بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)


بلبرینگ کف گرد FAG

بلبرینگ های کف گرد مانع کشیده شدن سطوح روی یک دیگر می شوند و سطح تماس را نیز کاهش می دهند در نتیجه اصطکاک بین سطوح به شدت کاهش می یابد در این بلبرینگ بار از لایه خارجی به گوی اعمال می شود و از آن جا فشار به لایه داخلی انتقال می یابد با توجه به شکل کروی گوی ها نقطه تماس با لایه درونی و بیرونی بسیار کوچک خواهد بود در نتیجه می تواند بسیار نرم حرکت کند. در اصطلاح عامیانه این یاتاقان ها به بلبرینگ های ۵۱۰۰۰ و بلبرینگ سه تیکه یا پنچ تیکه معروف می باشند.

مشخصات فنی بلبرینگ کف گرد FAG

نوع تحمل بار در بلبرینگ کف گرد FAG از یک یا دو جهت تحمل می کند و نباید تحت بار شعاعی قرار بگیرد. در اصطلاح عامیانه این یاتاقان به بلبرینگ های ۵۱۰۰۰ و بلبرینگ سه تکه یا پنچ تکه FAG شناخته می شوند.

انواع بلبرینگ کف گرد FAG

یک ردیفه
دو ردیفه

بلبرینگ کف گرد یک ردیفه FAG یا بلبرینگ ۵۱۰۰۰ FAG

از این نوع بیرینگ ها برای ایجاد موقعیت محوری شافت و تحمل بار از یک طرف مناسب می باشد و در هیچ صورت نباید به آن بار شعاعی وارد کرد. نوع تحمل بار قابلیت تحمل بار محوری فقط از یک طرف را دارد.

نکاتی در مورد بلبرینگ ۵۱۰۰۰ FAG

اعمال بار شعاعی به آن در هیچ صورت مجاز نمی باشد.
نصب این یاتاقان ها ساده می باشند.
این یاتاقان ها قابل تفکیک می باشند.

بلبرینگ کف گرد دو ردیفه FAG یا بلبرینگ ۵۳۰۰۰ FAG

بلبرینگ دو ردیفه FAG قادر به موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف می باشد. این بلبرینگ ها شامل یک واشر شافت با دو شیار ساچمه در دو طرف خود، دو سری قفسه و ساچمه و دو واشر محفظه هستند که واشرهای محفظه می توانند به صورت مسطح یا قوسی شکل باشند. نوع تحمل بار این نوع از بیرینگ ها بار محوری را از دو طرف تحمل می کنند.

نکاتی در مورد بلبرینگ ۵۳۰۰۰ FAG

به این نوع بلبرینگ ها نباید بار شعاعی وارد شود.
این بیرینگ ها در دو نوع قفسه فولادی و برنجی تولید می شوند.

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

کد فنی بلبرینگ کف گرد FAG

بلبرینگ کف گرد FAG 511
۵۱۱۰۰، ۵۱۱۰۱، ۵۱۱۰۲، ۵۱۱۰۳، ۵۱۱۰۴، ۵۱۱۰۵، ۵۱۱۰۶، ۵۱۱۰۷، ۵۱۱۰۸، ۵۱۱۰۹، ۵۱۱۱۰، ۵۱۱۱۱، ۵۱۱۱۲، ۵۱۱۱۳، ۵۱۱۱۴، ۵۱۱۱۵، ۵۱۱۱۶، ۵۱۱۱۷، ۵۱۱۱۸، ۵۱۱۲۰، ۵۱۱۲۲، ۵۱۱۲۴، ۵۱۱۲۶، ۵۱۱۲۸، ۵۱۱۳۰-MP، ۵۱۱۳۲-MP، ۵۱۱۳۴-MP، ۵۱۱۳۶-MP، ۵۱۱۳۸-MP، ۵۱۱۴۰-MP، ۵۱۱۴۴-MP، ۵۱۱۴۸-MP، ۵۱۱۵۲-MP، ۵۱۱۵۶-MP، ۵۱۱۶۰-MP، ۵۱۱۶۴-MP، ۵۱۱۶۸-MP، ۵۱۱۷۲-MP، ۵۱۱۷۶-MP، ۵۱۱۸۰-MP، ۵۱۱۸۴-MP، ۵۱۱۹۲-MP، ۵۱۱/۵۰۰-MP، ۵۱۱/۵۳۰-MP، ۵۱۱/۵۶۰-MP

بلبرینگ کف گرد FAG 512
۵۱۲۰۰، ۵۱۲۰۱، ۵۱۲۰۲، ۵۱۲۰۳، ۵۱۲۰۴، ۵۱۲۰۵، ۵۱۲۰۶، ۵۱۲۰۷، ۵۱۲۰۸، ۵۱۲۰۹، ۵۱۲۱۰، ۵۱۲۱۱، ۵۱۲۱۲، ۵۱۲۱۳، ۵۱۲۱۴، ۵۱۲۱۵، ۵۱۲۱۶، ۵۱۲۱۷، ۵۱۲۱۸، ۵۱۲۲۰، ۵۱۲۲۲، ۵۱۲۲۴، ۵۱۲۲۶، ۵۱۲۳۰-MP، ۵۱۲۳۲-MP، ۵۱۲۳۴-MP، ۵۱۲۳۶-MP، ۵۱۲۳۸-MP، ۵۱۲۴۰-MP، ۵۱۲۴۴-MP، ۵۱۲۴۸-MP، ۵۱۲۵۲-MP، ۵۱۲۵۶-MP، ۵۱۲۶۰-MP، ۵۱۲۶۴-MP، ۵۱۲۶۴-MP، ۵۱۲۷۲-MP

بلبرینگ کف گرد FAG 513
۵۱۳۰۵، ۵۱۳۰۶، ۵۱۳۰۷، ۵۱۳۰۸، ۵۱۳۰۹، ۵۱۳۱۰، ۵۱۳۱۱، ۵۱۳۱۲، ۵۱۳۱۳، ۵۱۳۱۴، ۵۱۳۱۵، ۵۱۳۱۶، ۵۱۳۱۷، ۵۱۳۱۸، ۵۱۳۲۰، ۵۱۳۲۲-MP، ۵۱۳۲۴-MP، ۵۱۳۲۶-MP، ۵۱۳۲۸-MP، ۵۱۳۳۰-MP، ۵۱۳۳۲-MP ، ۵۱۳۳۴-MP، ۵۱۳۳۶-MP، ۵۱۳۳۸-MP، ۵۱۳۴۰-MP

بلبرینگ کف گرد FAG 514
۵۱۴۰۵، ۵۱۴۰۶، ۵۱۴۰۷، ۵۱۴۰۸، ۵۱۴۰۹ ، ۵۱۴۱۰، ۵۱۴۱۱، ۵۱۴۱۲-MP، ۵۱۴۱۳-MP ، ۵۱۴۱۴-MP، ۵۱۴۱۵-MP، ۵۱۴۱۶-MP، ۵۱۴۱۷-MP، ۵۱۴۱۸-MP، ۵۱۴۲۰-MP، ۵۱۴۲۲-MP، ۵۱۴۲۴-MP، ۵۱۴۲۶-MP

بلبرینگ کف گرد FAG 522
۲۲۰۲، ۵۲۲۰۴، ۵۲۲۰۵، ۵۲۲۰۶، ۵۲۲۰۸، ۵۲۲۰۷، ۵۲۲۰۹، ۵۲۲۱۰، ۵۲۲۱۱، ۵۲۲۱۲، ۵۲۲۱۴، ۵۲۲۱۳، ۵۲۲۱۵، ۵۲۲۱۶، ۵۲۲۱۷، ۵۲۲۱۸، ۵۲۲۲۰، ۵۲۲۲۲، ۵۲۲۲۴، ۵۲۲۲۶، ۵۲۲۲۸، ۵۲۲۳۰-MP، ۵۲۲۳۲-MP، ۵۲۲۳۴-MP، ۵۲۲۳۶-MP، ۵۲۲۳۸-MP، ۵۲۲۴۰-MP، ۵۲۲۴۴-MP

بلبرینگ کف گرد FAG 523
۵۲۳۰۵، ۵۲۳۰۶، ۵۲۳۰۸، ۵۲۳۰۷، ۵۲۳۰۹، ۵۲۳۱۰، ۵۲۳۱۱، ۵۲۳۱۲، ۵۲۳۱۴، ۵۲۳۱۳، ۵۲۳۱۵، ۵۲۳۱۶، ۵۲۳۱۷، ۵۲۳۱۸، ۵۲۳۲۰، ۵۲۳۲۲-MP، ۵۲۳۲۴-MP، ۵۲۳۲۶-MP، ۵۲۳۲۸-MP، ۵۲۳۳۰-MP ، ۵۲۳۳۲-MP، ۵۲۳۳۴-MP ، ۵۲۳۳۸-MP

بلبرینگ کف گرد FAG 524
۵۲۴۰۶، ۵۲۴۰۷، ۵۲۴۰۸، ۵۲۴۰۹، ۵۲۴۱۰، ۵۲۴۱۱

بلبرینگ کف گرد FAG 532 + U2
۵۳۲۰۰+ U200، ۵۳۲۰۱ + U201، ۵۳۲۰۲ + U202، ۵۳۲۰۳ + U203، ۵۳۲۰۴ + U204، ۵۳۲۰۵ + U205، ۵۳۲۰۶ + U206 ، ۵۳۲۰۷ + U207، ۵۳۲۰۸ + U208، ۵۳۲۰۹ + U209، ۵۳۲۱۰ + U210، ۵۳۲۱۱ + U211، ۵۳۲۱۲ + U212، ۵۳۲۱۳ + U213، ۵۳۲۱۴ + U214، ۵۳۲۱۵ + U215، ۵۳۲۱۶ + U216، ۵۳۲۱۷ + U217، ۵۳۲۱۸ + U218، ۵۳۲۲۰ + U220، ۵۳۲۲۲ + U222، ۵۳۲۲۴ + U224، ۵۳۲۲۶+U226، ۵۳۲۲۸+U228، ۵۳۲۳۰-MP+U230، ۵۳۲۳۲-MP+U232، ۵۳۲۳۴-MP+U234، ۵۳۲۳۶-MP+U236، ۵۳۲۳۸-MP+U238، ۵۳۲۴۰-MP+U240، ۵۳۲۴۴-MP+U244

بلبرینگ کف گرد FAG 533 + U3
۵۳۳۰۵ + U305، ۵۳۳۰۶ + U306، ۵۳۳۰۷ + U307، ۵۳۳۰۸ + U308، ۵۳۳۰۹ + U309، ۵۳۳۱۰ + U310، ۵۳۳۱۱ + U311، ۵۳۳۱۲ + U312، ۵۳۳۱۳ + U313، ۵۳۳۱۴ + U314، ۵۳۳۱۵ + U315، ۵۳۳۱۶ + U316، ۵۳۳۱۷+U317، ۵۳۳۱۸+U318، ۵۳۳۲۰+U320، ۵۳۳۲۲-MP+U322، ۵۳۳۲۴-MP+U324، ۵۳۳۲۸-MP+U328، ۵۳۳۳۰-MP+U330، ۵۳۳۳۲-MP+U332، ۵۳۳۳۴-MP + U334، ۵۳۳۳۶-MP+U336 ، ۵۳۳۳۸-MP+U338

بلبرینگ کف گرد FAG 543 + U3
۵۴۳۰۵+U305، ۵۴۳۰۶+U306، ۵۴۳۰۷+U307، ۵۴۳۰۸+U308، ۵۴۳۰۹+U309، ۵۴۳۱۰+U310، ۵۴۳۱۱+U311، ۵۴۳۱۲+U312، ۵۴۳۱۳+U313، ۵۴۳۱۴+U314، ۵۴۳۱۵ + U315، ۵۴۳۱۶ + U316، ۵۴۳۱۷+U317، ۵۴۳۱۸ +U318، ۵۴۳۲۰+U320، ۵۴۳۲۲-MP+U322، ۵۴۳۲۴-MP+U324

بلبرینگ کف گرد FAG 542
۵۴۲۰۵، ۵۴۲۰۶، ۵۴۲۰۸، ۵۴۲۰۷، ۵۴۲۰۹، ۵۴۲۱۰، ۵۴۲۱۱، ۵۴۲۱۲، ۵۴۲۱۳، ۵۴۲۱۴، ۵۴۲۱۵، ۵۴۲۱۶، ۵۴۲۱۷، ۵۴۲۱۸، ۵۴۲۲۰، ۵۴۲۲۲، ۵۴۲۲۴، ۵۴۲۲۶، ۵۴۲۲۸، ۵۴۲۳۰-MP، ۵۴۲۳۲-MP، ۵۴۲۳۴-MP، ۵۴۲۳۶-MP، ۵۴۲۳۸-MP، ۵۴۲۴۰-MP، ۵۴۲۴۴-MP

بلبرینگ کف گرد FAG 2344
۲۳۴۴۰۶-M-SP، ۲۳۴۴۰۷-M-SP، ۲۳۴۴۰۸-M-SP، ۲۳۴۴۰۹-M-SP، ۲۳۴۴۱۰-M-SP، ۲۳۴۴۱۱-M-SP، ۲۳۴۴۱۲-M-SP، ۲۳۴۴۱۳-M-SP، ۲۳۴۴۱۴-M-SP، ۲۳۴۴۱۵-M-SP، ۲۳۴۴۱۶-M-SP، ۲۳۴۴۱۷-M-SP، ۲۳۴۴۱۸-M-SP، ۲۳۴۴۱۹-M-SP، ۲۳۴۴۲۰-M-SP، ۲۳۴۴۲۱-M-SP، ۲۳۴۴۲۲-M-SP، ۲۳۴۴۲۴-M-SP، ۲۳۴۴۲۶-M-SP، ۲۳۴۴۲۸-M-SP، ۲۳۴۴۳۰-M-SP، ۲۳۴۴۳۲-M-SP، ۲۳۴۴۳۴-M-SP، ۲۳۴۴۳۶-M-SP، ۲۳۴۴۳۸-M-SP، ۲۳۴۴۴۰-M-SP، ۲۳۴۴۴۴-M-SP، ۲۳۴۴۴۸-M-SP، ۲۳۴۴۵۲-M-SP، ۲۳۴۴۵۶-M-SP

مزایای بلبرینگ کف گرد FAG

مهم ترین مزیت بلبرینگ های کف گرد FAG سهولت در نصب، راه اندازی، مراقبت و تعمیر راحت آنها می باشد.
صدای کم در حین کارکرد
شاخصه مهم بلبرینگ کف گرد FAG طول عمر بالا می باشد و باعث بالا رفتن عمر مفید قطعات مرتبط با بلبرینگ می شود.
بلبرینگ های کف گرد NSK باعث افزیش سرعت کار می شود.
مهم ترین شاخصه بلبرینگ های کف گرد توان تحمل بالای بار محوری است.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی