بلبرینگ شیار عمیق NTN

بلبرینگ ان تی ان (NTN)

بلبرینگ ان تی ان (NTN)


بلبرینگ شیار عمیق NTN

بلبرینگ شیار عمیق NTN در دو مدل زیر به مشتریان ارائه می گردد:

بلبرینگ شش هزاری NTN
بلبرینگ دوتایی NTN

مشخصات فنی بلبرینگ شیار عمیق NTN (ساده)

دامنه کاربرد بلبرینگ های شیار عمیق وسیع می باشد زیرا طراحی آن ها ساده، غیر قابل تفکیک و با قدرت کارکرد در سرعت های زیاد است و به همین دلیل این بلبرینگ ها بسیار پر استفاده می باشند نام عامیانه این بلبرینگ ها در بازار به بلبرینگ های ساده یا شش (۶۰۰۰) هزاری نیز معروف می باشند.

انواع بلبرینگ شیار عمیق NTN

یک ردیفه، دو ردیفه، از فولاد ضد زنگ و با شیار جازدنی
نوع تحمل بار: شعاعی – محوری – مرکب شعاعی محوری

این نوع از بلبرینگ ها با دو نوع کاسه نمد موجود می باشد:

کاسه نمد فلزی (غیر مالشی): وجود فاصله بین کاسه نمد حلقه داخلی موجب کاهش خاصیت آب بندی و همچنین بالا رفتن سرعت دورانی برینگ می شود.

کاسه نمد لاستیکی (مالشی): واشر فلزی به علاوه روکش لاستیکی

به علت نبودن فاصله بین کاسه نمد و بیرینگ ها موجب افزایش قدرت آب بندی و کاهش سرعت دورانی برینگ می شود.
اگر بلبرینگ شیار عمیق فقط تحت بار محوری باشد بار وارده نباید از نصف بار استاتیکی اولیه تجاوز کند.

بلبرینگ شیار عمیق شش هزاری یا یک ردیفه NTN

این بلبرینگ ها دارای شیار ساچمه ای عمیق و یکپارچه بوده که علاوه بر تحمل کردن بار شعاعی دارای خاصیت تحمل بار محوری از هر دو طرف نیز می باشد. متداول ترین این بلبرینگ ها با کاسه نمد فلزی و لاستیکی تولید می شود.

نوع تحمل بار: این نوع بلبرینگ ها بار شعاعی و بار محوری را از هر دو طرف تحمل می کنند.

بلبرینگ ان تی ان (NTN)

بلبرینگ ان تی ان (NTN)

نکات

به علت این که این بلبرینگ ها در هر دو طرف کاسه نمد دارند و با گریس پر می شوند پس نباید موقع جا زدن گرم یا شسته شوند. بلبرینگ هایی که کاسه نمد فلزی دارند در صورت چرخش حلقه بیرونی امکان نشت گریس وجود دارد. بلبرینگ ها با کاسه نمد لاستیکی دارای افت سرعت می باشند.

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه (دو تایی) NTN

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه طراحی شبیه به بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه دارند. این نوع بلبرینگ ها دارای شیار عمیق بدون وقفه ای هستند و دارای انطباق بالا بین ساچمه ها و شیار عمیق هستند. این نوع بلبرینگ ها توانایی تحمل بارهای محوری در دو جهت دارند و همچنین توانایی تحمل بارهای شعاعی را دارند. بلبرینگ دو ردیفه شیار عمیق زمانی استفاده می شوند که بلبرینگ های تک ردیفه شیار عمیق توانایی تحمل بار را نداشته باشند. بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه کمی عریض تر برای قطر داخلی و خارجی نسبت به بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه اما به طور قابل توجهی دارای ظرفیت بالاتری نسبت به بلبرینگ های تک ردیفه شیار عمیق هستند. این بلبرینگ ها زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که یک بلبرینگ قدرت تحمل بار کافی را نداشته باشد که در اصطلاح عامیانه به ساچمه گرد نیز شناخته می شوند.

نوع تحمل بار: با توجه به نوع قرار گرفتن قابلیت تحمل بار محوری در یک طرف و دو طرف را دارا می باشد.

نوع قرار گرفتن برحسب نوع کاربرد و نوع تحمل بار محوری

حالت پشت سرهم که بار محوری را از یک طرف تحمل می کند
حالت پشت به پشت که بار محوری را از دو طرف تحمل می کند که از استحکام زیادی برخوردار است.
حالت روبه رو که بار محوری را از دو طرف تحمل می کند و دارای استحکام کتری نسبت به حالت پشت به پشت می باشد.
کد های بلبرینگ شیار عمیق ان تی ان قابل ارائه:
این لیست بخشی از محصولات قابل ارائه می باشد، لطفا جهت اطلاع از کلیه کد ها یا به کاتالوگ مراجعه نموده یا با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

کد های بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه NTN

۶۷۰۰، ۶۷۰۱، ۶۷۰۲، ۶۷۰۳، ۶۷۰۴، ۶۷۰۵، ۶۸۰۰، ۶۸۰۱، ۶۷۰۲، ۶۸۰۳، ۶۸۰۴، ۶۸۰۵، ۶۹۰۰، ۶۹۰۱، ۶۸۰۲، ۶۹۰۳، ۶۹۰۴، ۶۹۰۵، ۶۰۰۰، ۱۶۰۰۱، ۶۹۰۲، ۱۶۰۰۳، ۱۶۰۰۴، ۱۶۰۰۵، ۶۲۰۰، ۶۰۰۱، ۱۶۰۰۲، ۶۰۰۳، ۶۰۰۴، ۶۰۰۵، ۶۳۰۰، ۶۲۰۱، ۶۰۰۲، ۶۲۰۳، ۶۲۰۴، ۶۲۰۵، ۶۰/۲۲، ۶۳۰۱، ۶۲۰۲، ۶۳۰۳، ۶۳۰۴، ۶۳۰۵، ۶۲/۲۲، ۶۳/۲۲، ۶۳۰۲، ۶۴۰۳، ۶۴۰۴، ۶۴۰۵، ۶۷۰۶، ۶۸۰۷، ۶۸۰۸، ۶۸۰۹، ۶۸۱۰، ۶۸۱۴، ۶۸۰۶، ۶۹۰۷، ۶۹۰۸، ۶۹۰۹، ۶۹۱۰، ۶۹۱۴، ۶۹۰۶، ۱۶۰۰۷، ۱۶۰۰۸، ۱۶۰۰۹، ۱۶۰۱۰، ۱۶۰۱۴، ۱۶۰۰۶، ۶۰۰۷، ۶۰۰۸، ۶۰۰۹، ۶۰۱۰، ۶۰۱۴، ۶۰۰۶، ۶۲۰۷، ۶۲۰۸، ۶۲۰۹، ۶۲۱۰، ۶۲۱۴، ۶۲۰۶، ۶۳۰۷، ۶۳۰۸، ۶۳۰۹، ۶۳۱۰، ۶۳۱۴، ۶۳۰۶، ۶۴۰۷، ۶۴۰۸، ۶۴۰۹، ۶۴۱۰، ۶۴۱۴، ۶۴۰۶، ۶۸۱۱، ۶۸۱۲، ۶۸۱۳، ۶۸۱۵، ۶۸۱۶، ۶۰/۳۲، ۶۹۱۱، ۶۹۱۲، ۶۹۱۳، ۶۹۱۵، ۶۹۱۶، ۶۲/۳۲، ۱۶۰۱۱، ۱۶۰۱۲، ۱۶۰۱۳، ۱۶۰۱۵، ۱۶۰۱۶، ۶۳/۳۲، ۶۰۱۱، ۶۰۱۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۵، ۶۰۱۶، ۶۰/۲۸، ۶۲۱۱، ۶۲۱۲، ۶۲۱۳، ۶۲۱۵، ۶۲۱۶، ۶۲/۲۸، ۶۳۱۱، ۶۳۱۲، ۶۳۱۳، ۶۳۱۵، ۶۳۱۶، ۶۳/۲۸، ۶۴۱۱، ۶۴۱۲، ۶۴۱۳، ۶۴۱۵، ۶۴۱۶، ۶۸۱۶، ۶۸۱۷، ۶۸۱۸، ۶۸۱۹، ۶۸۲۰، ۶۸۲۱، ۶۹۱۶، ۶۹۱۷، ۶۹۱۸، ۶۹۱۹، ۶۹۲۰، ۶۹۲۱، ۱۶۰۱۶، ۱۶۰۱۷، ۱۶۰۱۸، ۱۶۰۱۹، ۱۶۰۲۰، ۱۶۰۲۱، ۶۰۱۶، ۶۰۱۷، ۶۰۱۸، ۶۰۱۹، ۶۰۲۰، ۶۰۲۱، ۶۲۱۶، ۶۲۱۷، ۶۲۱۸، ۶۲۱۹، ۶۲۲۰، ۶۲۲۱، ۶۳۱۶، ۶۳۱۷، ۶۳۱۸، ۶۳۱۹، ۶۳۲۰، ۶۳۲۱، ۶۴۱۶، ۶۸۲۴، ۶۸۲۶، ۶۸۲۸، ۶۸۳۰، ۶۸/۵۰۰، ۶۸۲۲، ۶۹۲۴، ۶۹۲۶، ۶۹۲۸، ۶۹۳۰، ۶۹/۵۰۰، ۶۹۲۲، ۱۶۰۲۴، ۱۶۰۲۶، ۱۶۰۲۸، ۱۶۰۳۰، ۶۸۹۲، ۱۶۰۲۲، ۶۰۲۴، ۶۰۲۶، ۶۰۲۸، ۶۰۳۰، ۶۹۹۲، ۶۰۲۲، ۶۲۲۴، ۶۲۲۶، ۶۲۲۸، ۶۲۳۰، ۶۸/۵۳۰، ۶۲۲۲، ۶۳۲۴، ۶۳۲۶، ۶۳۲۸، ۶۳۳۰، ۶۸۸۸، ۶۳۲۲، ۶۸۳۴، ۶۸۳۶، ۶۸۳۸، ۶۸۴۰، ۶۹۸۸، ۶۸۳۲، ۶۹۳۴، ۶۹۳۶، ۶۹۳۸، ۶۹۴۰، ۶۸/۵۶۰، ۶۹۳۲، ۱۶۰۳۴، ۱۶۰۳۶، ۱۶۰۳۸، ۱۶۰۴۰، ۶۸۸۴، ۱۶۰۳۲، ۶۰۳۴، ۶۰۳۶، ۶۰۳۸، ۶۰۴۰، ۶۹۸۴، ۶۰۳۲، ۶۲۳۴، ۶۲۳۶، ۶۲۳۸، ۶۲۴۰، ۶۰۸۴، ۶۲۳۲، ۶۳۳۴، ۶۳۳۶، ۶۳۳۸، ۶۳۴۰، ۶۸۸۰، ۶۳۳۲، ۶۸۴۸، ۶۸۵۲، ۶۸۵۶، ۶۸۶۰، ۶۹۸۰، ۶۸۴۴، ۶۹۴۸، ۶۹۵۲، ۶۹۵۶، ۶۹۶۰، ۶۰۸۰، ۶۹۴۴، ۱۶۰۴۸، ۱۶۰۵۲، ۱۶۰۵۶، ۱۶۰۶۰، ۶۸/۶۰۰، ۱۶۰۴۴، ۶۰۴۸، ۶۰۵۲، ۶۰۵۶، ۶۰۶۰، ۶۸۹۶، ۶۰۴۴، ۶۸۶۴، ۶۸۶۸، ۶۸۷۲، ۶۸۷۶، ۶۹۹۶، ۶۲۴۴، ۶۹۶۴، ۶۹۶۸، ۶۹۷۲، ۶۹۷۶، ۶۰۶۴، ۶۳۴۴، ۱۶۰۶۴، ۱۶۰۶۸، ۱۶۰۷۲، ۶۰۷۶

کد بلبرینگ مینیاتوری NTN یا Miniature and Extra Small Bearings

۶۸/۱.۵، ۶۷۲، ۶۷/۲.۵، ۶۷۳، ۶۹/۱.۵A، ۶۸۲، ۶۸/۲.۵، ۶۸۳، ۶۰/۱.۵، BC2-5، WBC2.5-7ZA، BC3-8، ۶۷۴A، ۶۹۲، ۶۹/۲.۵، ۶۹۳ BC4-8، BC2-6، BC2.5-8، BC3-9، ۶۸۴AX50، BC2-7A، ۶۰/۲.۵، ۶۰۳، BC4-10، ۶۰۲، WBC5-11Z، ۶۲۳، ۶۹۴، ۶۷۵، ۶۸۵، ۶۷۶A، ۶۲۴، BC5-9، ۶۹۵، BC6-12، ۶۷۷، BC5-10، ۶۰۵، ۶۸۶، BC7-13، ۶۷۸A، ۶۲۵، ۶۹۶، ۶۸۷A، BC8-14، ۶۳۵، BC6-16A، ۶۹۷، ۶۸۸A، WBC5-13Z، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۹۸، ۶۷۹، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۰۸، ۶۹۹، R1-4، R144، ۶۲۸، ۶۰۹، R133، RA144ZA، R2-5، ۶۲۹X50، R1-5، R166، R2-6، RA2Z، R155، R188، RA2ZA، R2، R156، SC559ZZN، RA3، R3، R168A، SC571ZZN، R4، SC890ZZN، RA4Z، SC669ZZN، F-SC6A06ZZ1N، SC850ZZN، SC0039ZZN، SC6A04ZZN، SC6A17ZZN، SC0142ZZN

کد های NTN Expansion Compensating Bearings

EC-6000، EC-6001، EC-6002، EC-6003، EC-6200، EC-6201، EC-6202، EC-6203، EC-6300، EC-6301، EC-6302، EC-6303، EC-6005، EC-6006، EC-6007، EC-6008، EC-6205، EC-6206، EC-6207، EC-6208، EC-6305، EC-6306، EC-6307، EC-6308، EC-6010، EC-6009، EC-6004، EC-6210، EC-6209، EC-6204، EC-6310، EC-6309، EC-6304

کد های NTN AC Bearings

AC-6000، AC-6001، AC-6002، AC-6003 ,AC-6200، AC-6201، AC-6202، AC-6203 ,AC-6300، AC-6301، AC-6302، AC-6303 ,AC-6004، AC-6005، AC-6006، AC-6007 ,AC-6204، AC-6205، AC-6206، AC-6207 ,AC-6304، AC-6305، AC-6306، AC-6307، AC-6208، AC-6309، AC-6209، AC-6308

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی