بلبرینگ اس کا اف (SKF)

بلبرینگ اس کا اف (SKF)


رولبرینگ سوزنی SKF

مشخصات فنی رولبرینگ سوزنی اس کا اف

رولبرینگ های SKF دارای تنوع بسیار بالا در طرح ها، سری ها، سایز و جنس های مختلف تولید می شوند. از آنجا که در طرح های اولیه غلتک های سوزنی با دقت مناسب مهار نمی شدند و تماس بین غلتک ها اصطکاک را افزایش می داد، غلتک های سوزنی نتوانستند جایگاه مطلوب خود را به عنوان بیرینگ های مخصوص تحمل تنش های دینامیکی بالا پیدا کنند.

رولبرینگ سوزنی با قفسه (Needle roller and cage assemblies)

رولبرینگ سوزنی با قفسه مستقیما روی شفت و محفظه بیرینگ قرار می گیرند. سطح داخل محفظه و سطح روی شفت سخت شده و سنگ، زده می شود. با این روش می توان بیرینگ های دقیق با لقی شعاعی کم را با هزینه مقرون به صرفه و در حداقل فضای به کار رفته تولید نمود. این نوع بیرینگ ها بهترین انتخاب برای جا هایی که احتیاج به بیرینگ صلب همچنین ظرفیت تحمل بار خیلی بالا است.

کمپانی SKF رولبرینگ های سوزنی با قفسه را در طرح های یک ردیفه و دو ردیفه تولید می کنند.

موارد در نظر گرفته شده در طراحی رولبرینگ های سوزنی با قفسه SKF

حد ابعاد (Abutment dimensions)
تلرانس شفت و هوزینگ (Shaft and housing raceway tolerances)
نصب دوطرفه (Paired mounting)

رولبرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده (Drawn cup needle roller bearings)

رولبرینگ سوزنی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز و یا یک انتهای بسته، یک رینگ خارجی سخت شده ولی سنگ نزده دارد که توسط پرسکاری فرم داده شده است. این نوع رولبرینگ به بیرینگ با ارتفاع کم مقطعی و ظرفیت تحمل بار خیلی بالا دسته بندی شده اند.عموما، رولبرینگ های سوزنی کشیده شده نهایتا در دمای ۱۴۰ درجه می تواند کار کند. ماکزیمم دمای حین کار توسط جنس آب بند و قفسه و نوع گریس محدود می شود.

انواع رولبرینگ سوزنی SKF با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده

رولبرینگ سوزنی SKF با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده انتها باز
رولبرینگ سوزنی SKF با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده انتها بسته
رولبرینگ سوزنی SKF با ساچمه پر انتها باز

محدوده دمای کاری رولبرینگ سوزنی با رینگ خارجی ورق کشیده شده SKF بر اساس آب بند

NBR: –۴۰ to +100 °C (–۴۰ to +210 °F)

Temperatures up to 120 °C (250 °F) can be tolerated for brief periods

PUR: –۳۰ to +100 °C (–۲۰ to +210 °F)

FKM: –۳۰ to +200 °C (–۲۰ to +390 °F)

Temperatures up to 230 °C (445 °F) can be tolerated for brief periods

کد های رولبرینگ سوزنی با پوسته کشیده شده اس کا اف

قطر داخلی قطر داخلی ۳ میلی متر: HK 0306 TN و BK 0306 TN
قطر داخلی ۴ میلی متر: HK 0408 و BK 0408
قطر داخلی ۵ میلی متر: HK 0509 و BK 0509
قطر داخلی ۶ میلی متر: HK 0606 و HK 0608 و HK 0609 و BK 0609
قطر داخلی ۷ میلی متر: HK 0709 و BK 0709
قطر داخلی ۸ میلی متر: HK 0808 و BK 0808 و HK 0810 و BK 0810 و HK 0812.2RS
قطر داخلی ۹ میلی متر: HK 0908 و HK 0910 و BK 0910 و HK 0912 و BK 0912
قطر داخلی ۱۰ میلی متر: HK 1010 و HK 1012 و HK 1012.2RS و BK 1015 و HK 1014.2RS
قطر داخلی ۱۲ میلی متر: HK 1210 و BK 1210 و HK 1212 و HK 1214 RS و HK 1216.2RS
قطر داخلی ۱۳ میلی متر: HK 1312 و BK 1312
قطر داخلی ۱۴ میلی متر: HK 1412 و BK 1412 و BK 1414 RS
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: HK 1512 و HK 1514 RS و HK 1516 و BK 1516
قطر داخلی ۱۶ میلی متر: HK 1612 و BK 1612 و BK 1614 RS و HK 1616.2RS و HK 1620.2RS
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: HK 1712
قطر داخلی ۱۸ میلی متر: HK 1812 و HK 1814 RS 16 و HK 1816.2RS و HN 1816
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: HK 2010 و HK 2016 1719 و HN 2016 و HK 2018 RS و HK 2020.2RS
قطر داخلی ۲۲ میلی متر: HK 2210 و BK 2212 و HK 2214 RS و HK 2216.2RS و HK 2218 RS
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: HK 2512 و HK 2516.2RS و BK 2518 RS و HK 2520.2RS و HK 2524.2RS
قطر داخلی ۲۸ میلی متر: HK 2816 و HK 2820
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: HK 3012 و HK 3016.2RS و HK 3018 RS و HK 3020.2RS و BK 3038
قطر داخلی ۳۲ میلی متر: HK 3220 و HK 3224
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: HK 3512 و HK 3516.2RS و HK 3520 و BK 3520
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: HK 4012 و HK 4016 و HK 4018 RS و HK 4020.2RS و BK 4020
قطر داخلی ۴۵ میلی متر: HK 4512 و HK 4516 و HK 4520.2RS و HN 4525
قطر داخلی ۵۰ میلی متر: HK 5020 و HK 5024.2RS و HN 5025 و HK 5022 RS
قطر داخلی ۵۵ میلی متر: HK 5520 و HK 5528
قطر داخلی ۶۰ میلی متر: HK 6012 و HK 6020 و HK 6032

رولبرینگ سوزنی با رینگ های ماشینکاری شده (Needle roller bearings with machined rings)

رولبرینگ سوزنی با رینگ های ماشینکاری شده از جنس فولاد کربن کرمی است و دارای ارتفاع مقطعی کم و با توجه به سایز این بیرینگ دارای ظرفیت تحمل بار بالایی است. این بیرینگ بسته به کاربرد آن با رینگ و بدون رینگ داخلی عرضه می شود. رولبرینگ سوزنی بدون رینگ داخلی برای زمانی که می توان شفت را سختکاری کرد بهترین انتخاب است.

جابجایی محوری شفت نسبت به هوزینگ فقط با عرض شیار شفت محدود می شود. با ماشینکاری شیار شفت و بدست آوردن ابعاد با دقت بالا افزایش دقت در حال کار را امکان پذیر می کند. رولبرینگ سوزنی با رینگ داخلی در جایی استفاده می شود که از لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد که شفت را سختکاری کرد.

کمپانی SKF رولبرینگ سوزنی ماشین کاری شده در طرح ها و اندازه های مختلف عرضه می کند:

با لبه روی رینگ خارجی، با آب بند یا بدون آب بند و با رینگ یا بدون رینگ داخلی
بدون لبه روی رینگ خارجی ، بدون آب بند و با یا بدون رینگ داخلی
برای تحمل بار های ترکیبی شعاعی و محوری می تواند رولبرینگ سوزنی را با رولبرینگ کف گرد سوزنی با مرکز توپی ترکیب کرد.

کد های رولبرینگ سوزنی با رینگ های ماشینکاری شده با فلنج و بدون رینگ داخلی اس کا اف

قطر داخلی ۵ میلی متر: NK 5/10 TN و NK 5/12 TN
قطر داخلی ۶ میلی متر: NK 6/10 TN و NK 6/12 TN
قطر داخلی ۷ میلی متر: NK 7/10 TN و NK 7/12 TN
قطر داخلی ۸ میلی متر: NK 8/12 TN و NK 8/16 TN
قطر داخلی ۹ میلی متر: NK 9/12 TN و NK 9/16 TN
قطر داخلی ۱۰ میلی متر: NK 10/12 TN و NK 10/16 TN
قطر داخلی ۱۲ میلی متر: NK 12/12 و NK 12/16
قطر داخلی ۱۴ میلی متر: RNA 4900.2RS و NK 14/16 و NK 14/20
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: NK 15/16 و NK 15/20
قطر داخلی ۱۶ میلی متر: RNA 4901.2RS و NK 16/20 و RNA 6901
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: NK 17/16 و NK 17/20
قطر داخلی ۱۸ میلی متر: NK 18/16 و NK 18/20
قطر داخلی ۱۹ میلی متر: NK 19/16 و NK 19/20
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: RNA 4902.2RS و NK 20/20 و RNA 6902
قطر داخلی ۲۱ میلی متر: NK 21/16 و NK 21/20
قطر داخلی ۲۲ میلی متر: RNA 4903.2RS و NK 22/20 و NKS 22
قطر داخلی ۲۴ میلی متر: NK 24/16 و NK 24/20 و NKS 24
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: NK 25/16 و RNA 4904.2RS و RNA 6904
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: NK 30/20 TN و RNA 4905.2RS و RNA 6905
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: NK 35/20 TN و RNA 4906 RS و RNA 6906
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: NK 40/20 TN و RNA 49/32 و NKS 40
قطر داخلی ۴۵ میلی متر: NK 45/20 TN و NK 45/30 TN و NKS 45
قطر داخلی ۵۰ میلی متر: NK 50/25 TN و NK 50/35 TN و NKS 50
قطر داخلی ۵۵ میلی متر: NK 55/25 و NK 55/35 و NKS 55
قطر داخلی ۶۰ میلی متر: NK 60/25 TN و NK 60/35 و NKS 60
قطر داخلی ۶۵ میلی متر: NK 65/25 و NK 65/35 و NKS 65
قطر داخلی ۷۰ میلی متر: NK 70/25 و NK 70/35 و NKS 70
قطر داخلی ۷۵ میلی متر: NK 75/25 و NK 75/35 و NKS 75
قطر داخلی ۸۰ میلی متر: NK 80/25 و RNA 4914 و RNA 6914
قطر داخلی ۸۵ میلی متر: NK 85/25 و RNA 4915 و RNA 6915
قطر داخلی ۹۰ میلی متر: NK 90/25 و RNA 4916 و RNA 6916
قطر داخلی ۹۵ میلی متر: NK 95/26 و NK 95/36
قطر داخلی ۱۰۰ میلی متر: NK 100/26 و RNA 4917 و RNA 6917
قطر داخلی ۱۱۰ میلی متر: NK 110/30 و RNA 4919
قطر داخلی ۱۲۰ میلی متر: RNA 4822
قطر داخلی ۱۳۰ میلی متر: RNA 4824
قطر داخلی ۱۴۵ میلی متر: RNA 4826
قطر داخلی ۱۵۵ میلی متر: RNA 4828
قطر داخلی ۱۶۵ میلی متر: RNA 4830
قطر داخلی ۱۷۵ میلی متر: RNA 4832
قطر داخلی ۱۸۵ میلی متر: RNA 4834
قطر داخلی ۱۹۵ میلی متر: RNA 4836
قطر داخلی ۲۲۰ میلی متر: RNA 4840
قطر داخلی ۲۸۵ میلی متر: RNA 4852
قطر داخلی ۳۳۰ میلی متر: RNA 4860
قطر داخلی ۳۷۰ میلی متر: RNA 4868
قطر داخلی ۴۱۵ میلی متر: RNA 4876

کد های رولبرینگ سوزنی با رینگ های ماشینکاری شده با فلنج و رینگ داخلی اس کا اف

قطر داخلی ۵ میلی متر: NKI 5/12 TN و NKI 5/16 TN
قطر داخلی ۶ میلی متر: NKI 6/12 TN و NKI 6/16 TN
قطر داخلی ۷ میلی متر: NKI 7/12 TN و NKI 7/16 TN
قطر داخلی ۹ میلی متر: NKI 9/12 و NKI 9/16
قطر داخلی ۱۰ میلی متر: NA 4900.2RS و NKI 10/16
قطر داخلی ۱۲ میلی متر: NA 4901.2RS و NKI 12/20 و NA 6901
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: NKI 15/16 و NKIS 15 و NA 4902.2RS
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: NKI 17/20 و NA 4903.2RS و NKIS 17
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: NKI 20/16 و NA 4904.2RS و NKIS 20
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: NKI 25/20 TN و NA 4905.2RS و NA 6905
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: NKI 30/20 TN و NA 4906.2RS و NA 6906
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: NKI 35/20 TN و NA 4907.2RS و NKIS 35
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: NKI 40/20 TN و NA 4908 RS و NA 6908
قطر داخلی ۴۵ میلی متر: NKI 45/25 TN و NA 4909 RS و NA 6909
قطر داخلی ۵۰ میلی متر: NKI 50/25 و NA 4910.2RS و NKIS 50
قطر داخلی ۵۵ میلی متر: NKI 55/25 TN و NA 4911 و NKIS 55
قطر داخلی ۶۰ میلی متر: NKI 60/25 و NA 4912 و NKIS 60
قطر داخلی ۶۵ میلی متر: NA 4913 و NKI 65/35 و NA 6913
قطر داخلی ۷۰ میلی متر: NKI 70/25 و NA 4914 و NA 6914
قطر داخلی ۸۰ میلی متر: NKI 80/25 و NA 4916 و NKI 80/35
قطر داخلی ۹۰ میلی متر: NKI 90/26 و NA 4918 و NA 6918
قطر داخلی ۱۰۰ میلی متر: NKI 100/30 و NKI 100/40 و NA 4920
قطر داخلی ۱۲۰ میلی متر: NA 4824 و NA 4924
قطر داخلی ۱۳۰ میلی متر: NA 4826 و NA 4926
قطر داخلی ۱۵۰ میلی متر: NA 4830
قطر داخلی ۱۶۰ میلی متر: NA 4832
قطر داخلی ۱۷۰ میلی متر: NA 4834
قطر داخلی ۲۰۰ میلی متر: NA 4840
قطر داخلی ۲۲۰ میلی متر: NA 4844
قطر داخلی ۲۶۰ میلی متر: NA 4852
قطر داخلی ۳۲۰ میلی متر: NA 4864
قطر داخلی ۳۶۰ میلی متر: NA 4872
قطر داخلی ۳۸۰ میلی متر: NA 4876

کد های رولبرینگ سوزنی با رینگ های ماشینکاری شده بدون فلنج و رینگ داخلی اس کا اف

قطر داخلی ۵ میلی متر: RNAO 5x10x8 TN
قطر داخلی ۶ میلی متر: RNAO 6x13x8 TN
قطر داخلی ۷ میلی متر: RNAO 7x14x8 TN
قطر داخلی ۹ میلی متر: RNAO 8x15x10 TN
قطر داخلی ۱۰ میلی متر: RNAO 10x17x10 TN
قطر داخلی ۱۲ میلی متر: RNAO 12x22x12 TN
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: RNAO 15x23x13
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: RNAO 17x25x13
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: RNAO 20x28x13 و RNAO 20x28x26 و RNAO 20x32x12
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: RNAO 25x35x17 و RNAO 25x35x26 و RNAO 25x37x16
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: RNAO 30x40x17 و RNAO 30x42x16 و RNAO 30x42x32
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: RNAO 35x45x13 و RNAO 35x45x17 و RNAO 35x47x18
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: RNAO 40x50x17 و RNAO 40x50x34 و RNAO 40x55x20
قطر داخلی ۴۵ میلی متر: RNAO 45x55x17 و RNAO 45x62x40
قطر داخلی ۵۰ میلی متر: RNAO 50x62x20 و RNAO 50x65x20 و RNAO 50x65x40
قطر داخلی ۵۵ میلی متر: RNAO 55x68x20
قطر داخلی ۶۰ میلی متر: RNAO 60x78x20 و RNAO 60x78x40
قطر داخلی ۶۵ میلی متر: RNAO 65x85x30
قطر داخلی ۷۰ میلی متر: RNAO 70x90x30
قطر داخلی ۸۰ میلی متر: RNAO 80x100x30
قطر داخلی ۹۰ میلی متر: RNAO 90x105x26 و RNAO 90x110x30
قطر داخلی ۱۰۰ میلی متر: RNAO 100x120x30

رولبرینگ ترکیبی سوزنی مخروطی (Combined cylindrical roller/tapered roller bearings)

رولبرینگ ترکیبی سوزنی مخروطی معمولا به نام کومبی شناخته می شود که توسط کمپانی SKF توسعه یافته است. این بیرینگ شامل یک رولبرینگ استوانه ای و یک جفت ردیف رولبرینگ مخروطی که بار های محوری و استوانه ای را به طور جداگانه تحمل می کند. این رولبرینگ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که فضای شعاعی محدود است. رولبرینگ استوانه ای بیرونی دارای ظرفیت حمل بار های شعاعی است و تنها در معرض بار های شعاعی قرار می گیرد. غلتک های سوزنی توسط دو لبه داخلی روی رینگ داخلی هدایت می شوند، غلتک های مخروطی با زاویه تماس شیب تند بین دو رولبرینگ سوزنی که بین دو ردیف غلتک فیس تو فیس قرار می گیرند و بار های محوری را تحمل می کند. این نوع بیرینگ ها در جا هایی که بار های محوری و سرعت خیلی بالا بسیار مناسب هستند.

رولبرینگ سوزنی ترکیبی SKF به صورت رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ تماس زاویه ای در طرح های زیر تولید می گردد:

رولبرینگ سوزنی ترکیبی/ رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ تماس زاویه ای SKF سری NIKIA 59 که بار محوری از یک جهت را تحمل می کند.
رولبرینگ سوزنی ترکیبی/ رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ تماس زاویه ای SKF سری NIKIB 59 که بار محوری از دو جهت را تحمل می کند.

ترکیب رولبرینگ سوزنی SKF شامل رولبرینگ سوزنی شعاعی و بلبرینگ تماس زاویه ای است که قابلیت تحمل بار های سنگین شعاعی را دارد. در این نوع رولبرینگ ترکیبی ساچمه های سوزنی منحصرا بار های محوری سبک را تحمل کرده و بلبرینگ تماس زاویه ای با سطح مقطع کوچک تر می تواند در سرعت های بالا کار کند.

رولبرینگ های سوزنی ترکیبی SKF قابل دمونتاژ شدن است. رینگ داخلی و خارجی و ساچمه ها و قفسه قابل مونتاژ و دمونتاژ شدن می باشد. جهت روانکاری باید هر دو رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ تماس زاویه ای با گریس یکسان پر شود.

رولبرینگ سوزنی SKF سری های NKIA

این نوع رولبرینگ قابلیت تحمل بار محوری از یک جهت را دارد. بنابراین فقط در شفت های یک جهته باید قرار گیرد. به صورت چیدمان پشت به پشت برای شفت های کوتاه به علت انبساط حرارتی قرار می گیرد.

رولبرینگ سوزنی SKF سری های NKIB

این نوع رولبرینگ قابلیت تحمل بار محوری از دو جهت را دارد. لقی محوری بین ۰.۰۸ تا ۰.۲۵ دارد. رینگ داخلی جهت سهولت در مونتاژ دو تکه بوده که پس از مونتاژ رینگ داخلی به صورت یک تکه می شود. رینگ داخلی رولبرینگ های سوزنی SKF سری NKIB قابل جایگزینی با دیگر برند های موجود نمی باشد.

بلبرینگ اس کا اف (SKF)

بلبرینگ اس کا اف (SKF)

ترکیب رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ کف گرد

سری های NX با بلبرینگ کف گرد پر ساچمه
سری های NKX بلبرینگ کف گرد با قفسه
سری های NX رولبرینگ های ترکیبی SKF

این نوع رولبرینگ ها جهت کاربرد با بار شعاعی متوسط و بار های محوری تک جهته مناسب می باشد. اغلب از روانکاری روغن استفاده شده و گریس مصرف نمی شود. معمولا در این نوع رولبرینگ ها از روکش استیل استفاده می شود.

سری های NKX رولبرینگ های ترکیبی SKF

سری های NKX برای سرعت های بالا مناسب بوده و برای شفت تک جهته با رینگ خارجی فلنج شده استفاده می شود. سری های NKX قابلیت مونتاژ و دمونتاژ رینگ های داخلی و خارجی و ساچمه ها و قفسه را دارا می باشد.

ترکیب رولبرینگ سوزنی و رولبرینگ استوانه ای کف گرد

این رولبرینگ سوزنی ترکیبی SKF در سری های NKXR تولید می شوند. رولبرینگ های استوانه ای و قفسه کف گرد مونتاژی مشابه سری های ۸۱۱ که بدون یک رینگ داخلی می باشد. این نوع رولبرینگ های سوزنی SKF در یک جهت بار محوری را تحمل می کنند. به صورت چیدمان پشت به پشت برای شفت های کوتاه به علت انبساط حرارتی قرار می گیرد.

سری های NKXR رولبرینگ های ترکیبی SKF

این رولبرینگ ها قابلیت مونتاژ و دمونتاژ شدن دارد. دارای آب بند استیل بوده که در این صورت رولبرینگ ترکیبی دارای پسوند Z می باشد. سوراخ روانکاری ندارد.

کد های رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ تماس زاویه ای اس کا اف

قطر داخلی ۱۲ میلی متر: NKIA 5901 و NKIB 5901
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: NKIA 5902 و NKIB 5902
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: NKIA 5903 و NKIB 5903
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: NKIA 5904 و NKIB 5904
قطر داخلی ۲۲ میلی متر: NKIA 59/22 و NKIB 59/22
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: NKIA 5905 و NKIB 5905
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: NKIA 5906 و NKIB 5906
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: NKIA 5907 و NKIB 5907
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: NKIA 5908 و NKIB 5908
قطر داخلی ۴۵ میلی متر: NKIA 5909 و NKIB 5909
قطر داخلی ۵۰ میلی متر: NKIA 5910 و NKIB 5910
قطر داخلی ۵۵ میلی متر: NKIA 5911 و NKIB 5911
قطر داخلی ۶۰ میلی متر: NKIA 5912 و NKIB 5912
قطر داخلی ۶۵ میلی متر: NKIA 5913 و NKIB 5913
قطر داخلی ۷۰ میلی متر: NKIA 5914 و NKIB 5914

کد های رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ ساچمه ای بدون رینگ داخلی و با شبکه

قطر داخلی ۱۰ میلی متر: NKX 10 TN و NKX 10 ZTN
قطر داخلی ۱۲ میلی متر: NKX 12 و NKX 12 Z
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: NKX 15 و NKX 15 Z
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: NKX 17 و NKX 17 Z
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: NKX 20 و NKX 20 Z
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: NKX 25 و NKX 25 Z
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: NKX 30 و NKX 30 Z
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: NKX 35 و NKX 35 Z
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: NKX 40 و NKX 40 Z
قطر داخلی ۴۵ میلی متر: NKX 45 و NKX 45 Z
قطر داخلی ۵۰ میلی متر: NKX 50 و NKX 50 Z
قطر داخلی ۶۰ میلی متر: NKX 60 و NKX 60 Z
قطر داخلی ۷۰ میلی متر: NKX 70 و NKX 70 Z

کد های رولبرینگ سوزنی و بلبرینگ ساچمه ای بدون رینگ داخلی اس کا اف

قطر داخلی ۷ میلی متر: NX 7 TN و NX 7 ZTN
قطر داخلی ۱۰ میلی متر: NX 10 و NX 10 Z
قطر داخلی ۱۲ میلی متر: NX 12 و NX 12 Z
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: NX 15 و NX 15 Z
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: NX 17 و NX 17 Z
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: NX 20 و NX 20 Z
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: NX 25 و NX 25 Z
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: NX 30 و NX 30 Z
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: NX 35 و NX 35 Z

کد های رولبرینگ سوزنی هم تراز با رینگ داخلی اس کا اف

قطر داخلی ۱۲ میلی متر: PNA 12/28
قطر داخلی ۱۵ میلی متر: PNA 15/32
قطر داخلی ۱۷ میلی متر: PNA 17/35
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: PNA 20/42
قطر داخلی ۲۲ میلی متر: PNA 22/44
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: PNA 25/47
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: PNA 30/52
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: PNA 35/55
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: PNA 40/62

کد های رولبرینگ سوزنی هم تراز بدون رینگ داخلی اس کا اف

قطر داخلی ۱۵ میلی متر: RPNA 15/28
قطر داخلی ۱۸ میلی متر: RPNA 18/32
قطر داخلی ۲۰ میلی متر: RPNA 20/35
قطر داخلی ۲۵ میلی متر: RPNA 25/42
قطر داخلی ۲۸ میلی متر: RPNA 28/44
قطر داخلی ۳۰ میلی متر: RPNA 30/47
قطر داخلی ۳۵ میلی متر: RPNA 35/52
قطر داخلی ۴۰ میلی متر: RPNA 40/55
قطر داخلی ۴۵ میلی متر: RPNA 45/62

رولبرینگ سوزنی کف گرد (Needle roller thrust bearings)

این بیرینگ ها در جاهایی که فضای کمی برای نصب در دسترس باشد به کار می روند. طرح آنها کاملا مشابه رولبرینگ های کف گرد استوانه ای است. مشابه رولبرینگ های سوزنی شعاعی، اگر سطح شفت و نشیمنگاه سنگ خورده و سخت باشد، رولبرینگ های کف گرد سوزنی را می توان با یک واشر یا فقط به صورت مجموعه غلتک های سوزنی با یک قفسه به کار برد. معمولا در این موارد از واشر های پرسکاری شدهو سخت شده از جنس فولاد فنری با ضخامت یک میلیمتر استفاده می شود. از آنجا که این واشر ها را سنگ نمی زنند، قیمت بالایی ندارد. در جایی که دقت بالا یا سطوح تماس ناصاف نشیمنگاه یا شفت ایجاد نماید که از واشر های ضخیم تری استفاده شود ،از واشر های شفت و نشیمنگاه رولبرینگ های کف گرد استوانه ای استفاده می شود. این نوع بیرینگ توانایی تحمل بار های محوری خیلی سنگین و بار های ضربه ای می باشد. کمپانی SKF رولبرینگ کف گرد سوزنی را در دو طرح AXK و AXW تولید می کند.

این بیرینگ ها قادر به تحمل بار محوری سنگین بوده و ضمن حساس نبودن به بار های ضربه ای به حداقل فضای محوری ممکن برای نصب نیاز دارند. این رولبرینگ ها بار محوری را فقط از یک سمت می توانند تحمل کنند. بیرینگ شامل واشر محفظه Housing washer، واشر شافت Shaft washer و مجموعه قفسه و غلتک هاست. می توان مجموعه قفسه و غلتک ها را فقط با یک واشر کفی Thrust washer بکار برد و این در حالتیست که محل قرار برینگ از سختی و صافی سطح کافی برخوردار باشد.

رولبرینگ های کف گرد سوزنی SKF سری AXK

این سری از رولبرینگ ها در قطر های ۴ ≤ d ≤ ۱۶۰ mm تولید می شود. فقط بار محوری در یک جهت را تحمل می کنند. با واشر های سری LS, AS, GS 811 تولید می شود.

رولبرینگ های کف گرد سوزنی دو جهته SKF

بار محوری از دو جهت را می توانند تحمل نمایند.

رولبرینگ های کف گرد سوزنی SKF سری AXW

سری AXW رولبرینگ کف گرد سوزنی SKF با فلنج مرکزی تولید شده و قطر های داخلی ۱۰ ≤ d ≤ ۵۰ mm می باشد.

مزایای رولبرینگ سوزنی

یکی از ویژگی های رولبرینگ سوزنی این است که رولر آنها چهار برابر طولشان است.
نازک هستند و به همین دلیل کمترین فاصله بین محور و ساختار محیط را دارند.
بار شعاعی بالا را تحمل می کنند.
توانایی کنترل بارهای بزرگ را دارند.
این رولبرینگ ها در شرایط عدم همراستایی کار می کنند همین موضوع سبب افزایش طول عمر بیرینگ می شود.

کاربرد رولبرینگ سوزنی skf

علم پزشکی
صنعت خودرو سازی
صنایع کشاورزی
کمپرسور
پمپ

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی