۶، ۱۶۹۲۹، ۱۵۲۵۰، M 12610، HM 803110، ۰۲۴۲۰، ۱۳۲۸، HM 804810، M 88010، ۱۳۲۹، HM 903210، ۱۴۲۷۶، ۱۷۲۹، HM 807010، ۱۴۲۷۴، ۱۲۲۰، LM 102910، ۲۵۲۳، LM 72810، LM 603011، ۲۵۲۳، L 44610، LM 603012، ۳۱۲۰، ۱۷۲۹، LM 503310، HM 88510، JHM 33410، M 804010، ۳۳۲، ۰۷۲۰۴، HM 804810، HM 88610، ۰۷۲۰۵، HM 804810، ۱۶۲۰، ۱۷۲۴۴، HM 807011، M 88010، ۰۷۱۹۶، HH 506310، ۱۴۲۷۴، ۰۷۲۰۴، JLM 104910، ۱۴۲۷۶، ۰۷۱۹۶، LM 104911، ۲۵۲۳، ۰۷۱۹۶، JM 205110، ۲۶۲۸۳، L 44610، JHM 807012، ۳۱۲۰، ۱۵۵۲۰، L 305610، HM 88510، M 84510، LM 104911A، HM 89411، M 84210، LM 104912، HM 89410، ۱۵۲۴۵، HM 807011، ۴۳۳۱۲، ۱۵۲۵۰، ۷۲۴۸۷، LM 48510، M 86610، HM911210، LM 48511، ۲۳۲۵۶، JLM506810، M 38510، ۰۲۴۲۰، JM207010، ۱۴۲۷۶، HM 88610، JH307710، ۱۴۲۷۶، ۴۱۲۸۶، ۷۲۴۸۷، HM 88610، L 44610، ۳۸۲ A، ۰۲۸۲۰، ۱۹۲۲، JLM 508710، ۲۸۲۰، ۱۵۵۲۳، HM 212010، ۲۵۸۲۱، ۱۵۲۴۵، JH 415610، HM 212011، H 715311، JM 515649، H 715311، H 913810، HM 516410، H 414210، L 610510، ۲۷۶۲۰، H 715311، HM 212011، ۲۷۶۲۰، LM 613410، HM 212010، JM 716610، ۲۹۶۳۰، JLM 710910، JHM 516810، H 913810، JM 511910، HM 617010، ۷۴۲، JH 211710، HH 221410، JLM 813010، H 715311، HM 518410، JM 612910، ۳۹۴ A، HH 221410، H 414210، ۳۳۴۶۲، JM 718110، JLM 714110، HM 212010

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی