بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)


رولبرینگ مخروطی FAG

رولبرینگ های مخروطی FAG از پرکاربردترین رولبرینگ های صنعتی می باشند. زاویه تماس در رولبرینگ های مخروطی FAG بین عدد ۱۰ تا ۲۰ درجه می باشد. هر چه میزان این زاویه تماس بین قفسه کونیک دار و رولرها بیشتر باشد، میزان تحمل بار نیز بالاتر است. اس کا اف پلاس ارائه دهنده رولبرینگ مخروطی اف آ گ در مدل های زیر می باشد:

رولبرینگ مخروطی اف آ گ XL (زاویه تماس ۱۵)
رولبرینگ مخروطی اف آ گ A (زاویه تماس ۲۵)
رولبرینگ مخروطی اف آ گ B (زاویه تماس ۱۵،۴۰)
رولبرینگ مخروطی اف آ گ زاویه X (زاویه تماس ۴۰)
رولبرینگ مخروطی اف آ گ X-XL (زاویه ۱۵)
رولبرینگ مخروطی اف آ گ XA (زاویه تماس ۲۵، ۴۰)

مشخصات فنی رولبرینگ مخروطی اف آ گ

نوع تحمل بار در این نوع بلبرینگ قابلیت تحمل بارهای شعاعی، شعاعی محوری همزمان و بار محوری فقط از یک سمت را دارند. قدرت تحمل بار محوری به زاویه شیار حلقه بیرونی بستگی دارد. رولبرینگ های مخروطی قابلیت تفکیک شدن را دارند.

انواع مختلف این رولبرینگ ها

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه
رولبرینگ مخروطی دو ردیفه
رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه در دو اندازه متریک و اینچی

یکی از انواع مخصوص این بیرینگ ها نوع TQ می باشد که دارای طراحی خاصی در لبه داخلی با غلتک هاست که عمل روانکاری در آن محل تماس بهینه ساخته و نیز شیار غلتک ها بطور مخصوص جهت توزیع مناسب بار ساخته شده است. از مشخصه های این نوع کاهش اصطکاک و افزایش قدرت تحمل بار از خصوصیات ان است.
نوع دیگری که طراحی مخصوصی دارند، جهت کار در بارهای سنگین نظیر رولبرینگ های پینیون در دیفرانسل اتومبیل است.
رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG
این رولبرینگ ها در دو اندازه متریک و اینچی تولید می شود در اندازه های اینچی حلقه داخلی به همراه قفسه غلتک ها یک شماره و حلقه بیرونی یک شماره دیگر است که یک رولبرینگ مخروطی کامل شامل هر دوی این شماره ها می شود.

نوع تحمل بار: تحمل بار محوری از یک جهت، تحت بار شعاعی یک بار محوری در بیرینگ تولید می شود.

نکات خرید رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

پسوند K علامت رو لبرینگ مخروطی با ابعاد اینچی است.
برای اینکه سرخوردگی غلتک ها بر روی شیار به وجود نیاید رولبرینگ باید همیشه تحت حداقل بار قرار داشته باشد.
بار اولیه خیلی بزرگ باعث افزایش اصطکاک و گرما می شود.
رولبرینگ مخروطی به علت نوع طراحی خاص در بعضی شرایط باید به صورت دو تایی نصب شود تا به لقی یا بار اولیه یکسان برسد.

رولبرینگ مخروطی تک ردیفه مخصوص نصب دوتایی

در شرایطی که استفاده از یک رولبرینگ مخروطی جهت تحمل مقدار بار مورد نظر کافی نباشد یا مجبور به موقعیت دهی شافت از دو طرف باشیم از دو رولبرینگ مخروطی استفاده می شود.

نکات

قفسه این رولبرینگ ها فولادی می باشد.
لقی محوری داخل رولبرینگ ها توسط حلقه فاصله گذار تعیین می شود.
هر مقدار نا همراستایی شافت در این رولبرینگ ها دو تایی موجب کوتاه شدن طول عمر بیرینگ می شود.

مزایا رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

نصب ساده
هدایت محوری دقیق شافت
تعیین لقی محوری شافت
قدرت تحمل بار محوری
قدرت تحمل بار شعاعی بالا
نگهداری و روانکاری ساده تر
ترتیب قرار گیری بیرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

رو به رو
پشت به پشت حلقه بیرونی (بار محوری از هر دو طرف کنترل می شود)
پشت سر هم (بار محوری فقط از یک طرف کنترل می شود)

 

کد فنی رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

۳۰۲۰۲-A 30302-A، ۳۰۲۰۲-XL، ۳۰۳۰۲-XL، ۳۰۲۰۳-A، ۳۰۳۰۳-A، ۳۲۲۰۳-A ، ۳۰۲۰۳-XL، ۳۰۳۰۳-XL، ۳۲۲۰۳-XL ، ۳۰۲۰۴-A، ۳۰۳۰۴-A، ۳۲۲۰۴-A، ۳۲۲۰۴-B ، ۳۰۲۰۴-XL، ۳۲۲۰۴-B-XL، ۳۲۲۰۴-XL، ۳۰۳/۲۲، ۳۰۲۰۵-XL، ۳۰۳۰۵-A، ۳۲۲۰۵-A، ۳۲۲۰۵-B، ۳۲۲۰۵-B-XL، ۳۲۲۰۵-XL، ۳۰۳/۲۸، ۳۲۲/۲۸-B ، ۳۰۲۰۶-A، ۳۰۳۰۶-A، ۳۲۲۰۶-A، ۳۲۲۰۶-B ، ۳۰۲۰۶-XL، ۳۰۳۰۶-XL، ۳۲۲۰۶-B-XL، ۳۲۲۰۶-XL ، ۳۰۲/۳۲، ۳۰۳/۳۲، ۳۰۲۰۷-A، ۳۰۳۰۷-A، ۳۲۲۰۷-A، ۳۲۲۰۷-B ، ۳۰۲۰۷-XL، ۳۲۲۰۷-B-XL، ۳۲۲۰۷-XL ، ۳۰۲۰۸-A، ۳۰۳۰۸-A، ۳۲۲۰۸-A، ۳۲۲۰۸-B ، ۳۰۲۰۸-XL، ۳۲۲۰۸-B-XL، ۳۲۲۰۸-XL ، ۳۰۲۰۹-A، ۳۰۳۰۹-A، ۳۲۲۰۹-A، ۳۲۲۰۹-B ، ۳۰۲۰۹-XL، ۳۲۲۰۹-B-XL، ۳۲۲۰۹-XL ، ۳۰۲۱۰-A، ۳۰۳۱۰-A، ۳۲۲۱۰-A، ۳۲۲۱۰-B ، ۳۰۲۱۰-XL، ۳۲۲۱۰-B-XL، ۳۲۲۱۰-XL ، ۳۰۲۱۱-A، ۳۰۳۱۱-A، ۳۲۲۱۱-A، ۳۲۲۱۱-B ، ۳۰۲۱۱-XL، ۳۰۳۱۱-XL، ۳۲۲۱۱-B-XL، ۳۲۲۱۱-XL ، ۳۰۲۱۲-A، ۳۰۳۱۲-A، ۳۲۲۱۲-A، ۳۲۲۱۲-B ، ۳۰۲۱۲-XL، ۳۰۳۱۲-XL، ۳۲۲۱۲-B-XL، ۳۲۲۱۲-XL ، ۳۰۲۱۳-A، ۳۰۳۱۳-A، ۳۲۲۱۳-A، ۳۲۲۱۳-B ، ۳۰۲۱۳-XL، ۳۲۲۱۳-B-XL، ۳۲۲۱۳-XL ، ۳۰۲۱۴-A، ۳۰۳۱۴-A، ۳۲۲۱۴-A، ۳۲۲۱۴-B ، ۳۰۲۱۴-XL، ۳۲۲۱۴-B-XL، ۳۲۲۱۴-XL ، ۳۰۲۱۵-A، ۳۰۳۱۵-A، ۳۲۲۱۵-A ، ۳۰۲۱۵-XL، ۳۲۲۱۵-XL ، ۳۰۲۱۶-A، ۳۰۳۱۶-A، ۳۲۲۱۶-A ، ۳۰۲۱۶-XL، ۳۲۲۱۶-XL ، ۳۰۲۱۷-A، ۳۰۳۱۷-A، ۳۲۲۱۷-A ، ۳۰۲۱۷-XL، ۳۲۲۱۷-XL ، ۳۰۲۱۸-A، ۳۰۳۱۸-A، ۳۲۲۱۸-A ، ۳۰۲۱۸-XL، ۳۲۲۱۸-XL ، ۳۰۲۱۹-A، ۳۰۳۱۹-A، ۳۲۲۱۹-A ، ۳۰۲۱۹-XL، ۳۲۲۱۹-XL ، ۳۰۲۲۰-A، ۳۰۳۲۰-A، ۳۲۲۲۰-A ، ۳۰۲۲۰-XL، ۳۲۲۲۰-XL ، ۳۰۲۲۱-A، ۳۰۳۲۱، ۳۲۲۲۱-XL ، ۳۰۲۲۱-XL، ۳۰۳۲۱-XL، ۳۰۲۲۲-A، ۳۰۳۲۲-XL، ۳۲۲۲۲-XL ، ۳۰۲۲۲-XL، ۳۰۲۲۴-A، ۳۰۳۲۴-A، ۳۲۲۲۴-A ، ۳۰۲۲۴-XL، ۳۲۲۲۴-XL ، ۳۰۲۲۶-A، ۳۰۳۲۶، ۳۲۲۲۶-A ، ۳۰۲۲۶-XL، ۳۰۳۲۶-XL، ۳۲۲۲۶-XL ، ۳۰۲۲۸-A، ۳۰۳۲۸، ۳۲۲۲۸-A ، ۳۰۲۲۸-XL، ۳۰۳۲۸-XL، ۳۲۲۲۸-XL ، ۳۰۲۳۰-A، ۳۰۳۳۰-A، ۳۲۲۳۰-A ، ۳۰۲۳۰-XL، ۳۲۲۳۰-XL ، ۳۰۲۳۲، ۳۰۳۳۲-A، ۳۲۲۳۲-A ، ۳۰۲۳۲-XL، ۳۲۲۳۲-XL ، ۳۰۲۳۴-A، ۳۰۳۳۴-A، ۳۲۲۳۴-XL ، ۳۰۲۳۴-XL، ۳۰۲۳۶-A، ۳۰۳۳۶، ۳۲۲۳۶-XL ، ۳۰۲۳۶-XL، ۳۰۲۳۸، ۳۰۳۳۸، ۳۲۲۳۸-A ، ۳۰۲۳۸-XL، ۳۲۲۳۸-XL ، ۳۰۲۴۰-XL، ۳۰۳۴۰، ۳۲۲۴۰-XL ، ۳۰۲۴۴-A، ۳۰۳۴۴، ۳۲۲۴۴-A ، ۳۰۲۴۴-XL، ۳۲۲۴۴-XL ، ۳۰۲۴۸، ۳۰۳۴۸، ۳۲۲۴۸-XL، ۳۰۲۴۸-XL، ۳۰۲۵۲-A، ۳۰۳۵۲، ۳۲۲۵۲-XL، ۳۰۲۵۲-XL، ۳۰۲۵۶، ۳۰۳۵۶، ۳۲۲۵۶-XL ، ۳۰۲۵۶-XL، ۳۰۲۶۰-XL، ۳۲۲۶۰، ۳۲۲۶۰-XL ، ۳۰۲۶۴، ۳۲۲۶۴ ، ۳۰۲۶۴-XL، ۳۲۲۶۴-XL

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه FAG

۳۲۳۰۳-A ، ۳۱۳۰۴، ۳۲۰۰۴-X، ۳۲۳۰۴-A ، ۳۲۰۰۴-X-XL، ۳۲۰/۲۲-X، ۳۱۳۰۵-A، ۳۲۰۰۵-X، ۳۲۳۰۵-A ، ۳۲۰۰۵-X-XL، ۳۲۳۰۵-B، ۳۲۰/۲۸-X، ۳۱۳۰۶-A، ۳۲۰۰۶-X، ۳۲۳۰۶-A ، ۳۲۰۰۶-X-XL، ۳۲۳۰۶-B، ۳۲۰/۳۲-X، ۳۱۳۰۷-A، ۳۲۰۰۷-X، ۳۲۳۰۷-A ، ۳۲۰۰۷-X-XL، ۳۲۳۰۷-B، ۳۲۰/۳۸-X، ۳۱۳۰۸-A، ۳۲۰۰۸-XA، ۳۲۳۰۸-A ، ۳۱۳۰۸-XL، ۳۲۰۰۸-X-XL، ۳۲۳۰۸-B ، ۳۲۳۰۸-XL، ۳۲۰/۴۲-X، ۳۱۳۰۹-A، ۳۲۰۰۹-XA، ۳۲۳۰۹-A ، ۳۱۳۰۹-XL، ۳۲۰۰۹-X-XL، ۳۲۳۰۹-BA ، ۳۱۳۱۰-A، ۳۲۰۱۰-X، ۳۲۳۱۰-A ، ۳۱۳۱۰-XL، ۳۲۰۱۰-X-XL، ۳۲۳۱۰-B ، ۳۱۳۱۱-A، ۳۲۰۱۱-X-XL، ۳۲۳۱۱-A ، ۳۱۳۱۱-XL، ۳۲۳۱۱-B ، ۳۱۳۱۲-A، ۳۲۰۱۲-X-XL، ۳۲۳۱۲-A ، ۳۲۳۱۲-BA ، ۳۱۳۱۲-XL ، ۳۲۳۱۲-XL ، ۳۱۳۱۳-A، ۳۲۰۱۳-X-XL رولبرینگ nمخروطی۳۲۳۱۳-A ، ۳۲۳۱۳-XL ، ۳۱۳۱۳-XL، ۳۲۳۱۳-BA ، ۳۱۳۱۴-A، ۳۲۰۱۴-X-XL، ۳۲۳۱۴-A ، ۳۱۳۱۴-XL، ۳۲۳۱۴-BA ، ۳۲۳۱۴-XL ، ۳۱۳۱۵، ۳۲۰۱۵-X-XL، ۳۲۳۱۵-A ، ۳۱۳۱۵-XL، ۳۲۳۱۵-B ، ۳۱۳۱۶، ۳۲۰۱۶-X-XL، ۳۲۳۱۶-A ، ۳۱۳۱۶-XL، ۳۲۳۱۶-B ، ۳۲۳۱۶-XL ، ۳۱۳۱۷، ۳۲۰۱۷-X-XL، ۳۲۳۱۷-A ، ۳۲۳۱۷-B ، ۳۲۳۱۷-XL ، ۳۲۳۱۷-B-XL ، ۳۱۳۱۸، ۳۲۰۱۸-XA، ۳۲۳۱۸-A ، ۳۲۰۱۸-X-XL، ۳۲۳۱۸-B ، ۳۲۳۱۸-XL ، ۳۱۳۱۹-A، ۳۲۰۱۹-XA، ۳۲۳۱۹-A ، ۳۲۰۱۹-X-XL، ۳۲۳۱۹-B ، ۳۱۳۲۰-X، ۳۲۰۲۰-X، ۳۲۰۲۰-X-XL، ۳۱۳۲۱-X، ۳۲۰۲۱-X، ۳۱۳۲۱-X-XL، ۳۲۰۲۱-X-XL، ۳۱۳۲۲-X-XL، ۳۲۰۲۲-X-XL، ۳۱۳۲۴-X، ۳۲۰۲۴-X، ۳۱۳۲۴-X-XL، ۳۲۰۲۴-X-XL، ۳۱۳۲۶-X، ۳۲۰۲۶-X-XL، ۳۱۳۲۶-X-XL، ۳۱۳۲۸-X، ۳۲۰۲۸-X-XL، ۳۱۳۲۸-X-XL، ۳۱۳۳۰-X، ۳۲۰۳۰-X-XL، ۳۱۳۳۰-X-XL، ۳۲۰۳۲-X-XL، ۳۲۰۳۴-X-XL، ۳۲۰۳۶-X-XL، ۳۲۰۳۸-X-XL، ۳۲۰۴۰-X-XL، ۳۲۰۴۴-X-XL، ۳۲۰۴۸-X-XL، ۳۲۰۵۲-X، ۳۲۰۵۲-X-XL، ۳۲۰۵۶-X، ۳۲۰۵۶-X-XL، ۳۲۰۶۰-X، ۳۲۰۶۰-X-XL، ۳۲۰۶۴-X، ۳۲۰۶۴-X-XL، ۳۲۰۷۶-XL

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

رولبرینگ دو ردیفه مخروطی توانایی تحمل بارهای سنگین را دارد. آنها برای تحمل بارهای ترکیبی (محوری و شعاعی) مناسب اند. استفاده عمده این نوع رولبرینگ در گیربکس ها، لوازم و تجهیزات جرثقیل، دستگاه های نورد کاری و ماشین های مورد استفاده در صنایع معدن کاری است. برای تحمل بارهای محوری از دو طرف، این رولبرینگ ها معمولا به شکل های O و X به صورت دو ردیفه قرار می گیرند. عدم تراز شافت در رولبرینگ های مخروطی در این حالت باعث کاهش عمر بیرینگ می شود و باید این نکته را در نظر داشت. ناتراز محوری در رولبرینگ های مخروطی با یک حلقه فاصله گذار میانی قابل رفع می باشد.

رولبرینگ دو ردیفه مخروطی در دو شکل و طرح های مختلف ساخته می شود.

TDO: بیرینگ TDO دارای یک، دو ردیف رینگ خارجی و دو رینگ داخلی با غلتک و قفسه نگه دارنده است.
TDI: که شامل یک، دو ردیف رینگ داخلی به همراه دو غلتک و قفسه نگه دارنده و دو رینگ خارجی است .

هر دو بیرینگ در طرح های مختلف تولید می شوند.

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

کد رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

۳۰۲۲۶-A-N11CA رولبرینگ مخروطی، ۳۰۲۲۸-A-N11CA، ۳۰۲۳۰-A-N11CA، ۳۰۳۳۰-A-N11CA، ۳۰۲۱۲-XL-DF-A100-140، ۳۰۲۱۷-A-DF-A200-250، ۲۲۱۷-A-N11CA، ۳۲۲۱۷-A-N11CA-A220-270، ۳۲۲۱۹-A-N11CA، ۳۰۲۲۰-A-DF-A80-120، ۳۰۲۲۰-A-DF-A180-220، ۳۰۲۲۰-XL-DF-A180-220، ۳۰۲۲۰-A-DF-A220-270، ۳۰۲۲۰-XL-DF-A220-270، ۳۰۲۲۰-A-DF-A250-280، ۳۰۲۲۰-XL-DF-A250-280، ۳۰۲۲۲-A-DF-A220-280، ۳۰۲۲۴-XL-DF-A230-280، ۳۲۲۲۶-A-N11CA، ۳۰۲۳۲-XL-DF-A280-330، ۳۲۲۳۲-A-N11CA، ۳۰۲۳۴-XL-DF-A280-330، ۳۲۲۳۸-A-N11CA، ۳۲۲۳۸-A-N11CA-A350-400، ۳۰۲۴۰-A-DF-A0-50، ۳۰۲۴۰-A-DF-A350-400، ۳۰۲۴۰-A-DF-A550-600، ۳۰۲۴۴-A-DF-A350-400، ۳۲۲۴۴-A-N11CA

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

۳۱۳۰۶-A-N11CA-A50-90، ۳۱۳۰۷-A-N11CA-A40-70، ۳۱۳۰۸-XL-P5-DF-VA20-40، ۳۱۳۰۸-XL-DF-A50-90، ۳۱۳۰۸-XL-DF-A70-110، ۳۱۳۰۸-XL-DF-A115-155، ۳۱۳۰۹-A-DF-VA20-40 ، ۳۱۳۱۰-A-N11CA-A60-100، ۳۱۳۱۱-A-N11CA-A80-120 ، ۳۱۳۱۲-A-N11CA-A80-120، ۳۱۳۱۳-XL-DF-A80-120، ۳۱۳۱۳-XL-DF-A120-160 ، ۳۱۳۱۴-A-N11CA-A100-140، ۳۱۳۱۵-N11CA ، ۳۱۳۱۵-N11CA-A100-140 ، ۳۱۳۱۶-N11CA، ۳۱۳۱۶-N11CA-A100-140، ۳۱۳۱۶-N11CA-A120-160، ۳۱۳۱۷-N11CA، ۳۱۳۱۷-N11CA-A120-160، ۳۱۳۱۸-DF-A160-200، ۳۱۳۱۹-A-DF-A170-210، ۳۱۳۲۰-X-DF-A0-30، ۳۱۳۲۰-X-DF-A120-160، ۳۱۳۲۰-X-DF-A170-220، ۳۱۳۲۲-X-DF-A60-100، ۳۱۳۲۲-X-DF-A70-90، ۳۱۳۲۲-X-DF-A120-160، ۳۱۳۲۲-X-DF-A140-180 ، ۳۱۳۲۲-X-DF-A170-220، ۳۱۳۲۲-X-DF-A200-250 ، ۳۱۳۲۴-X-N11CA ، ۳۱۳۲۴-X-N11CA-A140-180، ۳۲۰۲۴-X-N11CA ، ۳۱۳۲۶-X-DF-A370-430، ۳۱۳۲۶-X-DF-A220-270، ۳۱۳۲۸-X-N11CA، ۳۱۳۳۰-X-DF-A280-330

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

۳۲۰۱۱-X-XL-DF-A0-30، ۳۲۰۱۱-X-XL-DF-A160-200، ۳۲۰۱۴-X-XL-DF-A0-100، ۳۲۰۱۴-X-XL-DF-A80-100، ۳۲۰۱۶-X-XL-DF-A25-50، ۳۲۰۱۶-X-XL-DF-A100-140، ۳۲۰۱۶-X-XL-DF-A140-170، ۳۲۰۱۶-X-XL-DF-A150-200، ۳۲۰۱۷-X-XL-DF-A0-35، ۳۲۰۱۷-X-XL-P5-DF-A80-100، ۳۲۰۱۷-X-XL-DF-A170-220، ۳۲۰۱۷-X-XL-DF-A190-230، ۳۲۰۱۸-X-XL-DF-A170-220، ۳۲۰۱۸-X-XL-DF-A220-270، ۳۲۰۱۹-X-XL-DF-A170-220، ۳۲۰۲۰-X-XL-DF-A80-120، ۳۲۰۲۰-X-XL-P5-DF-A120-150، ۳۲۰۲۰-X-XL-P5-DF-A190-220، ۳۲۰۲۰-X-XL-P5-DF-A200-230، ۳۲۰۲۰-X-XL-DF-A220-270، ۳۲۰۲۱-X-XL-DF-A280-330، ۳۲۰۲۲-X-XL-DF-A90-130، ۳۲۰۲۲-X-XL-DF-A170-230، ۳۲۰۲۲-X-XL-DF-A180-230، ۳۲۰۲۲-X-XL-DF-A220-270، ۳۲۰۲۴-X-XL-DF-A230-280، ۳۲۰۲۶-X-XL-DF-A125-175، ۳۲۰۲۶-X-XL-DF-A200-250، ۳۲۰۲۶-X-XL-DF-A250-300، ۳۲۰۲۸-X-XL-DF-A170-200، ۳۲۰۲۸-X-XL-DF-A250-300، ۳۲۰۳۰-X-XL-DF-A0-60، ۳۲۰۳۰-X-XL-DF-A120-170، ۳۲۰۳۰-X-XL-DF-A280-330، ۳۲۰۳۲-X-XL-DF-A280-330، ۳۲۰۳۲-X-XL-DF-A300-350، ۳۲۰۳۲-X-XL-DF-A300-380، ۳۲۰۳۲-X-XL-DF-A400-450، ۳۲۰۳۲-X-XL-DF-A630-680، ۳۲۰۳۴-X-XL-DF-A0-40، ۳۲۰۳۴-X-XL-DF-A200-250، ۳۲۰۳۴-X-XL-DF-A230-270، ۳۲۰۳۴-X-XL-DF-A330-380، ۳۲۰۳۴-X-XL-DF-A440-490، ۳۲۰۳۶-X-XL-DF-A80-120، ۳۲۰۳۶-X-XL-DF-A240-290، ۳۲۰۳۶-X-XL-DF-A320-370، ۳۲۰۳۶-X-XL-DF-A330-380، ۳۲۰۳۶-X-XL-DF-A400-450، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A100-280، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A120-150، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A200-250، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A250-300، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A300-350، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A350-400، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A370-420، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A530-580، ۳۲۰۳۸-X-XL-DF-A580-630، ۳۲۰۴۰-X-XL-DF-A80-120، ۳۲۰۴۰-X-XL-DF-A250-300، ۳۲۰۴۰-X-XL-DF-A320-370، ۳۲۰۴۰-X-XL-DF-A350-400، ۳۲۰۴۰-X-XL-DF-A620-670، ۳۲۰۴۴-X-XL-DF-A300-360، ۳۲۰۴۴-X-XL-DF-A400-450، ۳۲۰۴۴-X-XL-DF-A450-500، ۳۲۰۴۴-X-XL-DF-A700-750، ۳۲۰۴۸-X-XL-DF-A300-350، ۳۲۰۴۸-X-XL-DF-A400-450، ۳۲۰۴۸-X-XL-DF-A450-500، ۳۲۰۴۸-X-XL-DF-A700-750، ۳۲۰۴۸-X-XL-DF-A700-800، ۳۲۰۵۲-X-XL-DF-A300-360، ۳۲۰۵۲-X-XL-DF-A500-550، ۳۲۰۵۲-X-XL-DF-A700-750، ۳۲۰۵۲-X-DF-A900-950، ۳۲۰۵۶-X-XL-DF-A300-360، ۳۲۰۵۶-X-XL-DF-A500-550، ۳۲۰۵۶-X-XL-DF-A570-620، ۳۲۰۶۰-X-XL-DF-A550-600، ۳۲۰۶۴-X-DF-A400-450، ۳۲۰۶۴-X-XL-DF-A400-450، ۳۲۰۶۴-X-XL-DF-A550-600، ۳۲۰۶۴-X-XL-DF-A600-650

رولبرینگ مخروطی دو ردیفه FAG

۳۲۲۱۸-XL-DF-A 220-270، ۳۲۲۲۰-XL-DF-A230-a280، ۳۲۲۲۱-XL-DF-A230-280، ۳۲۲۲۲-XL-DF-A230-280، ۳۲۲۲۲-XL-P5-DF-A250-280، ۳۲۲۲۲-XL-DF-A300-350، ۳۲۲۲۴-A-DF-VA200-300، ۳۲۲۲۴-A-DF-A230-280، ۳۲۲۲۸-XL-DF-A300-350، ۳۲۲۳۰-XL-DF-A120-180، ۳۲۲۳۰-XL-DF-A250-300، ۳۲۲۳۰-XL-DF-A280-330، ۳۲۲۳۰-XL-DF-A340-390، ۳۲۲۳۰-XL-DF-A480-530، ۳۲۲۳۴-XL-DF-A320-370، ۳۲۲۳۴-XL-DF-A350-410، ۳۲۲۳۴-XL-DF-A490-540، ۳۲۲۳۶-XL-DF-A330-380، ۳۲۲۳۶-XL-DF-A380-430، ۳۲۲۳۶-XL-DF-A385-445، ۳۲۲۳۶-XL-DF-A430-480، ۳۲۲۴۰-XL-DF-A350-400، ۳۲۲۴۰-XL-DF-A400-450، ۳۲۲۴۰-XL-DF-A500-550، ۳۲۲۴۸-XL-DF-A0-50، ۳۲۲۴۸-XL-DF-A350-400، ۳۲۲۴۸-XL-DF-A450-500، ۳۲۲۴۸-XL-DF-A610-670، ۳۲۲۵۲-XL-DF-A500-550، ۳۲۲۵۲-XL-DF-A550-600

رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه FAG

رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به صورت موفقیت آمیزی در سراسر جهان در کارخانه های نورد و لوله در سرعت های کم تا متوسط استفاده شده است. رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه به خاطر طراحی آن باید داخل محفظه قرار گیرد. غلتک های این رولبرینگ دارای تلرانس تطابق گشادی است. این تطابق گشاد دارای مضراتی است که باعث می شود رینگ داخلی آن زیر بار بر روی تکیه گاه آن منحرف می شود و باعث سایش می شود، به خاطر این که تکیه گاه در حالت نرمال دارای سختی کمتری نسبت به رینگ داخلی است. برای حل این مشکل و کاهش اصطکاک بیرینگ های با شیار حلزونی و شیار روغن کاری روی لبه رینگ داخلی تعبیه کرده اند. این شیارها توانایی ایجاد لایه روغن بین نقاط تماس رینگ داخلی و نشیمنگاه را دارند. به علاوه این شیارهای پر شده با گریس توانایی جذب اصطکاک را دارند. رولبرینگ های مخروطی چهار ردیفه را نه فقط با طراحی عادی با رینگ واسطه بین رینگ خارجی و داخلی بلکه با طراحی اصلاح شده جدید که رینگ واسطه به صورت یکپارچه تعبیه شده است در رنج وسیعی تولید می کند.

مزایای رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه توسعه یافته FAG

نصب ساده تر به دلیل آنکه اجزای کمتر آن
بهبود پخش فشار روی چهار غلتک که منجر به سایش کمتر و طولانی شدن سیکل های سرویس آن

رولبرینگ مخروطی کف گرد FAG

در طرح پر مصرف این نوع بیرینگ سطح تماس واشر شفت مخروطی می باشد و سطح تماس واشر نشیمنگاه، تخت می باشد. برای اجتناب از لغزش، مشابه حالتی که در رولبرین گهای کف گرد استوانه ای ایجاد می شود، زاویه مخروط در غلتک ها به شکلی انتخاب شده است که راستای خطوط تماس، همدیگر را در محور بیرینگ قطع نمایند. غلتک ها توسط لبه واشر شفت و همچنین توسط قفسه هایی غالبا برنج، ماشینکاری شده و در جای خود مهار می شوند. بیرینگ ها توانایی جابجایی و تنظیم در جهت محوری را دارند. این نوع بیرینگ در ماشین آلات نورد به کار می روند. نوع پر غلتک آنها توسط یک کلاهک پرس شده از ورق کنار هم نگه داشته می شوند. ترجیحا این نوع پر غلتک به عنوان سگ دست فرمان در وسایل نقلیه موتوری استفاده می شود. این نوع بیرینگ بسیار جمع و جور تولید شده است و توانایی حمل بارهای خیلی سنگین محوری و بارهای ضربه ای را دارد.

مزایای رولبرینگ مخروطی FAG

افزایش بازدهی برای بارهای دینامیکی تا ۲۰ درصد
افزایش عمر مفید در شرایط مشابه با برند های دیگر تا ۷۰ درصد
اصطکاک تا ۷۵ درصد کمتر
کاهش هزینه های عملیاتی به دلیل کاهش مصرف انرژی
افزایش فواصل نگهداری به دلیل روانکاری بهتر
به دلیل کاهش تولید حرارت، فشار کمتری به روان کننده وارد می شود.
سر و صدای کمتر
دمای کار بلبرینگ های مخروطی در دمای کاری از -۳۰ تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد می باشد و همچنین مواد مخصوص عملیات حرارتی سطح حلقه های داخلی و خارجی را در برابر ذرات جامد و در شرایط اصطکاک مختلط مقاوم تر می کند. این به معنای افزایش قابل ملاحظه بیشتر عمر بلبرینگ های مخروطی است.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی